Simultánne alebo konsekutívne tlmočenie – ktoré je pre vás najvhodnejšie?

Lukáš Slovák Ciferník25.08.2022 Pre zákazníkov – Odborné preklady Čas čítania: 3 min.
tlmočenie - konferencia (simultánne vs konsekutívne)
Čas čítania 3 min

Tlmočenie sa často nesprávne zamieňa s prekladom, no ako sme si vysvetlili v tomto článku, rozdiel spočíva v tom, že tlmočníci pracujú s hovoreným slovom, zatiaľ čo prekladatelia s písaným textom. Podobne ako preklad, aj tlmočenie má svoje špecifiká. Existuje hneď niekoľko druhov tlmočení, pričom každé je vhodné pre inú situáciu.

Potrebujete zabezpečiť tlmočenie pre svoju firmu, obchodných partnerov alebo tlmočenie konferencie pre desiatky či stovky účastníkov? Tápate, ako to celé funguje a aký typ tlmočenia vlastne potrebujete? Tento článok je ako napísaný pre vás.

Článok bol pôvodne publikovaný v apríli 2019. Nikdy však nie je na škodu doplniť čerstvé a najmä užitočné informácie. 

Aké typy tlmočenia poznáme?

Tlmočenie sa primárne delí na takzvané simultánne tlmočenie a konsekutívne tlmočenie. Sú medzi nimi rozdiely, pomocou ktorých ich veľmi jednoducho rozoznáte. A čo je dôležitejšie, budete vedieť, ktoré je pre vás vhodné. Týmto základným typom sa budeme v článku venovať podrobnejšie.

Okrem toho však poznáme aj ďalšie typy tlmočenia:

 • šušotáž – tlmočenie šeptom do ucha,
 • dištančné tlmočenietlmočenie na diaľku cez telefón alebo online (video) aplikáciu,
 • úradné (súdne) tlmočenie – tlmočenie pri oficiálnych úkonoch, napríklad na súde, pri sobáši, vypočúvaní svedkov či skúškach v autoškole,
 • sprievodné tlmočenie – tlmočenie počas obchodných ciest na stretnutiach i pri bežnej komunikácii,
 • tlmočenie z listu – tlmočenie písaného textu do hovorenej podoby v cudzom jazyku,
 • tlmočenie posunkovej reči – tlmočenie medzi rôznymi posunkovými jazykmi alebo medzi posunkovým jazykom a hovoreným jazykom.

Viac sa dozviete v tomto článku.

Simultánne tlmočenie

Ako už samotný názov napovedá, slovo simultánne naznačuje dve činnosti, ktoré prebiehajú naraz. Pri simultánnom tlmočení hovoria naraz rečník aj tlmočník. Tlmočník si však od rečníka udržiava istý odstup, spravidla niekoľko sekúnd. Rečník prednáša svoj prejav a tlmočník ho poslucháčom simultánne – teda súbežne – tlmočí do iného jazyka.

Simultánne tlmočenie je pre tlmočníka veľmi náročné (ak neveríte, vyskúšajte si to – napríklad simultánne tlmočte film z češtiny do slovenčiny). Práve preto sú tlmočníci vo dvojiciach a po 20 – 30 minútach sa striedajú.

Simultánne tlmočenie väčšinou prebieha prostredníctvom tlmočníckej techniky – ak ste sa niekedy zúčastnili konferencie s medzinárodnou účasťou, možno ste už zazreli presklené kabíny a v nich dvojice tlmočníkov, ktorí sústredene rečnia a často aj gestikulujú. V týchto „tlmočníckych kanceláriách“ majú tlmočníci nevyhnutné podklady, mikrofóny, slúchadlá a inú potrebnú techniku. Všetko „pretlmočené“ sa prenáša do slúchadiel príjemcov, čiže účastníkov konferencie.

V porovnaní s konsekutívnym tlmočením, je teda popísané simultánne tlmočenie výhodnejšie z hľadiska rýchlosti prenosu informácií, no nie vždy sa hodí pre konkrétnu situáciu.

