Elektronický úradný preklad

Vďaka elektronickým úradným prekladom je komunikácia so živnostenskými úradmi a obchodnými registrami súdov jednoduchšia a rýchlejšia

Zabezpečíme pre vás elektronické úradné preklady obchodných, firemných a tiež súdnych a úradných dokumentov  z angličtiny do slovenčinyz nemčiny do slovenčiny i v ďalších jazykových kombináciách.

Vaše dokumenty úradne preložíme:

  • kvalitne,
  • za výhodnú cenu,
  • do niekoľkých hodín alebo dní.

 

Kontaktujte nás:

Telefón: +421 2 5010 6700
Email: info@lexika.sk

Objednajte online

Čo je elektronický úradný preklad?

Elektronický úradný preklad vám doručíme v elektronickej forme, najčastejšie vo formáte PDF alebo vo forme podpisového kontajnera ASiC (.asice). Preklad v tejto podobe môžete použiť na právne účely rovnako ako tlačený úradný preklad.

Termíny dodania

S elektronickým úradným prekladom je dodanie ešte rýchlejšie. Podľa rozsahu dokumentu už do niekoľkých hodín či dní. Preklad nie je potrebné posielať poštou či vyzdvihovať osobne.

Výhody elektronického úradného prekladu

  • Ušetríte čas a financie pri komunikácii so štátnymi orgánmi.
  • Rýchle doručenie prekladu.
  • Možnosť opätovného použitia prekladu.
  • Preklady sú ekologické.
  • Tlačenú verziu si vybavíte kdekoľvek a kedykoľvek.
  • Prístup k prekladu máte z rôznych miest a zariadení.

Kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Každý úradný preklad v spoločnosti LEXIKA prechádza dôslednou kontrolou. Môžete ich preto s istotou použiť na úradné účely.

O kvalite našich služieb vypovedá aj každoročne auditovaný systém riadenia kvality certifikovaný podľa medzinárodnej normy ISO 9001.

Kde akceptujú elektronický úradný preklad?

V súčasnosti by mali elektronický úradný preklad akceptovať orgány verejnej moci, ako sú súdy, okresné úrady či miestne samosprávy. Odporúčame vždy si u danej inštitúcie vopred overiť, či takúto formu prekladu uznávajú.

Ako vyzerá elektronický úradný preklad?

Elektronický úradný preklad má podobu podpisového kontajnera (napríklad ASiC). Ten obsahuje úradný preklad spolu s naskenovanou kópiou originálneho dokumentu vo formáte PDF, kvalifikovaný elektronický podpis prekladateľa a časovú pečiatku.

Kto vykonáva elektronický úradný preklad?

Elektronický úradný preklad môže vyhotoviť iba prekladateľ, ktorý splnil jazykové a odborné skúšky a je menovaný Ministerstvom spravodlivosti SR. Zároveň musí prekladateľ disponovať kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom.

Ako získať tlačenú podobu?

Tlačenú, resp. listinnú podobu elektronického prekladu získate jeho zaručenou konverziou. Vybavíte si ju za mierny poplatok na pošte (pracoviská IOMO), u notára alebo u advokáta.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o elektronickom úradnom preklade sa dočítate v tomto článku.

Máte záujem o úradný preklad?

Napíšte nám, pripravíme Vám cenovú ponuku.