Právne preklady

Sme špecialisti na preklady z oblasti obchodného a pracovného práva, najmä na preklady obchodných zmlúv, pracovno-právnych dokumentov a M&A dokumentácie.

V spoločnosti LEXIKA dbáme na diskrétnosť prekladaných právnych textov.

 • Všetci naši pracovníci sú zmluvne viazaní mlčanlivosťou.
 • Vysoká miera zabezpečenia prenosu údajov.

Výhody právnych prekladov v LEXIKE

Právnické texty prekladáme pomocou najmodernejších softvérových nástrojov. Tým dokážeme zabezpečiť ochranu pred únikom údajov, jednotnú terminológiu naprieč všetkými vašimi dokumentmi, rýchle dodanie prekladov a aj zníženie vašich nákladov na preklad.

Získajte cenovú ponuku obratom

Exaktná terminológia

Vaše právnické texty vždy prekladajú špecializovaní prekladatelia so skúsenosťami v konkrétnej oblasti práva. Dokážeme tak zabezpečiť súlad textu so zaužívanou terminológiou alebo s terminológiou poskytnutou klientom.

Certifikovaná kvalita prekladu

Vaše očakávania napĺňame do posledného paragrafu. Pri každom vašom dokumente dbáme na splnenie vašich požiadaviek. Preklad právnych textov vyhotovujeme v zmysle európskej prekladateľskej normy ISO 17100 a náš systém riadenia kvality je certifikovaný podľa ISO 9001.

Jazyky prekladu

Právnické texty najčastejšie prekladáme z/do slovenčiny a tiež medzi cudzími jazykmi, napríklad z angličtiny do češtiny, z angličtiny do nemčiny a v ďalších jazykových kombináciách.

Oblasti práva

Prekladáme texty z obchodného práva a legislatívy: zmluvy, dohody, legislatívu alebo analýzy. V LEXIKE máme bohaté skúsenosti s prekladmi rozsiahlych transakčných alebo tendrových dokumentov.

Najčastejšie pre vás prekladáme

 • obchodné zmluvy, kontrakty,
 • právne analýzy a vyjadrenia,
 • návrhy zákonov,
 • legislatívu,
 • dokumenty o ochrane osobných údajov (GDPR),
 • pracovné zmluvy a dohody,
 • zmluvnú dokumentáciu,
 • sporovú dokumentáciu,
 • transakčnú dokumentáciu,
 • dokumentáciu do verejných súťaží,
 • rozhodnutia úradu priemyselného vlastníctva,
 • patentové prihlášky,
 • znalecké posudky,
 • a ďalšie.

Cena prekladu

Za preklad odborných textov si neúčtujeme žiadne príplatky. Právnické texty, ktoré pre laika vyzerajú vysoko odborne, sú pre našich špecializovaných prekladateľov bežným textom.

Máte záujem o právny preklad?

Napíšte nám, pripravíme Vám ponuku na mieru