/ +421 2 5010 6700 Po – Pi: 8.00 – 18.00 hod.

O preklade Biblie – od aramejčiny po …

Biblia je najprekladanejšia kniha na svete. Do koľkých jazykov je preložená a ako vznikal jej slovenský preklad?

Diana Čameková Ciferník28.07.2015 Obláčik1 Nezaradené
Atrament so štetcom

Biblia dnes rozhodne patrí medzi najprekladanejšie diela sveta. Kým kniha Malý Princ zastáva so svojím prekladom do 253 jazykov sveta prvenstvo v beletrii, Biblia bola preložená až do 531 jazykov. V ďalších 2 630 jazykoch bola vydaná aspoň niektorá z častí Starého alebo Nového zákona. Tušili ste vôbec, že existuje toľko jazykov?

Ako znel originál?

Časti Biblie boli postupne spisované v hebrejčine, aramejčine a gréčtine. Dokonca aj keby ste ovládali dnešnú hebrejčinu a gréčtinu, mali by ste zrejme problémy  porozumieť originálnemu textu. Aramejčinou údajne rozprával aj Kristus a používa sa v niektorých krajinách dodnes. Jej forma a tvar sa, pravdaže, v priebehu 2 000  rokov výrazne zmenili.

Prvé preklady

Prvý preklad Starého zákona (Starej zmluvy) bol uskutočnený počas gréckej diaspóry už v 3. storočí pred Kristom. Išlo o preklad z hebrejčiny do gréčtiny v období, keď už samotní Židia v Egypte dostatočne neovládali hebrejčinu.

Do Európy sa neskôr Biblia šírila prostredníctvom prekladov v latinčine. Prvým a dlho jediným platným latinským prekladom Biblie v rímskokatolíckej cirkvi bola takzvaná Vulgáta, ktorá vznikla na prelome 2. a 3. storočia.

V našich končinách bol prvý preklad zrealizovaný do staroslovienčiny, a to na žiadosť kniežaťa Rastislava z Veľkej Moravy. Vtedy prišli na scénu Konštantín a Metod, ktorí položili základy najstaršieho spisovného liturgického slovanského jazyka – staroslovienčiny – mimochodom stále „živého“ liturgického jazyka gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi.

Preklad do slovenčiny

Najmä medzi protestantmi sa na Slovensku používal najstarší český preklad, tzv. Kralická Biblia. V tom čase sa aj na Slovensku objavili prvé preklady Biblie. Najstarší zachovaný rukopis sa našiel v ostrihomskej knižnici a jeho autorom bol kultúrny činiteľ Martin Hamuljak. Nasledovali preklady pre potreby východoslovenskej kalvínskej obce vychádzajúce z odlišností v porovnaní s českým protestantizmom.

Prvý ucelený preklad Biblie do slovenčiny vznikol až v kláštore na Spiši. Z mníchov z Červeného kláštora, ktorí sa na preklade podieľali, spomeňme napríklad „lietajúceho“ mnícha a liečiteľa Cypriána.

Postupným šírením kresťanstva do sveta a vznikom ďalších cirkví sa potreba kvalitného prekladu zvyšovala a rozsah prekladov rozširoval. V súčasnosti je preto Biblia najprekladanejším dielom na svete a svoje prvenstvo si právom zaslúži.

.

Páči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!
Diskusia k článku

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *