Jazykové korektúry textu

Prvý dojem môžete urobiť iba raz.

Jazyková korektúra vyšperkuje vaše texty do dokonalosti. Nič už nebude brániť tomu, aby ste oslovili tých správnych zákazníkov.

Zabezpečíme pre vás korektúru prekladu, či už sme ho pripravili my alebo niekto iný. Vyberte si z našej ponuky korektúr a požiadajte nás o cenovú ponuku. Ozveme sa vám do 30 minút.

Objednajte si jazykovú korektúru online:

 • rodení hovoriaci cieľového jazyka,
 • cena od 5,90 € za normostranu,
 • rýchle termíny dodania,
 • všetky typy textov,
 • rôzne jazyky.

Aká je pridaná hodnota korektúry?

 • Kontrola textu ďalším párom očí.
 • Minimalizácia nedostatkov.
 • Prirodzene znejúci text.

Získať cenovú ponuku

  Ponúkame tieto typy korektúr

  Doladíme vaše bežné, odborné i marketingové texty. Postaráme sa o korektúru textov v slovenčine, češtine, angličtine a iných jazykoch.

  Všetky typy korektúr si u nás môžete objednať v rámci balíka služieb spolu s prekladom, ale aj ako samostatnú službu.

  Jazyková korektúra (proofreading)

  Úlohou jazykového korektora je upraviť gramatiku, štylistiku a zrozumiteľnosť textu. Korektor pracuje len s výsledným textom (prekladom). Neodkláňa sa od originálu, v rámci normy zachováva pôvodnú formu.

  Vhodné pre: texty určené na publikáciu ako brožúry, letáky, webové stránky, príhovory, prezentácie a iné.

  Transkreácia (štylistická korektúra)

  Štylistická korektúra okrem kontroly pravopisu a gramatiky zahŕňa aj tvorivejšiu úpravu textu tak, aby oslovil cieľovú skupinu. Dôraz sa kladie na výsledný efekt na čitateľa. Podstatou je zachovať pôvodnú myšlienku, pričom formu pôvodného textu sa môže výrazne meniť, aby text pôsobil čo najprirodzenejšie.

  Vhodné pre: marketingové/reklamné texty, webové stránky, slogany, blogy, newslettre, príspevky na sociálnych sieťach a iné.

  Revízia (porovnávacia korektúra)

  Revízor porovnáva preložený text s originálom. Zameriava sa na jeho úplnosť, presnosť, použitú terminológiu a správnu gramatiku. (Nejde o opravu nekvalitného prekladu.) Preklad s revíziou spĺňa požiadavky normy ISO 17100.

  Vhodné pre: návody na použitie, zmluvy, produktové listy, účtovné závierky, správy z auditu a iné.

  Predtlačová korektúra

  Finálna korekcia textu pred tlačou. Slúži na odstránenie chýb, ktoré mohli vzniknúť pri formátovaní či zalamovaní textov (v DTP programoch) do tlačového formátu. Odstránia sa preklepy, nesprávne rozdelenie slov na konci riadkov, posunutý text, nevymazaný originálny text, nesprávne rozčlenený text a pod.

  Vhodné pre: texty určené na tlač ako brožúry, letáky, katalógy, časopisy a iné.

  Jazyková korektúra nie je len oprava čiarok

  Jazykový korektor sa zameriava na správnu štylistiku (použitie vhodných výrazov a jazykových prostriedkov), pravopis (preklepy, čiarky, interpunkcia, diakritika, i/y) a gramatiku.

  Okrem toho jazykový korektor dohliada aj na plynulosť a zrozumiteľnosť textu.

  Rodení hovoriaci s citom pre detail

  Nezáleží na tom, v akom jazyku je váš text. Máme na to správnych ľudí. Jazykovú korektúru u nás vykonáva vždy profesionálny korektor a zároveň rodený hovoriaci daného jazyka.

  Pri výbere vhodného korektora i revízora prihliadame aj na odborné zameranie textu.

  Máte záujem o korektúru?

  Napíšte nám, pripravíme vám nezáväznú cenovú ponuku.