Čo je tlmočenie a aké typy tlmočenia poznáme?

Daniel Kruželák Ciferník31.03.2022 Pre zákazníkov – Odborné preklady, Pre zákazníkov – Úradné preklady Čas čítania: 3 min.
Čo je tlmočenie a aké sú druhy tlmočenia
Čas čítania 3 min

Preklad a tlmočenie. Obe služby majú veľa spoločného, najmä uľahčujú medzinárodnú komunikáciu. Často sa však stretávame s tým, že si ľudia tieto dva pojmy zamieňajú. A pritom rozdiel, je veľmi jednoduchý.

V tomto článku sa pozrieme bližšie na to, čo je tlmočenie, ako sa líši od prekladu a aké typy tlmočenia poznáme.

Čo je tlmočenie

Tlmočenie niekto nazýva aj ústnym prekladom – to už výrazne napovedá, aká je podstata tlmočenia.  Tlmočenie je ústna reprodukcia hovoreného slova v rámci dvoch jazykov. 

To, že ide o hovorené slovo, je nepochybne najcharakteristickejšou črtou tlmočenia, ktorou sa odlišuje od (písomného) prekladu. Rozdielov je však viac.

Rozdiel medzi prekladom a tlmočením

Prekladateľské a tlmočnícke cesty sa rozchádzajú aj v jazykových znalostiach, osobnostných črtách a pracovných nástrojoch. Tlmočenie, si vyžaduje zvládnutie špecifických zručností:

 • Jazykové znalosti – výborná výslovnosť a artikulácia, perfektné ovládanie hovoreného jazyka.
 • Osobnostné vlastnosti – multitasking, dokonalá pamäť, schopnosť počúvať, dobre vyvinuté tzv. mäkké zručnosti.
 • Pracovné nástroje tlmočnícka technika (pri simultánnom tlmočení), terminologické a referenčné materiály.

Viac rozdielov medzi prekladom a tlmočením nájdete tu.

Tlmočnícke schopnosti sa líšia aj v závislosti od spôsobu tlmočenia.

Základné typy tlmočenia

Keď sa povie „tlmočenie“, málokedy sa dvom ľuďom vybaví v mysli rovnaký obraz. Niekto si predstaví tlmočníkov v kabíne na konferencii (simultánne tlmočenie), iný zase osobu, ktorá sa v politickej diskusii strieda s rečníkom (konzekutívne tlmočenie).

Aké sú hlavné rozdiely medzi simultánnym a konzekutívnym tlmočením?

 • Simultánne tlmočenie – zvyčajne si vyžaduje špeciálne tlmočnícke vybavenie (kabínu, slúchadlá, mikrofón atď.) a dvoch tlmočníkov, ktorí sa po istých intervaloch striedajú. Toto tlmočenie sa považuje za náročnejšie, keďže tlmočník rozpráva súčasne s rečníkom len s niekoľko sekundovým odstupom. Tlmočník by mal mať výbornú krátkodobú pamäť. Musí sa 100 % sústrediť, aby bol schopný reprodukovať povedané a zároveň počúvať rečníka.
 • Konzekutívne tlmočenie – tlmočenie, počas ktorého sa tlmočník a rečník po kratších úsekoch striedajú. Rečník odprezentuje určitú pasáž prejavu a následne dá priestor tlmočníkovi. Tlmočník si počas prejavu rečníka robí poznámky, podľa nich potom musí byť schopný podať kľúčové informácie bez skreslenia významu.

Ak chcete vedieť viac o simultánnom a konzekutívnom tlmočení, venovali sme sa im v tomto článku.

Ďalšie druhy tlmočenia

V zásade platí, že každé tlmočenie sa deje buď konzekutívne alebo simultánne. Podľa miesta, okolností, technického vybavenia a ďalších faktorov rozoznávame aj niekoľko ďalších druhov tlmočníckych služieb.

Šušotáž

Inak povedané tlmočenie šeptom alebo tlmočenie do ucha. Názov techniky pochádza z francúzskeho slova chuchotage, teda šepkanie. Pri šušotáži sa tlmočník nachádza v tesnej blízkosti osoby, pre ktorú tlmočí. Priamo do ucha jej šeptom pretlmočí slová rečníka. Formou šušotáže sa spravidla tlmočí pre jednu osobu. Využíva sa napríklad pri obchodných rokovaniach.

