/ +421 2 5010 6700 Po – Pi: 8.00 – 18.00 hod.

Preklady z/do chorvátskeho jazyka

Naším cieľom je poskytovať spoľahlivé, rýchle a kvalitné preklady za dostupné ceny, čo potvrdzujú aj slová našich spokojných zákazníkov.

Do chorvátskeho jazyka najčastejšie prekladáme osobné a úradné dokumenty a tiež zmluvnú dokumentáciu a obchodné dokumenty.

Už od roku 1993 sme tu pre vás pre preklady textov z európskych a svetových jazykov do slovenčiny, ako aj pre preklady opačným smerom.

mapa Chorvátska

Prečo osloviť LEXIKU pri preklade chorvátskeho jazyka?

Našou prioritou je zabezpečovať prekladateľské a tlmočnícke služby vysokej kvality a spĺňať všetky podmienky dohodnuté s klientmi. To zahŕňa dodržiavanie dodacích termínov, požadovanej terminológie a iných špecifických požiadaviek, ale aj výber prekladateľa, ktorý je odborníkom na danú oblasť.

Zárukou Vašej spokojnosti sú naše mnohoročné skúsenosti v oblasti ekonomických, právnych a technických prekladov, čo potvrdzujú aj naši dlhodobí klienti, ktorým sme za vyše 20 rokov našej pôsobnosti dodali desiatky tisíc prekladov.

Medzi naše najžiadanejšie špecializácie patria finančné, pracovnoprávne a úradné dokumenty. Bez problémov však vieme zabezpečiť aj spoľahlivé odborné preklady z oblasti strojárstva, elektrotechniky či medicíny.

Poskytujeme aj grafické úpravy a formátovanie Vašich prekladov. Tiež Vám zdarma poskytneme konzultácie a poradenstvo pre vaše prekladové projekty.

Zistite cenu


Ako to robíme?

Prekladatelia – špecialisti

Naši prekladatelia pracujú vo viac ako 120 rozličných špecializáciách a na každý preklad dôkladne vyberáme najvhodnejšieho lingvistu po jazykovej aj terminologickej stránke. Môžete si tak byť istí, že v spoločnosti LEXIKA na Vašom preklade vždy pracuje odborník na konkrétnu oblasť.

Kvalita medzinárodných štandardov

Systematickosť spracovania všetkých požiadaviek a dodržiavanie procesov je zaručené certifikovaným systémom riadenia kvality podľa normy ISO 9001, ktorý je v spoločnosti LEXIKA každoročne preverovaný auditom.

Potreby zákazníkov dôkladne analyzujeme a texty odporúčame prekladať v zmysle požiadaviek normy ISO 17 100, ktorá kladie náročné požiadavky na kvalitu prekladateľov a na celý proces spracovania prekladov.

Moderné technológie

Všetky preklady textov vykonávajú prekladatelia, ktorým pri práci v nemalej miere pomáhajú moderné prekladateľské nástroje. Vďaka nim zabezpečíme jednotne použitú terminológiu a celý proces prekladu sa stáva efektívnejším a kvalitnejším. Zároveň môžu do určitej miery znížiť náklady na preklad.

Kontrola kvality

Pri kontrole kvality overujeme, či bola použitá zákazníkom definovaná terminológia a či bol dodržaný správny postup prekladu vrátane všetkých revízií, korektúr a špecifických požiadaviek zákazníka. Na kontrolu kvality využívame moderné postupy a softvérové nástroje, no stále dbáme na to, aby každý preklad videlo pozorné oko kontrolóra kvality.

Mohli by sme byť pre vás užitoční?

Kontaktuje nás a povedzte nám, s čím by sme vám mohli pomôcť.

Chorvátčina – jeden z najťažších jazykov na svete!

Vedeli ste, že chorvátsky jazyk patrí medzi 10 najťažších jazykov na svete? Umiestnil sa medzi takými jazykovými orieškami, ako je maďarčina, gaelčina, japončina, albánčina, islandčina, thajčina, vietnamčina, arabčina a čínština. Kto by to bol povedal! Pre nás Slovanov sa chorvátčina možno nejaví ako náročný jazyk, koniec koncov aj o slovenčine sa neraz hovorí ako o ťažkom jazyku. Pravdou je, že nie je práve najľahšia, ale určite ľahšia ako chorvátčina.

Chorvátsky jazyk patrí do skupiny slovanských jazykov, ktorý je členom indoeurópskej jazykovej rodiny. Po premenení na drobné mu prislúcha členstvo v južnoslovanskej skupine jazykov. Táto ľubozvučná reč sa používa v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine a vo Vojvodine, ktorá je srbskou provinciou. Okrem týchto oblastí sa ňou možno dohovoriť aj v ostatných krajinách, ktoré susedia s Chorvátskom. Chorvátsky jazyk sa píše latinkou a jeho zápis v abecede je fonetický.

