Úradné preklady pre občanov

Bez problémov a bez zdržania: vaše osobné dokumenty, vysvedčenie, rodný či sobášny list a ďalšie dokumenty úradne preložíme do európskych a ázijských jazykov a tiež do slovenčiny.

Úradné dokumenty pravidelne prekladáme:

z angličtiny do slovenčiny z nemčiny do slovenčiny
zo slovenčiny do angličtiny zo slovenčiny do nemčiny

Medzi ďalšie bežne prekladané jazyky patria maďarčina, poľština, francúzština, ruština, taliančina, španielčina, portugalčina, chorvátčina, srbčina, holandčina a ďalšie jazyky.


Zaujíma vás, ako sú zákazníci spokojní s našimi službami?

Prečítajte si naše referencie.


Kontaktujte nás:
Telefonicky: +421 2 5010 6700 alebo e-mailom: info@lexika.sk

Objednajte online

  5 krokov k prekladu

  1. Doručíte nám dokument. Osobne, e-mailom alebo on-line.

  2. Príjemne vás prekvapíme cenovou kalkuláciou.

  3. Svoju objednávku potvrdíte uhradením zálohy.

  4. My urobíme to, v čom sme najlepší.

  5. V rukách máte hotový úradný preklad.

  Čo je to úradný preklad?

  Úradný preklad je taký, pri ktorom prekladateľ menovaný Ministerstvom spravodlivosti SR svojím podpisom a svojou pečiatkou so štátnym znakom potvrdzuje, že preložený text zodpovedá významu textu v originálnom dokumente.

  Ako môžete zaplatiť?

  V našej prevádzke môžete zaplatiť v hotovosti alebo kartou.

  Akceptujeme tiež platby bankovým prevodom a kartou on-line cez PayPal.

  Časté otázky

  K originálnemu textu sa prikladá preložený text a vyhlásenie prekladateľa, v ktorom potvrdzuje, že obsah textu v oboch jazykoch sa zhoduje.

  V listinnej podobe sa vytlačené dokumenty zviažu trikolórou do jedného zväzku spolu originálnym dokumentom.

  Úradný preklad vyhotovujú iba prekladatelia menovaní Ministerstvom spravodlivosti SR, ktorí splnili odborné a jazykové skúšky a preukázali požadovanú prax.

  Úradný preklad kratších dokumentov v rámci bežných jazykov (angličtina, nemčina a pod.) vám dodáme do 24 hodín, príp. v rámci dňa.

  Preklad dlhších dokumentov alebo do/z netradičného jazyka zabezpečíme do niekoľkých pracovných dní.

  Úradný preklad (súdny preklad) obsahuje pečiatku a podpis prekladateľa spolu s jeho doložkou. Používa sa na oficiálne účely a dodávame ho najčastejšie v tlačenej podobe. Môže ho vyhotoviť iba prekladateľ menovaný Ministerstvom spravodlivosti SR.

  Neúradný preklad (odborný preklad) je vhodný na firemné, súkromné či marketingové účely. Vyhotovujú ho profesionálni prekladatelia. Dodáme vám ho e-mailom.

  Prečítajte si viac o rozdieloch a podobnostiach týchto dvoch typov prekladu.

  Úradné preklady jedinečných dokumentov (napr. doklady o vzdelaní) sa zväzujú s notársky overenou kópiou. Zabráni sa tak poškodeniu originálu.

  Úradný preklad dokumentov s obmedzenou časovou platnosťou (výpis z registra trestov) alebo dokumentov, ktoré je možné vystaviť opakovane (rodný/sobášny list) je možné zviazať aj s originálom.

  Úradný preklad:

  • si môžete vyzdvihnúť osobne na našej pobočke na adrese Miletičova 21, Bratislava alebo
  • vám ho zašleme poštou či kuriérom na ľubovoľnú adresu na Slovensku i na celom svete.

  Doklad o vzdelaní (diplomy, vysvedčenia) – úradný preklad vysvedčení alebo diplomov sa najčastejšie požaduje pri pokračovaní v štúdiu, resp. pri prestupe na zahraničnú univerzitu. Úradný preklad dokladov o vzdelaní využijete aj na preukázanie dosiahnutej kvalifikácie pri žiadosti o zamestnanie v zahraničí.

  Rodný list  – pri narodení dieťaťa v zahraničí je potrebné rodný list úradne preložiť, ak žiadate o vydanie slovenského rodného listu. Úradný preklad vášho rodného listu budete potrebovať napríklad pri uzatváraní manželstva v zahraničí.

  Sobášny list – úradný preklad sobášneho listu budete potrebovať pri uznávaní platnosti sobáša uzatvoreného v zahraničí.

  Lekárska správa – pri liečbe v zahraničí alebo pri komunikácii s poisťovňou sa využívajú úradné preklady lekárskych správ, ktoré zaručujú jednotný obsah dokumentu.

  Výpis z obchodného registra – ak potrebujete použiť výpis z obchodného registra na oficiálne účely vo formálnom cezhraničnom styku je potrebné zaobstarať si úradný preklad výpisu z obchodného registra.

  Technický preukaz – úradný preklad technického preukazu je potrebný napríklad v prípade kúpy motorového vozidla zo zahraničia.

  Zmluva – pri obchodovaní so zahraničnými subjektmi je vhodné zabezpečiť si úradný preklad zmlúv, ktorý môže byť nápomocný napríklad pri riešení prípadných súdnych sporov.

  Elektronický úradný preklad má rovnakú právnu hodnotu ako tlačený. Jediný rozdiel je v tom, že vám ho dodáme v elektronickej forme vo formáte PDF.

  Ak s orgánmi verejnej moci komunikujete elektronicky, je to pre vás vhodný a najmä rýchlejší a efektívnejší spôsob vybavovania, pretože nemusíte nikam chodiť.

  Viac sa dočítate tu.

  Úradný preklad výpisu z registra trestov sa najčastejšie zväzuje s originálom dokumentu, keďže ide o listinu, ktorú môžete získať opakovane (na pošte, matrike, generálnej prokuratúre či zastupiteľskom úrade SR). Preklad však môže byť zviazaný aj s notársky overenou kópiou.

  Výpis z registra trestov je krátky dokument, preto vám ho dodáme už do jedného pracovného dňa, prípadne v rámci pracovného dňa. Viac sa dočítate tu.

  Úradný preklad rodného listu sa najčastejšie zväzuje s originálom (duplikát získate jednoducho na matrike), prípadne s notársky overenou kópiou. V prípade potreby vybavíme notársku kópiu za vás.

  Keďže ide o krátky dokument, do bežných jazykov vám ho pripravíme do nasledujúceho dňa, v prípade potreby aj v rámci dňa.

  Viac sa dočítate tu.

  Máte záujem o úradný preklad?

  Napíšte nám, pripravíme Vám cenovú ponuku.