Právne preklady

Vaše očakávania napĺňame do posledného paragrafu.

Sme špecialisti na preklady z oblasti obchodného a pracovného práva, najmä na preklady obchodných zmlúv, pracovno-právnych dokumentov a M&A dokumentácie. Vďaka 30-ročným skúsenostiam poznáme špecifiká právnych prekladov.

Výhody právnych prekladov v LEXIKE

 • Individuálny prístup.
 • Žiadne príplatky za odbornosť.
 • Prekladatelia so skúsenosťami v oblasti práva.
 • Jednotná terminológia v súlade s legislatívou.
 • Rýchle termíny dodania podľa vašich potrieb.

  Získať cenovú ponuku

  Dbáme na diskrétnosť

  Všetci naši pracovníci sú zmluvne viazaní mlčanlivosťou. Navyše pri práci využívame najmodernejšie technológie, vďaka ktorým dokážeme zabezpečiť ochranu pred únikom údajov.

  Exaktná terminológia

  Vaše právnické texty vždy prekladajú špecializovaní prekladatelia so skúsenosťami v konkrétnej oblasti práva. Dokážeme tak zabezpečiť súlad textu so zaužívanou terminológiou alebo s terminológiou poskytnutou klientom.

  Certifikovaná kvalita prekladu

  Pri každom vašom dokumente dbáme na splnenie vašich požiadaviek. Preklad právnych textov vyhotovujeme v zmysle európskej prekladateľskej normy ISO 17100 a náš systém riadenia kvality je certifikovaný podľa ISO 9001.

  Najčastejšie pre vás prekladáme

  Jazyky prekladu

  Právnické texty najčastejšie prekladáme z/do slovenčiny a tiež medzi cudzími jazykmi, napríklad z angličtiny do češtiny, z angličtiny do nemčiny a v ďalších jazykových kombináciách.

  Cena prekladu

  Za preklad odborných textov si neúčtujeme žiadne príplatky. Právnické texty, ktoré pre laika vyzerajú vysoko odborne, sú pre našich špecializovaných prekladateľov bežným textom.

  Časté otázky

  Nižšie nájdete odpovede na najčastejšie otázky o preklade právnych dokumentov.

  Cena prekladu 1 normostrany môže byť odlišná podľa toho, v akej jazykovej kombinácii preklad potrebujete. Do celkovej ceny prekladu vstupuje aj termín dodania, počet normostrán textu a ďalšie súvisiace služby (revízia, korektúra a pod.).

  Zašlite nám váš dokument na preklad a my vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku.

  Pri objednávaní prekladu od prekladateľskej agentúry sa zamerajte na:

  • komunikáciu (profesionalita, rýchlosť, záujem o vaše potreby),
  • prehľadnosť cenovej ponuky (je v nej uvedené, za čo všetko platíte? Služby, rozsah, atď.).

  Spozornieť by ste mali pri na prvý pohľad príliš výhodných ponukách (lacný preklad, dodanie väčšieho rozsahu v krátkom termíne a pod.).

  Výber vhodnej úrovne prekladu závisí účelu prekladu (= čo s ním  budete ďalej robiť). Jednotlivé úrovne sa odlišujú doplnkovými službami:

  • Základný preklad profesionálnym prekladateľom + formálna kontrola.
   Vhodný na interné (pracovné) použitie.
  • Preklad s revíziou druhým prekladateľom (kontroluje gramatiku a terminológiu). Zodpovedá ISO 17100.
   Vhodný pre odborné texty: zmluvy, zákony, posudky, GDPR...
  • Preklad s revíziou a jazykovou korektúrou rodeným hovoriacim.
   Vhodný pre texty, ktoré sa budú publikovať: web, brožúry,...
  • Kreatívny preklad = preklad + revízia + transkreácia (kreatívna úprava rodeným hovoriacim cieľového jazyka, ktorý preklad prispôsobí cieľovému trhu).
   Vhodný na marketingové texty: web, slogany, reklamy,...

  Ak si nie ste istí, s výberom ideálnej kombinácie služieb vám poradíme.

  Ochrane citlivých informácií venujeme špeciálnu starostlivosť. Všetky strany, ktoré prichádzajú do kontaktu s dokumentami sú viazané mlčanlivosťou. Pracujeme s modernými softvérmi a technológiami, ktoré nás chránia pred únikom údajov. V neposlednom rade uplatňujeme princípy bezpečného správania sa v online priestore.

  Prekladáme texty z obchodného práva a legislatívy: zmluvy, dohody, legislatívu, zákony i dokumenty o ochrane osobných údajov (GDPR). V Lexike máme bohaté skúsenosti s prekladmi rozsiahlych transakčných a tendrových dokumentov.

  Vyhovieme aj požiadavke na expresný preklad. Aby sme proces urýchlili, pošlite nám na začiatku čo najviac informácií o vašej požiadavke a súvisiace texty. Text na preklad zašlite v editovateľnom formáte (napr. Word).

  Ak si to preklad vyžaduje, zapojíme doň viacero prekladateľov.

  Prečítajte si, ako sme právnickej kancelárii zabezpečili expresný preklad.

  U nás vybavíte všetko online z pohodlia kancelárie. Dokumenty nám zašlite e-mailom alebo prostredníctvom online formuláru.

  Dokument na preklad nám môžete zaslať v ľubovoľnom formáte: Word, PDF, Excel, PowerPoint, Adobe InDesign, HTML či inom. Ak máte k dispozícii editovateľný formát (napr. Word) ušetríte na príprave a formátovaní dokumentu.

  Dokumenty najskôr zanalyzujeme a následne vyberieme vhodného prekladateľa. Prekladáme pomocou prekladateľských (CAT) softvérov, ktoré zabezpečujú efektivitu procesu a konzistenciu prekladov. Hotový preklad ešte interne skontrolujeme a ak je všetko v poriadku zašleme vám ho e-mailom v rovnakom formáte a layoute, ako originálny dokument. S prekladom tak môžete rovno pracovať, nie sú potrebné žiadne ďalšie úpravy.

  Právne dokumenty v Lexike prekladajú profesionáli so skúsenosťami v oblasti práva. Pred tým, ako prekladateľovi zadáme preklad, starostlivo si overíme jeho odborné aj jazykové znalosti v niekoľkých krokoch. Kvalitu výstupov pravidelne monitorujeme. Môžete sa preto spoľahnúť, že vaše dokumenty prekladajú špičkoví prekladatelia.

  S právnymi prekladmi máme dlhoročné skúsenosti. Kvalitu prekladu zabezpečujeme viacerými metódami:

  • Naši prekladatelia prechádzajú viacstupňovým výberovým procesom.
  • Pri prekladoch nám pomáhajú prekladateľské softvéry. Vám zase šetria čas a peniaze.
  • Pred tým, ako vám dodáme akýkoľvek preklad, ho ešte interne skontrolujeme.
  • Preklady vyhotovujeme podľa požiadaviek noriem ISO 17100 a ISO 9001.
  • Sme členom profesijných organizácií a sledujeme najnovšie trendy odvetvia.

  Máte záujem o právny preklad?

  Napíšte nám, pripravíme vám ponuku na mieru