Simultánne tlmočenie

Naši zákazníci najčastejšie využívajú simultánne tlmočenie počas konferencií, kongresov, verejných prednášok alebo školení.

Simultánne tlmočenie znamená bezprostredné, plynulé tlmočenie hovoreného slova medzi dvoma jazykmi, keď tlmočníci tlmočia pomocou špecializovanej tlmočníckej techniky z tlmočníckych kabín.

Kontaktujte nás

Kontaktujte našich projektových manažérov, ochotne vám

 • zodpovedia otázky,
 • vyberú vhodného tlmočníka,
 • pripravia výhodnú cenovú ponuku,
 • zorganizujú tlmočenie na profesionálnej úrovni.

Priebeh tlmočenia

Pri simultánnom tlmočení sú zvyčajne dvaja tlmočníci v tlmočníckej kabíne, ktorá poskytuje výhľad na rečníka, ale je zvukovo izolovaná od ruchu okolitého prostredia.

Tlmočníci počujú rečníka v slúchadlách a jeho prejav plynulo tlmočia pre poslucháčov, ktorým sa tlmočené slovo bezdrôtovo prenáša do ich tlmočníckych prijímačov.

Získať cenovú ponuku

  O simultánnom tlmočení

  Simultánne tlmočenie môžeme nazvať aj tlmočenie v priamom prenose alebo živé tlmočenie, keďže hovorené slovo sa tlmočí takmer bez zdržania z jedného do druhého jazyka.

  Najčastejšie sa využíva pri konferenciách, prednáškach, školeniach a prezentáciách. Pre jeden jazykový pár sa používajú zvyčajne dvaja tlmočníci a špeciálna technika.

  Simultánne najčastejšie tlmočíme na:

  • konferenciách a workshopoch,
  • školeniach, prezentáciách,
  • štátnych návštevách,
  • odborných konferenciách,
  • firemných udalostiach.

  Naši tlmočníci

  V spoločnosti LEXIKA využívame špičkových odborníkov v oblasti simultánneho tlmočenia na Slovensku.

  Naši tlmočníci sú profesionáli, ktorí ovládajú biznis etiketu, majú skúsenosti s diplomatickým protokolom a účasťou na významných podujatiach a tlmočeniach na Slovensku a v zahraničí.

  Jazyky

  Najviac využívanými jazykmi na tlmočenie sú stále angličtina a nemčina.

  Tlmočíme vo všetkých európskych a neeurópskych jazykoch v kombinácii so slovenčinou a s češtinou alebo medzi cudzími jazykmi.

  Prečo sú v kabíne dvaja tlmočníci?

  Simultánne tlmočenie je psychicky aj fyzicky náročná činnosť a je nutné, aby ho realizovali dvaja tlmočníci naraz. Jeden z nich vždy tlmočí a druhý sleduje obsah prejavu a tlmočeného slova, je pripravený zastúpiť kolegu v prípade nečakanej situácie alebo po zvyčajných 15 - 20 minútach súvislého tlmočenia.

  Tlmočnícka technika

  Tlmočnícka technika je súbor špeciálnych zariadení, ktoré sa používajú na zabezpečenie simultánneho tlmočenia. Viac sa o nej dozviete tu.

  Máte záujem o simultánne tlmočenie?

  Napíšte nám, budeme Vás kontaktovať.