Dištančné tlmočenie

Alebo aj tlmočenie na diaľku. Je užitočné v prípadoch, kedy nie je možná alebo potrebná priama účasť tlmočníka. Môže sa uskutočniť napríklad cez telefón či online aplikáciu. Výhodou dištančného tlmočenia sú nižšie náklady, keďže odpadáva preplatenie ubytovania, cesty či stravy.

Tlmočenie cez telefón

Jeden z typov dištančného tlmočenia. Je možné zorganizovať ho pomerne rýchlo. Prostredníctvom konferenčného hovoru je možné prepojiť niekoľko účastníkov hovoru naraz. Používa sa pri komunikácii s obchodnými partnermi, úradmi či lekármi.

Online video tlmočenie

Pandémia COVID-19 prispela k popularite tohto typu tlmočenia a spojila ho s online videokonferenciami a stretnutiami. Online tlmočenie sa môže uskutočniť prostredníctvom bežných aplikácií ako Skype, Zoom a pod. K dispozícii však sú aj špeciálne platformy prispôsobené potrebám tlmočenia, ktoré sa využívajú na profesionálne podujatia a konferencie.

Úradné (súdne) tlmočenie

Úradní tlmočníci zvyčajne ponúkajú všetky druhy tlmočníckych služieb, najčastejšie ale ide o konzekutívne tlmočenie. Na Slovensku úradných tlmočníkov menuje Ministerstvo spravodlivosti SR. Úradné tlmočenie väčšinou vyžadujú na súde, matrike, pri sobáši, vypočúvaní svedkov či skúškach v autoškole.

Sprievodné tlmočenie

Sprievodný tlmočník do istej miery plní aj úlohu sprievodcu (ale nenahrádza ho). Jeho služby využijete napríklad pri obchodných cestách. Sprievodný tlmočník vás bude sprevádzať pri stretnutiach a pomôže vám s orientáciou a komunikáciou v cudzom prostredí, napríklad na úradoch, letisku, v reštaurácii, na výstavách, veľtrhoch atď. Zvyčajne je menej formálne než iné typy tlmočenia.

Tlmočenie z listu

Pri tlmočení z listu tlmočník kombinuje písané a hovorené slovo. Má pred sebou list v jednom jazyku, ktorý si (v tichosti) číta a popri tom ho slovne tlmočí do druhého jazyka. S tlmočením z listu sa môžete stretnúť napríklad na konferencii pri čítaní oficiálneho vyhlásenia niektorého z účastníkov.

Tlmočenie posunkovej reči

V úvode sme povedali, že pri tlmočení ide o „ústny preklad“. Tento typ tlmočenie však ukazuje, že hovorený jazyk nie je nevyhnutne tým, čo odlišuje tlmočenie od prekladu. Tlmočenie posunkového jazyka sa používa na komunikáciu medzi dvoma alebo viacerými systémami posunkového jazyka a taktiež medzi hovoreným jazykom a posunkovým jazykom.

Tlmočnícke služby majú mnoho farieb. Táto profesia je nepochybne zaujímavá, ba až adrenalínová, pretože nikdy neviete do akej situácie sa dostanete a čo vás v nej čaká.

Potrebujete zabezpečiť tlmočenie?

Vyžiadajte si cenovú ponuku!

   
  Daniel Kruželák
  Daniel Kruželák
  Translator/Copywriter

  V jazykovom odvetví pôsobím od roku 2016. Primárne sa venujem výučbe slovenčiny a angličtiny a popri tom študujem prekladateľstvo a tlmočníctvo na UMB v Banskej Bystrici. Moja prekladateľská kariéra započala začiatkom roku 2021. Po získaní skúseností v odbore som začal spolupracovať so spoločnosťou LEXIKA v rámci mentorského programu. Prvé prekladateľské kroky v LEXIKE ma utvrdili v rozhodnutí naplno sa venovať jazykom. Momentálne pracujem na pridaní španielčiny do môjho repertoáru. Do budúcna by som chcel zlepšiť svoje vedomosti v programovacích jazykoch, pretože technické znalosti sú v prekladateľskom odvetví nevyhnutné.

  Čítaj viac  Páči sa vám čo píšeme?
  Povedzte to ďalej!

  Pridaj komentár

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *