Transkreácia
(kreatívny preklad)

Preklad, ktorý si získa pozornosť.

Kvalitné texty prinášajú výsledky. Ak chcete osloviť zákazníkov v zahraničí, vaše texty musia byť pútavé a jedinečné. To dosiahnete vďaka transkreácii.

Prečo si vybrať LEXIKU?

✔ Profesionálni prekladatelia so skúsenosťami v rôznych oblastiach.

✔ Copywriteri – rodení hovoriaci, ktorí majú kreativitu v krvi.

✔ Predtlačová korektúra a testovanie pre perfektné texty.

✔ Termín dodania podľa vašich potrieb.

✔ Príprava finálnej grafiky.

Získať cenovú ponuku

  Čo je transkreácia?

  Transkreáciu môžeme nazvať aj kreatívny preklad, kreatívna úprava textu či štylistická korektúra textu.

  V prvom kroku váš text preloží a zreviduje dvojica skúsených prekladateľov. Následne preklad doladí rodený hovoriaci, ktorý dokonale pozná cieľový jazyk i kultúrne zvyklosti danej krajiny.

  Po celý čas pracujeme s vaším marketingovým briefom. Vďaka nemu pochopíme poslanie vašej firmy a vcítime sa do kože zákazníka. Vo výsledných textoch tak zachováme želaný tón a emóciu.

  Rodení hovoriaci pre efektívne kampane

  Preklady budú znieť plynulejšie a prirodzenejšie vďaka jazykovej korektúre od rodeného hovoriaceho cieľového jazyka.

  Rodený hovoriaci (native speaker) detailne pozná jazykové zvyklosti danej krajiny a výsledné texty prispôsobí miestnej kultúre a cieľovému publiku.

  Do vášho projektu zapojíme našich najkreatívnejších prekladateľov a copywriterov, ktorí prekladu dodajú šmrnc.

  Preklady lahodiace uchu i oku

  Potenciál marketingových textov je naplno využitý až vtedy, keď sú doplnené pútavým vizuálom.

  Preložené texty graficky upravíme do podoby podľa vašich požiadaviek. Grafiku pripravujeme v špecializovaných programoch, ako InDesign, QuarkXpress či FrameMaker.

  Vyladené do poslednej bodky

  Zalomenie textu, grafická úprava či publikácia na webovej stránke môžu do prekladu zaniesť drobné nedostatky, ako sú preklepy, nesprávne rozdelenie slov na konci riadku či text vyčnievajúci z tlačidla na webe.

  Predtlačová korektúratestovanie webu si týmito nedostatkami ľahko poradia.

  Kreatívny preklad je vhodný pre:

  • reklamné kampane,
  • webové stránky,
  • príspevky na sociálne siete,
  • popisy produktov,
  • PR a promo články,
  • blogy,
  • slogany,
  • newslettre,
  • letáky, brožúry,
  • ďalšie marketingové texty.

  Kedy potrebujete transkreáciu?

  Transkreáciu si objednávajú firmy expandujúce do zahraničia i marketingové agentúry, ktoré pripravujú reklamné kampane a webstránky pre svojich klientov.

  Je najvyužívanejšou službou pri preklade marketingových textov.

  Rozdiel medzi transkreáciou a copywritingom

  Pri transkreácii pracujeme s už existujúcim textom. Základné pravidlo pri transkreácii je neprekladať jednotlivé slová, ale celú myšlienku.

  Copywriting znamená vytvorenie úplne nového textu v danom jazyku.

  Máte záujem o transkreáciu?

  Napíšte nám, pripravíme vám cenovú ponuku.