O nás

LEXIKA je prekladateľská a tlmočnícka spoločnosť so zameraním na odborné preklady a profesionálne tlmočenie.

Sme tím ľudí s vášňou pre jazyky. Naším poslaním je pomáhať ľuďom komunikovať a navzájom sa dorozumieť.

Naším cieľom je váš úspech!

Tím spoločnosti Lexika

V LEXIKE sa o vás postarajú:

Projektoví manažéri

V spoločnosti LEXIKA je vám k dispozícii tím skúsených a profesionálnych projektových manažérov, ktorí zabezpečia kompletnú realizáciu vašich prekladateľských, tlmočníckych a lokalizačných projektov. Pozerajú sa na svet vašimi očami a snažia sa vyhovieť každej vašej požiadavke. Svoje vedomosti a zručnosti využívajú pre zaistenie maximálnej kvality a efektívnosti celého procesu.

Vendor manažéri

Úlohou našich vendor manažérov je zabezpečiť dostatočný počet kvalitných externých poskytovateľov prekladateľských a tlmočníckych služieb pre vaše projekty. Kvalifikáciu každého prekladateľa dôkladne preverujú, aby spĺňali požiadavky medzinárodnej normy ISO 17100. Zároveň sa starajú o udržiavanie dlhodobých vzťahov s prekladateľmi a tlmočníkmi.

Riaditeľ

Riaditeľ spoločnosti LEXIKA, Michal Kmeť, zastupuje spoločnosť pri dôležitých obchodných rokovaniach a dennodenne sa stará o bezproblémové fungovanie spoločnosti. Okrem iného sa tiež podieľa na tvorbe stratégie spoločnosti a dohliada na jej realizáciu, aby sme naplnili náš cieľ – poskytovať preklady s vyššou hodnotou.

Konateľ

Konateľka spoločnosti LEXIKA, Margita Kmeťová, dozerá na to, aby všetky naše pracovné procesy a aktivity prebiehali v súlade s právnymi platnými predpismi. Taktiež má pod kontrolou finančné riadenie spoločnosti.

Poskytneme vám nasledujúce špičkové odborné služby:

  • tlmočnícke služby
    • konzekutívne tlmočenie
    • simultánne (konferenčné) tlmočenie
    • úradné tlmočenie
    • konferenčnú a tlmočnícku techniku

TUI lexika certifikát

EUATC