Preklady portugalčiny

Počas nášho pôsobenia na prekladateľskom trhu sme nadobudli skúsenosti s prekladmi európskych i svetových jazykov, medzi ktoré patria aj preklady z/do portugalského jazyka.

Preklady z portugalského jazyka zabezpečujeme prevažne do slovenčiny, češtiny a angličtiny. Radi vám však vyhotovíme preklad aj do iného jazyka, či preklad opačným smerom – do portugalčiny.

V LEXIKE sa neustále snažíme o poskytovanie tých najkvalitnejších prekladateľských a tlmočníckych služieb pre našich zákazníkov.

Portugalsko tradicne veci_typical portugese things

Výhody prekladov portugalčiny v LEXIKE

Zákazníci na spolupráci s nami oceňujú najmä spoľahlivosť, profesionalitu a ochotu vyhovieť aj tým najšpecifickejším požiadavkám, ktoré sa týkajú aj prekladov z portugalského jazyka.

Spolupracujeme výhradne s profesionálnymi prekladateľmi a pri práci využívame najmodernejšie prekladateľské nástroje, vďaka čomu sme schopní zabezpečiť kvalitné a presné preklady z či do portugalčiny.

Za viac ako 20 rokov našej činnosti v oblasti prekladateľstva a tlmočníctva sme sa pre mnohých zákazníkov stali ich preferovaným dodávateľom služieb, o čom najlepšie svedčia naše referencie.

Medzi naše najžiadanejšie špecializácie v rámci prekladov z i do portugalského jazyka patrí právo, pričom najčastejšie prekladáme pracovnoprávne dokumenty, výpisy z obchodných registrov a ďalšie osobné dokumenty či dokumenty na úradné účely.

Rozsiahle skúsenosti však máme aj v oblasti prekladov finančných dokumentov, či technickej dokumentácie a návodov na používanie.

Získať cenovú ponuku

  Ako to robíme?

  Odborníci na preklad portugalčiny

  Kvalifikáciu všetkých našich prekladateľov portugalčiny si dôsledne overujeme. Dokopy sú naši prekladatelia špecializovaní vo viac ako 120 oblastiach. Na základe analýzy prekladaného textu vyberieme spomedzi našich prekladateľov toho najvhodnejšieho, ktorý sa vyzná v terminológii a zároveň je profesionálnym lingvistom.

  Kvalita medzinárodných štandardov

  V LEXIKE pracujeme v súlade s medzinárodnými normami ISO 9001 a ISO 17100, aby sme našim zákazníkom zabezpečili čo najkvalitnejšie prekladateľské služby. Tieto normy kladú vysoké požiadavky na systematickosť spracovania požiadaviek a prekladateľského procesu a tiež na kvalifikáciu prekladateľov. Aby boli naše pracovné postupy vždy aktuálne, každoročne dobrovoľne podstupujeme kontrolný audit zabezpečovaný spoločnosťou TÜV SÜD.

  Najnovšie technológie

  Používanie moderných prekladateľských nástrojov je neoddeliteľnou súčasťou našej práce. Proces prekladu je vďaka nim jednoduchší, efektívnejší a zároveň tieto nástroje pomáhajú našim prekladateľom používať jednotnú terminológiu v celom prekladanom dokumente.

  Kontrola kvality

  Každý prekladateľský projekt musí pred odovzdaním zákazníkovi prejsť finálnou kontrolou kvality. Kvalitu kontrolujú naši kontrolóri kvality a zároveň pri nej využívame moderné nástroje. Pri kontrole sa zameriavame na použitie terminológie definovanej zákazníkom a dodržanie správneho prekladateľského postupu, ako napríklad vykonanie všetkých revízií a korektúr.

  Mohli by sme byť pre vás užitoční?

  Kontaktuje nás a povedzte nám, s čím by sme vám mohli pomôcť.

  Portugalský jazyk populárny na všetkých kontinentoch

  Portugalčina je jedným z najpoužívanejších jazykov na svete. V súčasnosti figuruje v top desiatke jazykov s najvyšším počtom hovoriacich ľudí. Odhaduje sa, že touto rečou rozpráva 220 až 235 miliónov ľudí po celom svete. Tento jazyk je oficiálnym jazykom v 10 krajinách na štyroch kontinentoch: v Európe, v Amerike, v Afrike aj v Ázii.

  Aby sme zistili dôvod tohto rozšírenia portugalčiny, musíme sa ponoriť do histórie. Portugalsko ako prímorský štát podnikal v minulosti mnohé námorné cesty. A počas týchto ciest si zakladali obchodné miesta na strategicky významných námorných trasách po celom svete.

   

  opevnená veža pri západe slnka/fortified tower at sunset

  Zmes latinčiny a arabčiny

  Portugalský jazyk sa vyvíjal už od 3. storočia na území Iberského polostrova a jeho dnešná podoba vznikla približne v  15. storočí. Portugalčina má pôvod vo vulgárnej latinčine, ktorá bola hovorovou formou latinského jazyka a používali ju predovšetkým rímski vojaci a osadníci.

  Po rozpade rímskej ríše sa portugalský jazyk začal postupne vyvíjať z predrománskych jazykov. Ďalším jazykom, ktorý mal vplyv na transformáciu portugalčiny je arabčina, a to vďaka Maurom, ktorí ovládali územie Portugalska v 8. – 15. storočí.

   

  Portugalský jazyk patrí do vetvy indoeurópskych jazykov do rodiny románskych jazykov. Jeho abeceda sa  súčasnosti skladá z 26 písmen. V roku 2009, totiž boli do portugalskej abecedy pridané písmená k, y a w, ktoré dovtedy v písanej portugalčine neboli používané. Ich zaradenie do abecedy bolo nutné kvôli slovám prevzatým z angličtiny.

  V portugalskom jazyku neexistuje ani jeden gramatický pád a vynechávajú sa v ňom zámená. Z pohľadu typológie ho zaraďujeme medzi flektívne jazyky. Portugalčina obsahuje niekoľko stoviek dialektov a takzvaných kreolských jazykov. Jeden z nich – galícijský dialekt je považovaný za samostatný jazyk a používa sa v Španielsku.

  Tradicná portugalská výzdoba príbytkov_traditional portugese pattern on a house

  visiace farebné dáždniky/colorful hanging umbrellas

  Rýchly preklad z/do portugalčiny

  Prosím zadajte text.

  Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

   

  Použitím služby súhlasíte s podmienkami používania služby online strojového prekladača na webe www.lexika.sk spoločnosti LEXIKA s.r.o.