Elektronický úradný preklad

Vďaka elektronickým úradným prekladom je komunikácia so živnostenskými úradmi a obchodnými registrami súdov jednoduchšia a rýchlejšia

Zabezpečíme pre vás elektronické úradné preklady obchodných, firemných a tiež súdnych a úradných dokumentov  z angličtiny do slovenčinyz nemčiny do slovenčiny i v ďalších jazykových kombináciách.

Vaše dokumenty úradne preložíme:

 • kvalitne,
 • za výhodnú cenu,
 • do niekoľkých hodín alebo dní.

Objednajte online

  Čo je elektronický úradný preklad?

  Elektronický úradný preklad vám doručíme v elektronickej forme, najčastejšie vo formáte PDF alebo vo forme podpisového kontajnera ASiC (.asice). Preklad v tejto podobe môžete použiť na právne účely rovnako ako tlačený úradný preklad.

  Termíny dodania

  S elektronickým úradným prekladom je dodanie ešte rýchlejšie. Podľa rozsahu dokumentu už do niekoľkých hodín či dní. Preklad nie je potrebné posielať poštou či vyzdvihovať osobne.

  Výhody elektronického úradného prekladu

  • Ušetríte čas a financie pri komunikácii so štátnymi orgánmi.
  • Rýchle doručenie prekladu.
  • Možnosť opätovného použitia prekladu.
  • Preklady sú ekologické.
  • Tlačenú verziu si vybavíte kdekoľvek a kedykoľvek.
  • Prístup k prekladu máte z rôznych miest a zariadení.

  Kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť

  Každý úradný preklad v spoločnosti LEXIKA prechádza dôslednou kontrolou. Môžete ich preto s istotou použiť na úradné účely.

  O kvalite našich služieb vypovedá aj každoročne auditovaný systém riadenia kvality certifikovaný podľa medzinárodnej normy ISO 9001.

  Kde akceptujú elektronický úradný preklad?

  V súčasnosti by mali elektronický úradný preklad akceptovať orgány verejnej moci, ako sú súdy, okresné úrady či miestne samosprávy. Odporúčame vždy si u danej inštitúcie vopred overiť, či takúto formu prekladu uznávajú.

  Ako vyzerá elektronický úradný preklad?

  Elektronický úradný preklad obsahuje naskenovanú kópiu originálneho dokumentu, resp. elektronicky podpísaný dokument, jeho preklad, kvalifikovaný elektronický podpis prekladateľa a časovú pečiatku. Všetko v rámci jedného PDF dokumentu.

  Kto vykonáva elektronický úradný preklad?

  Elektronický úradný preklad môže vyhotoviť iba prekladateľ, ktorý splnil jazykové a odborné skúšky a je menovaný Ministerstvom spravodlivosti SR. Zároveň musí prekladateľ disponovať kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom.

  Ako získať tlačenú podobu?

  Tlačenú, resp. listinnú podobu elektronického prekladu získate jeho zaručenou konverziou. Vybavíte si ju za mierny poplatok na pošte (pracoviská IOMO), u notára alebo u advokáta.

  Ďalšie informácie

  Ďalšie informácie o elektronickom úradnom preklade sa dočítate v tomto článku.

  Máte záujem o úradný preklad?

  Napíšte nám, pripravíme Vám cenovú ponuku.