Úradné preklady pre firmy

Bezproblémové vybavovanie na úradoch vďaka spoľahlivému úradnému prekladu.

 

Nemusíte nikam chodiť
Okrem klasickej listinnej podoby pre vás pripravíme aj elektronickú formu prekladu. Zabezpečíme notárske overenie dokumentov a doručenie prekladu priamo k vám.

Široký výber jazykov
Potrebujete úradné preklady do viacerých jazykov? Získajte všetky na jednom mieste.

Termín dodania podľa vašich predstáv
Dodaciu lehotu prispôsobíme vašim potrebám. Úradný preklad vyhotovíme do niekoľkých hodín alebo dní.

Kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Pred tým, ako vám úradný preklad odovzdáme, ho dôkladne skontrolujeme. Preklad môžete bez obáv použiť na styk so štátnou správou na Slovensku aj v zahraničí.

Objednajte online

Ide to aj elektronicky

Ušetrite svoj čas, námahu a financie vďaka úradným prekladom teraz už aj v elektronickej forme.

Elektronický úradný preklad sa dá používať rovnako jednoducho ako jeho listinná forma. Získate ho rýchlejšie a jednoduchšie z pohodlia svojej kancelárie bez starostí so zasielaním a preberaním dokumentov.

Preklad vám pošleme e-mailom, štandardne vo forme podpisového kontajnera ASiC (.asice) alebo ako PDF súbor.

Pre firmy najčastejšie prekladáme

Čo je úradný preklad?

Pri úradnom preklade potvrdzuje prekladateľ menovaný Ministerstvom spravodlivosti SR svojím podpisom a pečiatkou so štátnym znakom to, že preložený text významovo zodpovedá originálu.

Kto vykonáva úradný preklad?

Úradný preklad môže vyhotoviť len prekladateľ, ktorý zložil jazykové a odborné skúšky a je zapísaný v zozname prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR.

Ako vyzerá úradný preklad?

K originálnemu dokumentu sa priloží preložený text a vyhlásenie prekladateľa, ktorým potvrdzuje, že obsah textu v oboch jazykoch je totožný.

Listinnú podobu tvorí zväzok originálneho dokumentu a prekladu zviazaný trojfarebnou stužkou.

Elektronickú verziu úradného prekladu prekladateľ podpíše mandátnym certifikátom. Zašleme vám ho v forme podpisového kontajnera (.asice).

Zviazať originál či kópiu?

Úradné preklady vysvedčení, diplomov a iných jedinečných dokumentov sa nezväzujú s originálom, ale s jeho notársky overenou kópiou. Zabráni sa tak poškodeniu originálu.

Úradný preklad dokumentov s obmedzenou časovou platnosťou (výpis z registra trestov) alebo dokumentov, ktoré je možné vystaviť opakovane (rodný alebo sobášny list) je možné zviazať aj s originálom.

Máte záujem o úradný preklad?

Napíšte nám, pripravíme Vám cenovú ponuku.