Konzekutívne tlmočenie

Zákazníci spoločnosti LEXIKA najčastejšie využívajú konzekutívne tlmočenie počas prednášok, auditov, obchodných rokovaní alebo seminárov.

Pri konzekutívnom tlmočení rečník necháva po niekoľkých minútach, zvyčajne po vyjadrení ucelenej myšlienky alebo významu, priestor tlmočníkovi na pretlmočenie obsahu do druhého jazyka.

Kontaktujte nás

S dôverou sa obráťte na našich projektových manažérov, ochotne vám

 • zodpovedia otázky,
 • vyberú vhodného tlmočníka,
 • pripravia výhodnú cenovú ponuku,
 • zorganizujú tlmočenie na profesionálnej úrovni.

Získať cenovú ponuku

  O konzekutíve

  Konzekutívne tlmočenie môžeme nazvať aj postupné tlmočenie, keďže hovorené slovo sa tlmočí postupne po častiach alebo niekoľkých vetách do iného jazyka. 

  Priebeh tlmočenia

  Tlmočník sa zvyčajne nachádza v blízkosti rečníka, ktorý necháva po niekoľkých minútach, zvyčajne po vyjadrení ucelenej myšlienky alebo významu, priestor tlmočníkovi na pretlmočenie obsahu do druhého jazyka. Nezvykne sa používať špeciálna tlmočnícka technika.

  Najčastejšie tlmočíme na:

  • auditoch,
  • obchodných stretnutiach,
  • školeniach,
  • prezentáciách,
  • prednáškach,
  • prieskumoch trhu,
  • hĺbkových auditoch a data room činnostiach,
  • tlačových konferenciách.

  Dôvernosť a ochrana údajov

  Vaša dôvera je pre nás záväzkom a ochrana informácií, ktoré sa počas spolupráce s vami dozvieme, je pre nás prvoradá.

  Všetky informácie, ktoré sa naši tlmočníci alebo projektoví manažéri dozvedia, považujeme za dôverné a zmluvne garantujeme, že naši tlmočníci ani pracovníci ich neposkytnú tretím osobám.

  Všetci naši tlmočníci majú podpísanú prísnu dohodu o mlčanlivosti, kde sa zaväzujú k ochrane údajov aj po ukončení spolupráce.

  Jazyky a miesto tlmočenia

  Najviac využívanými jazykmi na tlmočenie sú stále angličtina a nemčina, ale prakticky tlmočíme vo všetkých európskych a neeurópskych jazykoch v kombinácii so slovenčinou a s češtinou alebo medzi viacerými cudzími jazykmi.

  Tlmočenie zabezpečíme na území Slovenska, ale aj v zahraničí.

  Vysoká konzekutíva

  Vysoká konzekutíva je typ konzekutívneho tlmočenia, keď rečník rozpráva vo výrazne dlhších časových intervaloch a tlmočník si musí robiť tlmočnícky zápis. Keď sa rečník odmlčí, tlmočník pomocou zápisu pretlmočí obsah hovoreného do druhého jazyka.

  Tento typ tlmočenia sa využíva hlavne pri tlmočení na najvyššej štátnej úrovni.

  Naši tlmočníci

  Naši tlmočníci sú profesionáli, ktorí ovládajú biznisovú etiku, majú skúsenosti s diplomatickým protokolom a účasťou na významných podujatiach a tlmočeniach na Slovensku, v európskych inštitúciách alebo významných spoločnostiach.

  Vďaka viac ako 25-ročným skúsenostiam s tlmočením využívame špičku v oblasti konzekutívneho tlmočenia.

  Máte záujem o naše služby?

  Napíšte nám, ozveme sa Vám späť.