Kedy využijete simultánne tlmočenie?

Kabínkové simultánne tlmočenie je vhodné pri:

 • konferenciách,
 • väčších podujatiach,
 • tlmočení viacerých jazykov
 • oficiálnych podujatiach
 • rokovaniach na vysokej úrovni.

Pri zvažovaní simultánneho tlmočenia je potrebné rátať aj s prípadným miestom a nákladmi na techniku (kabínky, ozvučenie a pod.) – v Lexike vám však radi zabezpečíme aj potrebné technické vybavenie.

Simultánne tlmočenie formou šušotáže využijete počas obchodných rokovaní. Predstavte si napríklad obchodné rokovanie za okrúhlym stolom, kde sa dvaja slovenskí riaditelia rozprávajú po slovensky o zlúčení ich firiem. Ich obchodný partner z Nemecka má pri sebe svojho tlmočníka, ktorý počúva rozhovor po slovensky a šušká svojmu prísediacemu rovno po nemecky. Nemecká obchodná strana tak nezaostáva v rozhovore a všetky potrebné informácie sa k nej dostávajú takmer ihneď.

Konsekutívne tlmočenie

Pri konsekutívnom tlmočení sa, jednoducho povedané, strieda v prednese rečník a tlmočník. Rečník prednesie istý úsek, po ňom nasleduje tlmočník, ktorý s pomocou tzv. tlmočníckej notácie – svojich poznámok, prejav pretlmočí publiku. Na tento druh väčšinou nie je potrebná nijaká špeciálna technika, len poznámkový blok, do ktorého si tlmočník zapisuje a prípadne mikrofón, ak sa tlmočí pre väčšie publikum.

Pri konsekutívnom tlmočení sa môžete stretnúť s pojmami „vysoké po sebe idúce“ a „nízke po sebe idúce“, resp. vysokánízka konsekutíva. Vysoká konsekutíva zahŕňa tlmočenie dlhších časových intervalov prejavu (napr. dvadsať minút). Naopak pri nízkej konsekutíve tlmočník postupne tlmočí po niekoľkých slovách alebo vetách.

Kedy využijete konsekutívne tlmočenie?

Konsekutívne tlmočenie sa využíva napríklad pri:

 • obchodných stretnutiach,
 • väčších príhovoroch,
 • galavečeroch,
 • keď si to situácia vyžaduje a dovoľuje, tzn. keď striedanie rečníka a tlmočníka nepôsobí rušivo alebo keď sa tlmočí len medzi dvomi jazykmi.

Sprievodné tlmočenie ako jeden zo špecifických typov konsekutívneho tlmočenia využijete na obchodnej či služobnej ceste. Môže však ísť aj o sprievod pri návšteve továrne pri školení nových pracovníkov, kedy tlmočník predstavuje medzičlánok pre pracovníkov výroby a ich nadriadených či školiteľov.

Aby vás z rozhodovania a výberu nerozbolela hlava, v Lexike vám radi poradíme a zabezpečíme tlmočnícke služby šité na mieru.

Potrebujete zabezpečiť tlmočenie?

Vyžiadajte si cenovú ponuku!

   
  Lukáš Slovák
  Lukáš Slovák
  Project manager

  V LEXIKE som svoju kariéru začal v roku 2016 ako asistent projektových manažérov a s prestávkami na pracovno-jazykové pobyty v USA a Taliansku som postupne dokončil štúdium prekladateľstva a tlmočníctva v kombinácii angličtina-taliančina. Následne som prešiel na pozíciu projektového manažéra. Prekladaniu a prekladom som sa aktívnejšie venoval od roku 2014, momentálne však na ne neostáva priestor, tak si radšej prečítam dobre preloženú (či nepreloženú) knihu. Moje pozadie mi umožňuje detailne spracovať a riadiť projekty a vyhovieť i netradičným požiadavkám našich klientov. S prekladateľmi sa rád pozhováram aj na/o niektorej z „jazykových“ rovín.

  Čítaj viac  Páči sa vám čo píšeme?
  Povedzte to ďalej!

  Pridaj komentár

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *