Preklady pomocou CAT

Používame softvérové nástroje na podporu prekladu CAT nástroje, ktoré umožňujú pracovať prekladateľom kvalitnejšie, efektívnejšie a preklad dodať rýchlejšie alebo znížiť vaše náklady.

Preklad stále vykonáva prekladateľ – človek, ale s podporou softvéru, ktorý robí jeho prácu efektívnejšou.

Máte konkrétnu otázku?

Napíšte nám: info@lexika.sk
Volajte: +421 2 5010 6700

Máte záujem?

Výhody pre zákazníka

Profesionálne softvérové nástroje na podporu prekladu umožňujú udržať kvalitu prekladov na vysokej úrovni, zachovať jednotnú terminológiu, preložiť texty rýchlejšie alebo s nižšími nákladmi.

Ako to funguje?

Preklad každej vety je uložený do špeciálnej databázy, ktorú voláme prekladová pamäť. Keď sa má opäť preložiť rovnaká alebo veľmi podobná veta, softvér navrhne prekladateľovi, aby použil predošlý preklad.

Čo na to potrebujete?

CAT nástroje je možné nasadiť vždy, keď texty na preklad spĺňajú tieto jednoduché podmienky:

 • originál je v elektronickom formáte
 • preklad účtujeme podľa počtu slov

Prípadová štúdia

Spoločnosť vyrábajúca čerpadlá sa rozhodla začať predávať svoje 3 najúspešnejšie produkty  aj na nemeckom trhu. 

Návody na použitie a marketingová dokumentácia, ktorú potrebuje preložiť, sa pre každý model v niečom líšia, ale základ textu je podobný.  

Pred začatím prekladu
texty analyzujeme a stanovíme
- rozsah textu na preklad,
- presnú časť podobného textu,
- konečnú cenu za celý preklad. 

Texty pomocou CAT nástrojov preložíme rýchlejšie, terminologicky jednotnejšie a pri podobných textoch aj lacnejšie.

Zákazník získa
- kvalitný preklad,
- grafiku podľa originálu,
- výhodnejšiu cenu,
- kratší dodací termín.

Keď zákazník v budúcnosti dokumentáciu zmení, využijeme prekladovú pamäť na aktualizáciu prekladu, aby sme zachovali jeho jednotnosť a aby zákazník neplatil za preklad toho istého textu dvakrát.

Podpora prekladu

CAT nástroje sú ústrednou technológiou pri preklade textov. Slúžia na tvorbu a využitie prekladových pamätí.

 • memoQ
 • Memsource
 • Trados Studio
 • SDLX, Wordfast
 • HMI

Terminologické nástroje

Nástroje na správu a riadenie terminológie zabezpečia použitie správnej, zákazníkom určenej terminológie. Používame:

 • Termbase
 • Q Term
 • MultiTerm
 • crossTank

Kontrola kvality

Špecializované nástroje určené na kontrolu kvality prekladov, najmä z hľadiska jednotnosti použitia správnej terminológie, formátovania a podobne.

 • Xbench
 • Verifika
 • QA Checker
 • QA Distiller

Mám záujem o CAT preklady

Chcem získať viac informácií o prekladoch pomocou CAT nástrojov