Technické preklady

Technické preklady realizujeme v zmysle STN EN ISO 17100.

V LEXIKE pre vás prekladáme návody, manuály, príručky a technické dokumentácie zo všetkých oblastí techniky.

Špecializujeme sa na preklady technických textov z oblastí strojárenstva, stavebníctva, elektrotechniky a informačných technológií.

Prečo prekladať technické texty v LEXIKE?

  • Máme špecializovaných prekladateľov.
  • Zaručujeme vysokú kvalitu prekladov.
  • Používame jednotnú terminológiu.
  • Vďaka moderným technológiám môžete ušetriť.

Získajte cenovú ponuku obratom

Certifikovaná kvalita prekladu

Pri každom technickom preklade dbáme na kvalitu, aby aj ten najmenší detail spĺňal vaše požiadavky.

Technické dokumenty prekladáme v zmysle európskej prekladateľskej normy ISO 17100, náš systém riadenia kvality je certifikovaný a pravidelne auditovaný podľa ISO 9001 spoločnosťou TÜV SÜD.

Jazyky

Preklad technickej dokumentácie zabezpečujeme z cudzích jazykov do slovenčiny a češtiny a tiež do regionálnych alebo svetových jazykov.

Technické preklady realizujeme do viac než 44 jazykov.

Formáty súborov

Hovoríme rečou vášho softvéru. Nezáleží nám na tom, či je váš text na papieri, v PDF formáte, v Adobe InDesign FrameMaker alebo v inom elektronickom formáte súborov. Dokážeme spracovať množstvo formátov a poradíme vám, aký postup je pre vaše potreby najvhodnejší.

Najčastejšie prekladáme

  • manuály a návody na používanie,
  • servisné príručky,
  • projektovú dokumentáciu,
  • servisné správy,
  • katalógy produktov,
  • reklamačné protokoly,
  • školiacu dokumentáciu,
  • technické popisy výrobkov,
  • technické výkresy,
  • technické normy a správy,
  • patenty a prihlášky.

Technické odvetvia

Prekladáme technickú dokumentáciu pre rôzne odvetvia priemyslu: automotive, energetika, strojárstvo, stavebníctvo, elektrotechnika. Odborných prekladateľov vyberáme vždy pre konkrétnu požiadavku a oblasť.

Grafické a DTP služby

Grafiku prekladov spracujeme presne podľa originálu alebo vám vhodnú grafickú úpravu navrhneme a vytvoríme nanovo. Naši grafici preložený text pripravia tak, aby jeho príjemca v cieľovej krajine vždy dostal zrozumiteľné a správne usporiadané informácie.

Máte záujem o technický preklad?

Napíšte nám, pripravíme Vám cenovú ponuku