/ +421 2 5010 6700 Po – Pi: 8.00 – 18.00 hod.

Právne preklady

Sme špecialisti na preklady z oblasti obchodného a pracovného práva, najmä na preklady obchodných zmlúv, pracovno-právnych dokumentov a M&A dokumentácie.

V spoločnosti LEXIKA dbáme na diskrétnosť prekladaných právnych textov.

 • Všetci naši pracovníci sú zmluvne viazaní mlčanlivosťou.
 • Vysoká miera zabezpečenia prenosu údajov.

Výhody právnych prekladov v LEXIKE

Právnické texty prekladáme pomocou najmodernejších softvérových nástrojov. Tým dokážeme zabezpečiť ochranu pred únikom údajov, jednotnú terminológiu naprieč všetkými vašimi dokumentmi, rýchle dodanie prekladov a aj zníženie vašich nákladov na preklad.

Opýtajte sa nás

Exaktná terminológia

Vaše právnické texty vždy prekladajú špecializovaní prekladatelia so skúsenosťami v konkrétnej oblasti práva. Dokážeme tak zabezpečiť súlad textu so zaužívanou terminológiou alebo s terminológiou poskytnutou klientom.

Certifikovaná kvalita prekladu

Vaše očakávania napĺňame do posledného paragrafu. Pri každom vašom dokumente dbáme na splnenie vašich požiadaviek. Preklad právnych textov vyhotovujeme v zmysle európskej prekladateľskej normy ISO 17100 a náš systém riadenia kvality je certifikovaný podľa ISO 9001.

Jazyky prekladu

Právnické texty najčastejšie prekladáme z/do slovenčiny a tiež medzi cudzími jazykmi, napríklad z angličtiny do češtiny, z angličtiny do nemčiny a v ďalších jazykových kombináciách.

Cena prekladu

Za preklad odborných textov si neúčtujeme žiadne príplatky. Právnické texty, ktoré pre laika vyzerajú vysoko odborne, sú pre našich špecializovaných prekladateľov bežným textom.

Oblasti práva

Prekladáme texty z obchodného práva a legislatívy: zmluvy, dohody, legislatívu alebo analýzy. V LEXIKE máme bohaté skúsenosti s prekladmi rozsiahlych transakčných alebo tendrových dokumentov.

Získať cenovú ponuku

Všetkým našim klientom sa snažíme pomôcť samostatne a individuálne.

Najčastejšie pre vás prekladáme

 • obchodné zmluvy, kontrakty,
 • právne analýzy a vyjadrenia,
 • návrhy zákonov,
 • legislatívu,
 • dokumenty o ochrane osobných údajov (GDPR),
 • pracovné zmluvy a dohody,
 • zmluvnú dokumentáciu,
 • sporovú dokumentáciu,
 • transakčnú dokumentáciu,
 • dokumentáciu do verejných súťaží,
 • rozhodnutia úradu priemyselného vlastníctva,
 • patentové prihlášky,
 • a ďalšie.

Máte záujem o právny preklad?

Napíšte nám, pripravíme Vám ponuku na mieru