Právne preklady

Sme špecialisti na preklady z oblasti obchodného a pracovného práva, najmä na preklady obchodných zmlúv, pracovno-právnych dokumentov a M&A dokumentácie.

V spoločnosti LEXIKA dbáme na diskrétnosť prekladaných právnych textov.

 • Všetci naši pracovníci sú zmluvne viazaní mlčanlivosťou.
 • Vysoká miera zabezpečenia prenosu údajov.

Najčastejšie prekladáme

 • obchodné zmluvy, kontrakty
 • právne analýzy a vyjadrenia
 • návrhy zákonov, legislatívu
 • pracovné zmluvy a dohody
 • zmluvnú dokumentáciu
 • sporovú dokumentáciu
 • transakčnú dokumentáciu
 • rozhodnutia úradu priemyselného vlastníctva
 • patentové prihlášky

Zavoláme Vám späť

Získať cenovú ponuku

Všetkým našim klientom sa snažíme pomôcť samostatne a individuálne.

Výhody spolupráce

Právnické texty prekladáme pomocou moderných softvérových nástrojov, čím získate ochranu pred únikom údajov, jednotnosť preloženej terminológie, rýchlejšiu prácu alebo zníženie vašich nákladov na preklad.

Kvalita prekladu

Pri každom preklade dbáme na splnenie požiadaviek našich klientov. Preto aj právnické texty prekladáme v zmysle európskej prekladateľskej normy ISO 17100 a náš systém riadenia kvality je certifikovaný podľa ISO 9001.

Oblasti práva

Prekladáme texty z oblastí obchodného práva a legislatívy. Najčastejšie prekladáme zmluvy, dohody, legislatívu, analýzy. Máme bohaté skúsenosti s prekladmi rozsiahlych transakčných alebo tendrových dokumentov.

Správna terminológia

Právnické texty vždy prekladajú špecializovaní prekladatelia so skúsenosťami v konkrétnej oblasti práva. Takto zabezpečíme, že preklad textu je vždy v súlade s bežne zaužívanou terminológiou alebo s terminológiou poskytnutou klientom.

Cena prekladu

Neúčtujeme príplatky za preklad odborných textov. Právnický text, ktorý pre laika vyzerá ako vysoko odborný, je pre našich špecializovaných prekladateľov bežným textom.

Jazyky

Právnické texty najčastejšie prekladáme z/do slovenčiny a tiež medzi viacerými cudzími jazykmi, napríklad z angličtiny do češtiny, z angličtiny do nemčiny a v iných jazykových kombináciách.

Máte záujem o právny preklad?

Napíšte nám, pripravíme Vám ponuku na mieru