 

pevnosť Lovrijenac v Dubrovniku

Chorvátske nárečia – známe a používané aj u nás!

Chorvátsky jazyk možno ďalej rozdeliť do rôznych dialektov. Rozlišujeme ich na základe opytovacieho zámena „čo“ (štokavské, kajkavské a čakavské nárečie) alebo podľa hlások „e, je, ije, i“ (ekavské, jekavské a ikavské nárečie). Dubrovačké štokavské nárečie a zapadné novoštokavské narečie tvoria základ spisovnej chorvátčiny. 

Zaujímavosťou je, že chorvátske nárečia sa používali a dodnes používajú v niektorých dedinách na západe Slovenska. Dôvodom bolo prisťahovalectvo a usadenie chorvátskych kolonistov na našom území. Chorvátsky jazyk a niektoré nárečia sa udomácnili ako hovorový, ale aj bohoslužobný jazyk. Najznámejšími oblasťami, v ktorom chorvátske nárečia nie sú cudzie sa nachádzajú v okolí Bratislavy. Ide o Chorvátsky Grob, Jarovce, Čunovo a Devínsku Novú Ves. Je viac než možné, že aj súčasné nárečie na Záhorí a v oblasti Malých Karpát pochádza z chorvátskeho strednočakavského nárečia.

 

Plitvické jazerá

Aj Štúr rozprával chorvátsky!

Náš obľúbený i menej obľúbený otec jazyka, sám Ľudovít Štúr ovládal až neuveriteľných desať cudzích jazykov. Na vtedajšiu dobu to bolo naozaj nevídané. Okrem slovenčiny aktívne ovládal maďarčinu, latinčinu, slovakizovanú češtinu, poľštinu, ruštinu, gréčtinu, nemčinu, francúzštinu a dokonca aj srbo-chorvátčinu. K tejto zbierke pridal ešte ďalšie tri jazyky: učil sa anglický, hebrejský a indický jazyk.

Je veľmi pravdepodobné, že Štúr používal aj chorvátske nárečia, obzvlášť spomínané strednočakavské, ktoré sa vo vtedajšej dobe používalo v okolí, kde tvoril a pracoval. Dôkazom môže byť aj archaický prízvuk tohto nárečia, ktorý je označovaný ako melodický a voľný a najviac zo všetkých slovanských jazykov sa podobá staroslovienčine.

 

Rovinj

Dobro došli a ďalšie slová, ktoré si mýlime

Keďže väčšina Slovákov má k Chorvátsku veľmi blízko, hlavne vďaka takzvanému „slovenskému moru“ je u nás normálne, že čo-to z chorvátčiny pochytíme. Existujú ale slová, ktoré v našom význame znamenajú niečo úplne iné ako v Chorvátsku. Napríklad pod obľúbenou frázou „Dobrodošli“ si väčšina z nás myslí, že ide o konštatovanie na konci cesty. Jednoducho povedané, myslíme si, že to znamená, že sme sa vrátili v poriadku, teda „došli dobre“.

Skutočnosť je však iná. Keď nám naši chorvátski bratia povedia „Dobrodošli“ znamená to, že nás vítajú, pretože to doslovne znamená „vitajte“. Spravidla nasleduje fráza „drago mi je“, teda „teší ma“. Ak chcú Chorváti niečo pochváliť povedia „to je divno“, čiže „to je nádhera“, vtedy je vhodné poďakovať slovíčkom „hvala“. Naopak ak začujete slovo„užas“, rozhodne vás nechvália, v preklade to totiž znamená „hrôza“. V prípade, že zablúdite, pamätajte si, že „pravo“ znamená „rovno“. A ak vám nejaký „Don Juan“ na chorvátskej pláži povie „volim te“, nechce vás za prezidenta, iba vám vyjadruje svoju náklonnosť.

 

 

Ľúbim ťa po chorvátsky

V chorvátskom slovníku sú však aj iné záludné slová, ktoré v našom jazyku patria dokonca medzi vulgárne. Tieto pre nás nelichotivé slová však majú v chorvátskom jazyku úplne bežný význam. Je preto dôležité, aby nás pri návšteve Chorvátska nevyviedli z miery.

Veríme, že vám tieto slová a výrazy pomôžu predísť nepríjemnostiam na dovolenke v tomto našom úžasnom, slnečnom a obľúbenom Chorvátsku. Do viđenja!