Čo je to normostrana?

Simona Pralovska Ciferník03.07.2020 Pre zákazníkov – Odborné preklady Čas čítania: 5 min.

Normostrana alebo normovaná strana (skrátene NS) je rozsah textu s pevne stanoveným rozsahom. Na Slovensku a v Česku sa za jednu normostranu považuje 1 800 znakov a medzier textu.

Je to strana A4?

Normostrana vyjadruje počet znakov textu, nie počet fyzických strán. Keďže na stranu A4 je možné v závislosti od typu a veľkosti písma, riadkovania a ďalšieho formátovania umiestniť rozličný rozsah textu, je počítanie na normostrany oveľa presnejšie než počítanie fyzických strán dokumentu.

Meranie rozsahu textu na normostrany sa využíva pri prekladoch, revíziách prekladov, korektúrach textu alebo pri copywritingu.

Prečo sa počítajú aj medzery?

Medzerysadorozsahupočítajútiež,lebobeznichbyboltexttakmernečitateľný, resp. Medzery sa do rozsahu počítajú tiež, lebo bez nich by bol text takmer nečitateľný.

Prečo používame hodnotu 1 800?

Koeficient na výpočet počtu NS (1 800 znakov vrátane medzier) vychádza z čias používania písacích strojov, ktoré používali písmená s rovnakou šírkou tzv. monospace.

Do jedného riadku sa zmestilo 60 znakov, t.j. písmen, interpunkčných znamienok a medzier medzi slovami. Na jednu stranu formátu A4 sa z dôvodu dobrej čitateľnosti písalo 30 riadkov.

60 znakov v riadku × 30 riadkov na stranu = 1 800 znakov vrátane medzier.

Ako zistiť počet normostrán?

Rozsah textu v editovateľnej elektronickej podobe je možné jednoducho spočítať pomocou najbežnejších počítačových programov alebo našou online kalkulačkou.

Ako zistiť počet znakov a normostrán v programe MS Word

1. Otvorte textový dokument.
2. V stavovom riadku vľavo dole kliknite na Počet slov.
3. Zobrazí sa štatistika dokumentu zobrazujúca počet slov, počet znakov vrátane medzier.
4. Počet normostrán vypočítate vydelením hodnoty „Znakov (vrátane medzier)“ koeficientom 1 800.

Počet slov vo Worde

Počet znakov vo Worde

1. Otvorte textový dokument.
2. Zobrazte záložku Revízia.
3. Kliknite na ikonu Počet slov.
4. Zobrazí sa štatistika dokumentu zobrazujúca počet slov, počet znakov vrátane medzier.
5. Počet normostrán vypočítate vydelením hodnoty „Znakov (vrátane medzier)“ koeficientom 1 800.

Ako zistiť počet normostrán vo Worde

Rozsah tohto článku je 3,5 normostrany, resp. 6 357 znakov s medzerami.

lexika logo X mini Tip: V rámci jedného dokumentu vo Worde môžete vypočítať rozsah celého dokumentu, ale tiež len jeho časti. V tomto prípade označte požadovanú časť alebo časti textu a postupujte podľa pokynov vyššie.

Ako zistiť počet znakov v službe Dokumenty Google (Google Docs)

Ak používate službu Google Docs, štatistiku počtu slov si zobrazíte takto: v hlavnom menu zvoľte Nástroje > Počet slov.

Aby ste vypočítali počet normostrán v službe Google Docs vydeľte hodnotu v riadku Znaky číslom 1800.

lexika logo X miniPozor: Nenechajte sa zmiasť prvým riadkom štatistiky Stránky – ten označuje počet fyzických strán dokument (nie počet normostrán).

Počet slov a znakov v Google docs

Počet znakov v Google docs

Na zobrazenie štatistiky môžete použiť aj klávesovú skratku Ctrl+Shift+C. Štatistiku môžete nechať v minimalizovanej podobe zobrazenú v ľavom dolnom rohu obrazovky aj počas vašej práce s textom.

Štatistika v Google docs

Počet-slov znakov Google docs

Ako zistiť počet znakov a vypočítať počet normostrán v iných formátoch?

Ak viete text v akomkoľvek formáte skopírovať a vložiť ho do textového editora MS Word alebo Google Docs, môžete ho spočítať tam.

Niekedy je však rýchlejšie a výhodnejšie texty spočítať v ich pôvodných formátoch, a to najmä v prípadoch, kedy by kopírovanie textu bolo zdĺhavé alebo zahŕňalo viac krokov.

Ako zistiť počet znakov vo formáte PDF

PDF súbory s kopírovateľným textom, ktorý nie je zložitý alebo príliš dlhý, je najlepšie skopírovať do textového editora a spočítať priamo v ňom. Ak máte rozsiahlejšie alebo formátovaním a štruktúrou zložitejšie PDF, je spravidla rýchlejšie konvertovať ho pomocou OCR nástrojov do formátu DOCX potom spočítať tam.

