Vypočítajte si počet normostrán, slov a znakov

1 normostrana obsahuje 1800 znakov.
Prepočítajte si pomocou našej kalkulačky, aký počet znakov, slov, viet či normostrán má váš text určený na preklad.
(Skopírujte váš text do poľa nižšie a kliknite na Prepočítaj.)

Počítadlo normostrán

  • Počet znakov
  • Počet znakov bez medzier
  • Počet normostrán
  • Počet viet
  • Počet slov

Čo je to normostrana?

Normostrana (skratka NS) znamená normovaná, resp. štandardizovaná strana v rozsahu 1 800 znakov (vrátane medzier). Koeficient 1 800 je definovaný v norme STN EN ISO 690.

Normostrana v praxi: v slovenčine jedna normostrana zodpovedá približne 250 slovám. Pri písaní na stroji sa rovná 30 riadkom v rozsahu 60 znakov.

Normostrana sa používa na meranie rozsahu textu, resp. dokumentu pri akejkoľvek práci s textom. Je užitočným pomocníkom najmä pre preklady, revízie prekladov, korektúry textu alebo pri copywritingu.

Normostranu vypočítate tak, že počet znakov (vrátane medzier) vydelíte hodnotou 1 800.

Prečítajte si viac o normostrane.

 

Ako zistiť počet slov a znakov vo Worde?

Pomocou programu MS Word môžete vypočítať rozsah textu jednoducho a rýchlo podľa tohto postupu:

  1. V programe MS Word otvorte dokument, ktorého obsah chcete spočítať.
    (Ak chcete spočítať rozsah iba časti dokumentu, označte požadovaný text.)
  2. Na záložke Revízia a v časti Korektúra kliknite na ikonu Počet slov.
  3. Zobrazí sa okno so štatistkou. Počet znakov (vrátane medzier) vydeľte hodnotou 1 800 a zistíte počet normostrán textu.

 

Počet slov a znakov vo Worde

Koľko stojí 1 normostrana prekladu?

Na Slovensku* sa cena za preklad zvyčajne stanovuje podľa počtu normostrán preloženého textu, pričom rozsah textu  po preklade sa môže zmeniť aj o 15 % oproti rozsahu zdrojového textu.

Cena prekladu závisí aj od termínu dodania a jazykovej kombinácie. Preklady do angličtiny alebo do nemčiny bývajú spravidla o niečo lacnejšie ako preklady do málo frekventovaných jazykov.

Rozdiel v cene je aj pri úradných a neúradných prekladoch. Úradné preklady sa riadia špecifickými podmienkami, preto ich cena môže byť vyššia.

Pozrite si, ako sa bežne naceňujú preklady alebo si vyžiadajte cenu pre váš preklad.

*V iných krajinách sa normostrana, resp. rozsah textu môže počítať odlišne.