/ +421 2 5010 6700 Po – Pi: 8.00 – 18.00 hod.

Úradné preklady pre firmy

Pre vašu organizáciu zabezpečíme úradné preklady obchodných, firemných a tiež súdnych a úradných dokumentov v rôznych európskych a ázijských jazykoch.

Najčastejšie prekladáme z angličtiny do slovenčiny, z nemčiny do slovenčiny alebo naopak zo slovenčiny do angličtiny alebo zo slovenčiny do nemčiny

Väčšina našich zákazníkov sa na nás obracia z dôvodu účasti vo verejných súťažiach, pri obchodovaní v zahraničí, zmenách konateľov, predaji spoločností.

 

Vaše dokumenty a doklady úradne preložíme

  • kvalitne,
  • výhodne,
  • do niekoľkých hodín alebo dní.

 

Kontaktujte nás:

Telefón: +421 2 5010 6700
Email: info@lexika.sk

Objednajte online

Termíny dodania

Naše dodacie lehoty sú flexibilné. Podľa vašich potrieb zabezpečíme úradný preklad do niekoľkých hodín alebo dní.

Kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Každý úradný preklad v spoločnosti LEXIKA dôkladne skontrolujeme, aby ste ho mohli s istotou použiť na úradné účely na Slovensku či v zahraničí.

O našej kvalite vypovedá aj certifikovaný systém riadenia kvality podľa ISO 9001 každoročne auditovaný spoločnosťou TÜV SÜD .

Pre firmy najčastejšie prekladáme

Čo je úradný preklad?

Pri úradnom preklade potvrdzuje prekladateľ menovaný Ministerstvom spravodlivosti SR svojím podpisom a pečiatkou so štátnym znakom to, že preložený text významovo zodpovedá originálu.

Kto vykonáva úradný preklad?

Úradný preklad môže vyhotoviť len prekladateľ, ktorý zložil jazykové a odborné skúšky a je zapísaný v zozname prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR.

Ako vyzerá úradný preklad?

Preložený text sa vytlačí a trojfarebnou stužkou sa zviaže s dokumentom v pôvodnom jazyku, podobne ako keď notár zväzuje dokument.

Prekladateľ pripojí k zväzku svoje vyhlásenie, v ktorom potvrdzuje že obsah textu v oboch jazykoch sa zhoduje, podpíše sa a doplní odtlačok svojej pečiatky.

Zviazať originál či kópiu?

Úradné preklady vysvedčení, diplomov a iných jedinečných dokumentov sa nezväzujú s originálom, ale s jeho notársky overenou kópiou. Zabráni sa tak poškodeniu originálu.

Úradný preklad dokumentov s obmedzenou časovou platnosťou (výpis z registra trestov) alebo dokumentov, ktoré je možné vystaviť opakovane (rodný alebo sobášny list) je možné zviazať aj s originálom.

Máte záujem o úradný preklad?

Napíšte nám, pripravíme Vám cenovú ponuku.