Simultánne alebo konzekutívne tlmočenie – ktoré je pre vás najvhodnejšie?

Lukáš Slovák Ciferník03.04.2019 Pre zákazníkov – Odborné preklady Čas čítania: 2 min.
Štyria tlmočníci sediaci vedľa seba

Tlmočenie sa často zamieňa s prekladom, no ako sme si vysvetlili v predošlom článku, rozdiel spočíva v tom, že tlmočníci pracujú s hovoreným slovom, zatiaľ čo prekladatelia s písaným textom.

Podobne ako preklad, aj tlmočenie má svoje špecifiká. Tlmočenie sa primárne delí na takzvané simultánne tlmočeniekonzekutívne tlmočenie. Ak potrebujete zabezpečiť tlmočenie pre svoju firmu, obchodných partnerov alebo tlmočenie konferencie pre desiatky či stovky účastníkov, a neviete, ako to celé funguje a aký typ tlmočenia vlastne potrebujete, tento článok je práve pre vás.

Simultánne tlmočenie

Ako už samotný názov napovedá, slovo simultánne naznačuje dve činnosti, ktoré prebiehajú naraz. Pri simultánnom tlmočení hovoria naraz rečník aj tlmočník. Tlmočník si však od rečníka udržiava istý – niekoľkosekundový odstup. Rečník prednáša svoj prejav a tlmočník ho poslucháčom súbežne tlmočí do iného jazyka.

Simultánne tlmočenie väčšinou prebieha prostredníctvom tlmočníckej techniky – ak ste sa niekedy zúčastnili na konferencii s medzinárodnou účasťou, možno ste už zazreli presklené kabíny a v nich dvojice tlmočníkov, ktorí sústredene rečnia a často aj gestikulujú. V týchto „tlmočníckych kanceláriách“ majú tlmočníci nevyhnutné podklady, mikrofóny, slúchadlá a inú potrebnú techniku. Všetko „pretlmočené“ sa prenáša do slúchadiel príjemcov, čiže účastníkov konferencie.

Kabínkové simultánne tlmočenie je teda vhodné na zabezpečenie konferencií či väčších podujatí, pri tlmočení viacerých jazykov či pri oficiálnych podujatiach alebo rokovaniach na vysokej úrovni. Pri zvažovaní simultánneho tlmočenia je potrebné rátať aj s prípadným miestom a nákladmi na techniku (kabínky, ozvučenie a pod.) – v Lexike vám však radi zabezpečíme aj potrebné technické vybavenie.

Šušotáž

Ostaňme ešte chvíľu pri simultánnom tlmočení, s ktorým súvisí aj ďalší pomerne využívaný typ tlmočenia. Je ním takzvaná šušotáž (z francúzskeho slova chuchotage – šepkanie). V praxi to vyzerá tak, že tlmočník počúva rečníka a doslova súčasne šepká v inom jazyku poslucháčovi.

Predstavte si napríklad obchodné rokovanie za okrúhlym stolom, kde sa dvaja slovenskí riaditelia rozprávajú po slovensky o zlúčení ich firiem. Ich obchodný partner z Nemecka má pri sebe svojho tlmočníka, ktorý počúva rozhovor po slovensky a šušká svojmu prísediacemu rovno po nemecky. Nemecká obchodná strana tak nezaostáva v rozhovore a všetky potrebné informácie sa k nej dostávajú takmer ihneď. V porovnaní s konzekutívnym tlmočením, je teda popísané simultánne tlmočenie výhodnejšie z hľadiska rýchlosti prenosu informácií, no nie vždy sa hodí pre konkrétnu situáciu.

Konzekutívne tlmočenie

Pri konzekutívnom tlmočení sa, jednoducho povedané, strieda v prednese rečník a tlmočník. Rečník prednesie istý úsek, niekedy je to len pár viet, no môže ísť aj o niekoľkominútový zložitý prejav. Nasleduje tlmočník, ktorý s pomocou tzv. tlmočníckej notácie – svojich poznámok, prejav pretlmočí publiku. Na tento druh väčšinou nie je potrebná nijaká špeciálna technika, len poznámkový blok, do ktorého si tlmočník zapisuje a prípadne mikrofón, ak sa tlmočí pre väčšie publikum.

Využíva sa napríklad pri obchodných stretnutiach, no taktiež pri väčších príhovoroch, galavečeroch alebo vždy, keď si to situácia vyžaduje a dovoľuje, tzn. keď striedanie rečníka a tlmočníka nepôsobí rušivo alebo keď sa tlmočí len medzi dvomi jazykmi.

Špecifickým typom konzekutívneho tlmočenia je napríklad aj sprievodné tlmočenie. Pri ňom tlmočník často nielen tlmočí, ale robí svojmu klientovi sprievod a vybavuje za neho rôzne záležitosti, napríklad na obchodnej či služobnej ceste. Môže ísť aj o sprievod pri návšteve továrne pri školení nových pracovníkov, kedy tlmočník predstavuje medzičlánok pre pracovníkov výroby a ich nadriadených či školiteľov.

To, že tlmočenie je veda, potvrdzuje aj to, že existujú aj rôzne iné špecifické typy tlmočenia: úradné tlmočenie, tlmočenie cez telefón, tlmočenie posunkového jazyka či dokonca nepriame kabínkové tlmočenie cez kontaktný jazyk a rôzne ďalšie.

Aby vás ale z rozhodovania a výberu nerozbolela hlava, v Lexike vám radi poradíme a zabezpečíme tlmočnícke služby šité na mieru.

Potrebujete zabezpečiť tlmočenie?

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku

Lukáš Slovák
Lukáš Slovák
Project manager

V LEXIKE som svoju kariéru začal v roku 2016 ako asistent projektových manažérov a s prestávkami na pracovno-jazykové pobyty v USA a Taliansku som postupne dokončil štúdium prekladateľstva a tlmočníctva v kombinácii angličtina-taliančina. Následne som prešiel na pozíciu projektového manažéra. Prekladaniu a prekladom som sa aktívnejšie venoval od roku 2014, momentálne však na ne neostáva priestor, tak si radšej prečítam dobre preloženú (či nepreloženú) knihu. Moje pozadie mi umožňuje detailne spracovať a riadiť projekty a vyhovieť i netradičným požiadavkám našich klientov. S prekladateľmi sa rád pozhováram aj na/o niektorej z „jazykových“ rovín.

Čítaj viac

Páči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *