/ +421 2 5010 6700 Po – Pi: 8.00 – 18.00 hod.

Úradné preklady pre firmy

Pre vašu organizáciu zabezpečíme úradné preklady v európskych a ázijských jazykoch.

Vaše dokumenty a doklady úradne preložíme
- rýchlo,
- kvalitne,
- za výhodnú cenu.

Kontaktujte nás:

Telefón: +421 2 5010 6700
Email: info@lexika.sk

Máte záujem?

Jazyky a termíny dodania

Pre firmy prekladáme dokumenty z úradných jazykov krajín EÚ a z Ázie.

Naše dodacie lehoty sú flexibilné.

Úradný preklad zabezpečíme aj do niekoľkých hodín alebo niekoľkých dní, podľa vašich potrieb.

Pre firmy najčastejšie prekladáme

  • výpis z obchodného registra
  • plnú moc, overenie podpisu
  • tendrovú a súťažnú dokumentáciu
  • rozhodnutia spoločníkov
  • súdne rozhodnutia
  • certifikáty
  • zmluvy

Spoľahlivosť a kvalita

Každý úradný preklad v spoločnosti LEXIKA dôkladne skontrolujeme, aby ste ho mohli s istotou použiť na úradné účely na Slovensku či v zahraničí.

O našej kvalite vypovedá aj certifikovaný systém riadenia kvality podľa ISO 9001 každoročne auditovaný spoločnosťou TÜV SÜD .

Čo je to úradný preklad?

Úradný preklad je taký, pri ktorom prekladateľ menovaný Ministerstvom spravodlivosti SR svojím podpisom a svojou pečiatkou so štátnym znakom potvrdzuje, že preložený text zodpovedá významu textu v originálnom dokumente.

Kto vykonáva úradný preklad?

Úradný preklad realizuje osoba, ktorá zložila jazykové a odborné skúšky a ktorá je zapísaná v zozname prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR.

Ako vyzerá úradný preklad?

Preložený text sa vytlačí a trojfarebnou stužkou sa zviaže s dokumentom v pôvodnom jazyku, podobne ako keď notár zväzuje dokument.

Prekladateľ pripojí k zväzku  svoje vyhlásenie, v ktorom potvrdzuje, že obsah textu v oboch jazykoch sa zhoduje, podpíše sa a doplní odtlačok svojej pečiatky.

Zväzovať originál či kópiu?

Obráťte sa na nás, poradíme vám, či úradný preklad zviazať s originálom, notársky overenou kópiou alebo len bežnou fotokópiou dokumentu.

Napríklad na zviazanie prekladu výpisu z obchodného registra, splnomocnenia alebo overenia podpisu sa najčastejšie používa originál.

Obchodné a firemné dokumenty

Väčšina našich zákazníkov sa na nás obracia z dôvodu účasti vo verejných súťažiach, pri obchodovaní v zahraničí, zmenách konateľov, predaji spoločností.

Súdne a úradné dokumenty

Súdne rozhodnutia, úradné dokumenty, výpisy z obchodného a živnostenského registra  a splnomocnenia sú najčastejšie úradné a súdne dokumenty, ktoré prekladáme pre firemných zákazníkov.

Máte záujem o úradný preklad?

Napíšte nám, pripravíme Vám cenovú ponuku.