/ +421 2 5010 6700 Po – Pi: 8.00 – 18.00 hod.

Preklad sobášneho listu

Sobášny list vám úradne preložíme

 • rýchlo,
 • pohodlne,
 • už od 21,90 eura + DPH/1 sobášny list.

 

Jednoduchá objednávka v 3 krokoch:

 1. Naskenujte a nahrajte váš doklad.
 2. Odsúhlaste našu cenovú ponuku.
 3. Prevezmite si preklad.

Máte záujem? Napíšte nám


Jazyky

Sobášny list vám preložíme do angličtiny a nemčiny a ďalších európskych či ázijských jazykov.

Najčastejšie prekladáme rodné listy do jazykov: maďarčina, poľština, francúzština, ruština, taliančina, španielčina, portugalčina, chorvátčina, srbčina, holandčina a ďalších.

Jednoduché objednanie

 • Sobášny list nám doručte osobne, e-mailom alebo nahrajte on-line.
 • Pripravíme vám cenovú kalkuláciu.
 • Svoju objednávku potvrdíte uhradením zálohy.
 • Zabezpečíme všetko potrebné.
 • Prevezmete si hotový úradný preklad.

Rýchle dodanie

Úradný preklad sobášneho listu zo slovenčiny do angličtiny a nemčiny vám bez príplatkov pripravíme už do 24 hodín.

Preklady do väčšiny ostatných jazykov vám za výhodnú cenu zabezpečíme do 48 hodín. Preklad si môžete prevziať osobne alebo vám ho zašleme poštou či kuriérom.

Pohodlná platba

Pri objednávke nám uhradíte zálohu alebo plnú cenu za preklad. V našej prevádzke môžete za preklad sobášneho listu zaplatiť v hotovosti a kartou, akceptujeme tiež platby bankovým prevodom a kartou on-line PayPal.

Čo je to úradný preklad?

Úradný preklad je taký, pri ktorom prekladateľ menovaný Ministerstvom spravodlivosti SR svojím podpisom a svojou pečiatkou so štátnym znakom potvrdzuje, že preložený text zodpovedá významu textu v originálnom dokumente. 

Nazýva sa tiež súdny preklad, súdnoznalecký preklad a niekedy aj notársky preklad. V Lexike ho nazývame úradný preklad.

Kto vykonáva úradný preklad?

Úradný preklad sobášneho listu vykonáva osoba, ktorá zložila jazykové a odborné skúšky a ktorá je zapísaná v zozname prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR.

Ako vyzerá úradný preklad?

Preložený text sa vytlačí a trojfarebnou stužkou sa zviaže s originálom alebo notársky overenou fotokópiou sobášneho listu v pôvodnom jazyku, podobne ako keď notár zväzuje dokument.

Prekladateľ k zväzku pripojí svoje vyhlásenie, v ktorom potvrdzuje, že obsah textu v oboch jazykoch sa zhoduje, podpíše sa a doplní odtlačok svojej pečiatky.

.

Použiť originál alebo kópiu?

Ak je sobášny list vystavený na Slovensku, matrika vám za mierny poplatok aj opakovane vystaví jeho rovnopis, preto je možné zväzovať jeho originál.

Ak je sobášny list vystavený v zahraničí, odporúčame poskytnúť na preklad  notársky overenú fotokópiu dokumentu.

Prečo si vybrať nás?

Priateľský a profesionálny prístup spolu s rýchlym dodaním bezchybných úradných prekladov sobášnych listov zaručia Vašu spokojnosť.

Za preklad môžete zaplatiť kartou, prevodom alebo on-line a preklad vám dodáme aj poštou či kuriérom.

Garancia kvality

Všetky úradné preklady sobášnych listov sú u nás podrobené dôkladnej kontrole kvality každého preloženého dokumentu.

Naším cieľom je, aby ste sa mohli spoľahnúť na to, že preklad sobášneho listu je úplný a 100 % správny.

Máte záujem?

Napíšte nám, pripravíme Vám cenovú ponuku.