Jazykové korektúry slovenčiny

Aby boli vaše texty korektné.

Nechajte vaše texty hovoriť za kvalitu vašich služieb. Vďaka korektúram od skúsených profesionálov budú všetky texty lahodiť uchu i oku.

Pozrite si našu ponuku korektúr a vyberte si tú správu pre vás. Ak si nie ste istí, ktorá korektúra je pre vaše potreby najvhodnejšia, obráťte sa na nás. Radi vám pomôžeme.

Objednajte si korektúru slovenského textu online:

 • rodení hovoriaci slovenčiny s dlhoročnými skúsenosťami,
 • všetky typy textov: bežné, odborné, marketingové,
 • rýchle termíny dodania podľa vašich potrieb,
 • cena od 5,90 € za normostranu.

Čo získate vďaka korektúre slovenského jazyka?

 • Pútavé, zrozumiteľné a prirodzene znejúce texty.
 • Odstránenie nedostatkov po akejkoľvek fáze práce s textom.
 • Detailná kontrola ďalším párom očí.

Získať cenovú ponuku

  Ponúkame tieto druhy korektúr

  Každý druh korektúry si môžete objednať v rámci balíka služieb spolu s prekladom alebo ako samostatnú službu. 

  Jazyková korektúra (proofreading)

  Jazykový korektor vykoná kontrolu slovenského pravopisu a gramatiky. Taktiež upraví štylistiku, aby text znel prirodzene a bol pre koncového čitateľa zrozumiteľný. Korektor má pred sebou iba s výsledný text v slovenčine, vďaka čomu nie je ovplyvnený originálom. Opraví všetky nedostatky ako sú preklepy, nesprávna interpunkcia či kostrbaté vetné konštrukcie.

  Vhodné pre: texty určené na publikáciu – letáky, brožúry, webstránky, prezentácie, príhovory a ďalšie.

  Transkreácia (štylistická korektúra)

  Štylistická korektúra je kreatívna úprava textu. Okrem korekcie slovenčiny (pravopis a gramatika), venuje korektor veľkú pozornosť štylistike. Korektor – copywriter môže v texte vykonať aj zásadnejšie zmeny, aby vytvoril text, ktorý osloví potenciálnych zákazníkov. Podmienkou je zachovať pôvodný význam textu.

  Vhodné pre: reklamné texty, webstránky, slogany, blogy, články, e-mail marketing, komunikácia na sociálnych sieťach a ďalšie.

  Revízia (porovnávacia korektúra)

  Revízor porovnáva originálny text a jeho slovenský preklad. Dôsledne kontroluje presnosť a úplnosť prekladu, gramatiku a správnosť použitej terminológie. (Nejde o opravu nekvalitného prekladu.)
  Preklad s revíziou spĺňa kvalitatívne požiadavky prekladateľskej normy ISO 17100.

  Vhodné pre: manuály, návody na použitie, technické správy, zmluvy, produktové listy, účtovné závierky, správy z auditu a ďalšie.

  Predtlačová korektúra

  Finálna kontrola textu pred tlačou. Cieľom predtlačovej korektúry je odstrániť akékoľvek nedostatky, ktoré mohli vzniknúť pri formátovaní alebo zalamovaní textov do tlačového formátu. To znamená opravu preklepov, nesprávneho rozdelenia slov na konci riadkov, posunutý text, nevymazané časti pôvodného textu a pod.

  Vhodné pre: texty určené na tlač, napr. brožúry, letáky, produktové katalógy a ďalšie.

  Máte záujem o korektúru slovenského textu?

  Napíšte nám, pripravíme vám cenovú ponuku.