O nás

LEXIKA je prekladateľská a tlmočnícka spoločnosť so zameraním na odborné preklady a profesionálne tlmočenie.

Sme tím ľudí s vášňou pre jazyky. Naším poslaním je pomáhať ľuďom komunikovať a navzájom sa dorozumieť.

Naším cieľom je váš úspech!

Členstvá v organizáciách

GALA

Globalization and Localization Association je celosvetovou asociáciou, ktorej cieľom je pomáhať jednotlivcom a organizáciám neustále zlepšovať ich odborné schopnosti, aby tak mohli poskytovať stále kvalitnejšie služby. Profesionálny rozvoj podporujú vydávaním  odborných publikácií, organizovaním online školení a podujatí a tiež zdieľaním informácií z oblasti nových trendov a technologických inovácií v prekladateľskom odvetví.

Tekom Europe e.V.

Tekom Europe e.V. je najväčšou svetovou profesijnou asociáciou pre technickú komunikáciu, ktorá spája približne 9 000 odborníkov z tohto odvetvia. Tekom Europe sa zameriava na rozvoj technickej komunikácie a zjednotenie štandardov pre vytváranie technických dokumentácií, manuálov a príručiek, aby boli pre čitateľa čo najzrozumiteľnejšie.

ATCSK

Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska je profesijnou organizáciou, ktorá združuje poskytovateľov prekladateľských, tlmočníckych, lokalizačných a ďalších jazykových služieb. Jej snahou je podpora vzdelávania v odbore prekladateľských a tlmočníckych služieb, ktorú realizuje vzájomnou spoluprácou  so slovenskými univerzitami. ATCSK je členom združenia EUATC.

EUATC

European Union of Associations of Translation Companies zastrešuje národné asociácie prekladateľských spoločností a jej hlavnou úlohou je podpora najvyšších štandardov poskytovaných služieb a etiky v obchodných vzťahoch. Taktiež sa venuje zlepšovaniu odborného vzdelania prekladateľov a lingvistov.

 

člen GALA_logo

člen tekom Europe_logo

 

člen ATCSK

člen EUATC

V LEXIKE sa o vás postarajú

Projektoví manažéri

V spoločnosti LEXIKA je vám k dispozícii tím skúsených a profesionálnych projektových manažérov, ktorí zabezpečia kompletnú realizáciu vašich prekladateľských, tlmočníckych a lokalizačných projektov. Pozerajú sa na svet vašimi očami a snažia sa vyhovieť každej vašej požiadavke. Svoje vedomosti a zručnosti využívajú pre zaistenie maximálnej kvality a efektívnosti celého procesu.

Vendor manažéri

Úlohou našich vendor manažérov je zabezpečiť dostatočný počet kvalitných externých poskytovateľov prekladateľských a tlmočníckych služieb pre vaše projekty. Kvalifikáciu každého prekladateľa dôkladne preverujú, aby spĺňali požiadavky medzinárodnej normy ISO 17100. Zároveň sa starajú o udržiavanie dlhodobých vzťahov s prekladateľmi a tlmočníkmi.

Riaditeľ

Riaditeľ spoločnosti LEXIKA zastupuje spoločnosť pri dôležitých obchodných rokovaniach a dennodenne sa stará o bezproblémové fungovanie spoločnosti. Okrem iného sa tiež podieľa na tvorbe stratégie spoločnosti a dohliada na jej realizáciu, aby sme naplnili náš cieľ – poskytovať preklady s vyššou hodnotou.

Konateľ

Konateľka spoločnosti LEXIKA, Margita Kmeťová, dozerá na to, aby všetky naše pracovné procesy a aktivity prebiehali v súlade s právnymi platnými predpismi. Taktiež má pod kontrolou finančné riadenie spoločnosti.