Rovnaký postup využijete aj v prípade PDF súborov, ktoré obsahujú text v podobe obrázkov.

Ak je PDF súbor zabezpečený proti kopírovaniu alebo inej manipulácii, pomôže vám jedine texty vytlačiť, naskenovať a skonvertovať do editovateľnej podoby, ako je uvedené vyššie.

Ako zistiť počet znakov vo formáte MS Excel

Počet znakov v jednej alebo viacerých bunkách v programe MS Excel zistíte využitím funkcie LEN podľa tohto podrobného návodu.

Počet znakov funkcia Excel

Tabuľky s jednoduchou štruktúrou môžete uložiť vo formáte TXT a spočítať ich v programe MS Word.

Ako zistiť počet znakov vo formáte MS PowerPoint?

Po otvorení prezentácie nájdete štatistiku kliknutím v hlavnom menu na Súbor, zvolíte položku Informácie a vpravo dole potvrdíte možnosť Zobraziť všetky vlastnosti.

Štatistika v programe PowerPoint zobrazuje síce len počet slov, ale zahŕňa v nej počet slov v snímkach aj v poznámkach. V slovenčine predstavuje 1 normostrana približne 250 slov. Celkový počet slov vám teda stačí vydeliť hodnotou 250. Takýto výpočet síce nie je 100 % presný, ale poslúži aspoň pre predstavu o rozsahu textu.

Počet slov v prezentácii v Powerpoint

lexika logo X mini Tip: Presnejší počet znakov v prezentácii MS PowerPoint môžete zistiť aj jej uložením do formátu PDF tak, aby boli zobrazené jednotlivé snímky aj poznámky k nim. Texty z PDF súboru prekopírujete do programu Word a veľmi rýchlo a ľahko zistíte presný počet znakov alebo normostrán.

Použitie špecializovaných programov

Iné špecializované programy dokážu spoľahlivo spočítať aj rozsah textov v rôznych DTP programoch, ako napríklad Adobe InDesign, PageMaker či FrameMaker, alebo textov určených do počítačových programov a na webové stránky (html, php alebo xml).

Ako spočítať počet znakov v tlačených textoch

Ak texty nie sú v elektronickej podobe, presný rozsah možno stanoviť ich naskenovaním a konverziou do formátu, ktorý sa dá ľahko spočítať (napríklad MS Word).

Ako normostrana súvisí s prekladmi?

Cena prekladu závisí od rozsahu textu, jazykovej kombinácie, termínu dodania, doplnkových služieb alebo špecifických požiadaviek zákazníka.

Normostrana sa používa ako merná jednotka na počítanie rozsahu prekladaných textov. Na Slovensku a v Česku sa preklady najčastejšie účtujú podľa rozsahu preloženého textu. V iných krajinách sa však normostrana, resp. rozsah textu počíta rôzne. Môžete sa stretnúť aj s účtovaním za preklad podľa rozsahu v zdrojovom jazyku alebo podľa počtu slov.

Rozsah preloženého textu býva zvyčajne dlhší ako jeho originál. Závisí to od jazykovej kombinácie, originálneho textu či množstva použitých skratiek, ktoré sa pri preklade rozpisujú alebo vysvetľujú. Originálny a preložený rozsah sa môžu líšiť aj o 15 či 20 %.

Chcete vedieť, aký je rozsah vášho textu a koľko zaplatíte za jeho preklad? Výpočty nechajte na nás. Nezáväznú cenovú kalkuláciu pre vás vypracujeme už do 30 minút.

Simona Pralovska
Simona Pralovska
Vendor manager

Svoju púť v LEXIKE som začala ešte počas študentských čias v roku 2017. Odvtedy mi LEXIKA, ľudia v nej i prekladateľské odvetvie prirástli k srdcu. Medzi moje každodenné výzvy patrí vyhľadávanie prekladateľských talentov. Popri tom sa venujem rozvíjaniu dobrých a otvorených vzťahov s našimi stálymi prekladateľmi, vďaka ktorým môžeme robiť to, čo nás napĺňa. Postupne sa k mojej náplni práce pričlenili aj marketingové aktivity a interné HR. Stereotyp mi teda v práci rozhodne nehrozí a každý deň sa naučím niečo nové. 🙃

Čítaj viac


Warning: Use of undefined constant sk - assumed 'sk' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/7/b/7bee0a3e-7035-488d-b211-e8aaa8409535/lexika.sk/web/wp-content/themes/lexika/single.php on line 69

Warning: Use of undefined constant en - assumed 'en' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/7/b/7bee0a3e-7035-488d-b211-e8aaa8409535/lexika.sk/web/wp-content/themes/lexika/single.php on line 73
Páči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *