Preklad technických noriem

Svet techniky sa riadi normami.

Aj malé nedorozumenie môže spôsobiť obrovské problémy medzinárodného charakteru. Práve preto je dôležité, aby ste preklad technických noriem zverili do rúk profesionálom.

Výhody prekladov v Lexike:

✔ Dôraz na detaily, viacnásobná kontrola prekladu.

✔ Tím profesionálnych prekladateľov.

✔ Certifikácia ISO 17100 a ISO 9001.

✔ Viac ako 25 rokov skúseností.

✔ Bez príplatkov za odbornosť.

✔ Široká ponuka jazykov.

Objednajte online

Riadime sa normami

Aby sme vám vedeli garantovať kvalitu, máme zavedený systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001. Preklady vykonávame v súlade s normou ISO 17100, ktorá kladie vysoké nároky na kvalifikáciu prekladateľov i celý prekladateľský proces.

U nás sa písmenká nestrácajú

V normách má každé jedno písmenko a číslo svoj zmysel. My si to naplno uvedomujeme, a preto každý vyhotovený preklad viacnásobne precízne kontrolujeme. Na kontrole sa podieľajú nielen revízori a korektori, ale aj špičkové softvéry na kontrolu kvality. Eliminujeme tak prípadné chyby spôsobené ľudským faktorom.

Preložíme pre vás:

  • technické predpisy,
  • slovenské technické normy (STN),
  • európske normy (EN),
  • ISO normy,
  • podnikové normy,
  • odborové normy,
  • bezpečnostné normy,
  • potvrdenia súladu s normou,
  • a ďalšie.

Orientácia v technickej problematike

Naši prekladatelia disponujú bohatými znalosťami z oblasti techniky a ovládajú odbornú terminológiu. Rozumejú hlbším súvislostiam a vďaka prístupu k moderným prekladateľským nástrojom držia krok s najnovšími trendmi.

Cenová ponuka na mieru

Exponenciálny rast cien podľa technickej náročnosti prekladu? U nás nie. Naše ceny sú rovnaké bez ohľadu na odbornosť. Vyhovieme aj nadštandardným požiadavkám a nezľakneme sa ani komplexnejších zadaní.

 7 krokov k profesionálnemu prekladu v LEXIKE

1. Pošlete nám normu na preklad
Spracujeme rôzne formáty.

2. Analyzujeme vaše
požiadavky
Proces prekladu im prispôsobíme.

3. Normu preloží profesionálny prekladateľ
Vyberieme overeného prekladateľa.

4. Revízor skontroluje
preklad
Overí správnosť terminológie i celého prekladu. (Preklad v súlade s ISO 17100.)

5. Preklad interne skontrolujeme
Použijeme moderné softvéry na kontrolu kvality (QA).

6. Doladíme
grafiku
Dokumenty sfinalizujeme podľa originálu.

7. HOTOVO.
Preklad môžete použiť
Bez dodatočných starostí a úprav.

Potrebujete preklad normy?

Napíšte nám, pripravíme vám ponuku na mieru do 30 minút