Preklad technických noriem

Svet techniky sa riadi normami.

Aj malé nedorozumenie môže spôsobiť obrovské problémy medzinárodného charakteru. Práve preto je dôležité, aby ste preklad technických noriem zverili do rúk profesionálom.

Výhody prekladov v Lexike:

✔ Dôraz na detaily, viacnásobná kontrola prekladu.

✔ Tím profesionálnych prekladateľov.

✔ Certifikácia ISO 17100 a ISO 9001.

✔ Viac ako 25 rokov skúseností.

✔ Bez príplatkov za odbornosť.

✔ Široká ponuka jazykov.

  Získať cenovú ponuku

  Riadime sa normami

  Aby sme vám vedeli garantovať kvalitu, máme zavedený systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001. Preklady vykonávame v súlade s normou ISO 17100, ktorá kladie vysoké nároky na kvalifikáciu prekladateľov i celý prekladateľský proces.

  U nás sa písmenká nestrácajú

  V normách má každé jedno písmenko a číslo svoj zmysel. My si to naplno uvedomujeme, a preto každý vyhotovený preklad viacnásobne precízne kontrolujeme. Na kontrole sa podieľajú nielen revízori a korektori, ale aj špičkové softvéry na kontrolu kvality. Eliminujeme tak prípadné chyby spôsobené ľudským faktorom.

  Preložíme pre vás:

  • technické predpisy,
  • slovenské technické normy (STN),
  • európske normy (EN),
  • ISO normy,
  • podnikové normy,
  • odborové normy,
  • bezpečnostné normy,
  • potvrdenia súladu s normou,
  • a ďalšie.

  Orientácia v technickej problematike

  Naši prekladatelia disponujú bohatými znalosťami z oblasti techniky a ovládajú odbornú terminológiu. Rozumejú hlbším súvislostiam a vďaka prístupu k moderným prekladateľským nástrojom držia krok s najnovšími trendmi.

  Cenová ponuka na mieru

  Exponenciálny rast cien podľa technickej náročnosti prekladu? U nás nie. Naše ceny sú rovnaké bez ohľadu na odbornosť. Vyhovieme aj nadštandardným požiadavkám a nezľakneme sa ani komplexnejších zadaní.

   7 krokov k profesionálnemu prekladu v LEXIKE

  1. Pošlete nám normu na preklad
  Spracujeme rôzne formáty.

  2. Analyzujeme vaše
  požiadavky
  Proces prekladu im prispôsobíme.

  3. Normu preloží profesionálny prekladateľ
  Vyberieme overeného prekladateľa.

  4. Revízor skontroluje
  preklad
  Overí správnosť terminológie i celého prekladu. (Preklad v súlade s ISO 17100.)

  5. Preklad interne skontrolujeme
  Použijeme moderné softvéry na kontrolu kvality (QA).

  6. Doladíme
  grafiku
  Dokumenty sfinalizujeme podľa originálu.

  7. HOTOVO.
  Preklad môžete použiť
  Bez dodatočných starostí a úprav.

  Potrebujete preklad normy?

  Napíšte nám, pripravíme vám ponuku na mieru do 30 minút