Právne preklady

Vaše očakávania napĺňame do posledného paragrafu.

Sme špecialisti na preklady z oblasti obchodného a pracovného práva, najmä na preklady obchodných zmlúv, pracovno-právnych dokumentov a M&A dokumentácie.

Dbáme na diskrétnosť prekladaných právnych textov.

Všetci naši pracovníci sú zmluvne viazaní mlčanlivosťou. Navyše pri práci využívame najmodernejšie technológie, vďaka ktorým dokážeme zabezpečiť ochranu pred únikom údajov.

Výhody právnych prekladov v LEXIKE

  • Individuálny prístup.
  • Žiadne príplatky za odbornosť.
  • Prekladatelia so skúsenosťami v oblasti práva.
  • Jednotná terminológia v súlade s legislatívou.
  • Rýchle termíny dodania podľa vašich potrieb.

Získajte cenovú ponuku obratom

Exaktná terminológia

Vaše právnické texty vždy prekladajú špecializovaní prekladatelia so skúsenosťami v konkrétnej oblasti práva. Dokážeme tak zabezpečiť súlad textu so zaužívanou terminológiou alebo s terminológiou poskytnutou klientom.

Certifikovaná kvalita prekladu

Pri každom vašom dokumente dbáme na splnenie vašich požiadaviek. Preklad právnych textov vyhotovujeme v zmysle európskej prekladateľskej normy ISO 17100 a náš systém riadenia kvality je certifikovaný podľa ISO 9001.

Jazyky prekladu

Právnické texty najčastejšie prekladáme z/do slovenčiny a tiež medzi cudzími jazykmi, napríklad z angličtiny do češtiny, z angličtiny do nemčiny a v ďalších jazykových kombináciách.

Najčastejšie pre vás prekladáme

Oblasti práva

Vďaka viac ako 20-ročným skúsenostiam poznáme špecifiká právnych prekladov. Prekladáme texty z obchodného práva a legislatívy: zmluvy, dohody, legislatívu alebo analýzy. V LEXIKE máme bohaté skúsenosti s prekladmi rozsiahlych transakčných alebo tendrových dokumentov.

Cena prekladu

Za preklad odborných textov si neúčtujeme žiadne príplatky. Právnické texty, ktoré pre laika vyzerajú vysoko odborne, sú pre našich špecializovaných prekladateľov bežným textom.

Máte záujem o právny preklad?

Napíšte nám, pripravíme vám ponuku na mieru