/ +421 2 5010 6700 Po – Pi: 8.00 – 18.00 hod.

Čo je to normostrana?

Lexika Ciferník05.11.2012 Pre zákazníkov – Odborné preklady Čas čítania: 2 min.
Ruky držiace prázdnu stranu papiera

Normostrana (skratka NS) znamená normovaná, resp. štandardizovaná strana v rozsahu 1 800 znakov (vrátane medzier) a používa sa na meranie rozsahu textu. Koeficient 1 800 je definovaný v norme STN EN ISO 690.

Historicky tento rozsah pochádza z čias používania písacích strojov, keď jedna strana mala 30 riadkov so 60 znakmi v jednom riadku.

Starý písací stroj

Ako vypočítame počet normostrán?

Texty v elektronickej podobe možno spočítať jednoducho a rýchlo pomocou programu MS Word nasledovne:

1. V programe MS Word otvorte dokument, ktorého obsah chcete spočítať.
2. Na záložke Revízia kliknite na ikonu Počet slov.

Ako vypočítať rozsah textu v MS Word

 

3. Zobrazí sa okno so štatistkou. Počet znakov (vrátane medzier) vydeľte hodnotou 1 800 a dostanete počet normostrán textu.

 

Tabuľka s počtom slov v MS Word

Napríklad rozsah tohto článku je 1,48 normostrany, resp. 2 672 znakov.

Rozsah textu v iných formátoch súborov

Prostredníctvom programu MS Word možno spočítať znaky v texte aj v iných formátoch, ako sú napríklad MS Excel, PowerPoint, OpenOffice alebo súbory typu TXT. Texty je však najskôr potrebné prekopírovať do programu MS Word.

Existujú aj špecializované programy na určenie rozsahu textu v rôznych formátoch, napríklad Anycount, Practicount a programy na preklad podporovaný počítačom, tzv. nástroje CAT (Computer Assisted Translation). Tieto programy dokážu spoľahlivo spočítať aj rozsah textov v rôznych DTP programoch, ako napríklad Adobe InDesign, PageMaker či FrameMaker, alebo textov určených do počítačových programov a na webové stránky (html, php alebo xml).

Rozsah vytlačených textov

Ak texty nie sú v elektronickej podobe, presný rozsah možno stanoviť ich zoskenovaním a konverziou do formátu, ktorý sa dá ľahko spočítať (napríklad MS Word).

Ako normostrana súvisí s prekladmi?

Normostrana, ako jednotka miery, sa používa na počítanie rozsahu textu pri prekladoch, textárskych, študentských alebo autorských prácach. Na Slovensku a v Česku sa preklady najčastejšie účtujú podľa rozsahu textu v normostranách.

Rozsah prekladov sa zväčša počíta podľa rozsahu preloženého textu, pričom rozsah pôvodného textu a prekladu nemusí byť rovnaký. V závislosti od toho, do akého jazyka sa text prekladá, sa rozsah preloženého textu môže zväčšiť aj o 15 či 20 %. Ak si objednávate prekladateľské práce, profesionálny dodávateľ vás na to upozorní vopred už pri kalkulácii, aby ste predišli neskorším nepríjemným prekvapeniam.

Na Slovensku i v Českej republike sa čoraz častejšie stretávame s tým, že prekladateľské a iné textárske práce sa počítajú aj podľa počtu slov v zdrojovom jazyku. Výhodou je, že cena za preklad, korektúru alebo redakciu je pevne stanovená vopred.

Páči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *