Preklad reklamných kampaní a marketingových textov

Neprekladáme len slová, prekladáme celú myšlienku.

Vieme, že na tvorbe reklamných textov ste si dali záležať. Rovnako starostlivo k nim budeme pristupovať aj my. S kvalitnými prekladmi oslovia vaše reklamné kampane a marketingové texty tých správnych zákazníkov v zahraničí.

Rodení hovoriaci pre texty, ktoré oslovia

Jazyková korektúra nie je len o opravovaní čiarok. Jazykový korektor upravuje pravopis, gramatiku i štylistiku. Jednoducho povedané, jeho úlohou je text „učesať“. Vďaka jazykovej korektúre od rodeného hovoriaceho, ktorý pozná jazykové zvyklosti, budú vaše texty znieť plynulejšie a prirodzenejšie.

Chcete to kreatívne?

V tom prípade je pre vás správnou voľbou transkreácia, čiže kreatívna úprava textu. Zapojíme našich najkreatívnejších prekladateľov a copywriterov. Výsledkom transkreácie budú jedinečné texty, ktorým budú zákazníci nie len rozumieť, ale zároveň v nich vyvolajú želané emócie.

Získať cenovú ponuku

  Kompletné služby šité na mieru

  Reklamné texty sa nezaobídu bez náležitej grafickej úpravy. Texty pripravíme v rôznych grafických programoch a formátoch.

  Čerešničkou na torte je predtlačová korektúra, ktorá sa postará o to, aby bolo vo finále všetko na svojom mieste. Predtlačovou korektúrou sa odstránia prípadné preklepy, nesprávne rozdelenie slov a iné nedostatky, ktoré môžu vzniknúť pri grafickej úprave. Nami dodaný preklad tak môžete rovno použiť, bez potreby ďalších úprav.

  Povedzte si jazyk i krajinu

  Prekladáme do všetkých hlavných svetových jazykov a ich jednotlivých variantov podľa krajiny. To, čo platí vo Veľkej Británii, nemusí platiť v USA. Preto pri preklade marketingových textov potrebujeme poznať jazyk prekladu i cieľovú krajinu. Iba tak vaše texty čo najlepšie prispôsobíme kultúrnym špecifikám.

  Aké texty prekladáme

  • reklamné texty,
  • slogany,
  • prezentácie,
  • letáky, brožúry,
  • obsah na sociálne siete,
  • PR a promo články,
  • newslettre, e-mail marketing,
  • PPC kampane,
  • popisy produktov,
  • videá a titulky,
  • a ďalšie.

  Máte záujem o preklad marketingových textov?

  Napíšte nám, pripravíme vám cenovú ponuku.