Úradné preklady pre občanov

Bez problémov a bez zdržania: vaše osobné dokumenty, vysvedčenie, rodný či sobášny list a ďalšie dokumenty úradne preložíme do európskych a ázijských jazykov a tiež do slovenčiny.

Úradné dokumenty pravidelne prekladáme:

z angličtiny do slovenčiny z nemčiny do slovenčiny
zo slovenčiny do angličtiny zo slovenčiny do nemčiny

Medzi ďalšie bežne prekladané jazyky patria maďarčina, poľština, francúzština, ruština, taliančina, španielčina, portugalčina, chorvátčina, srbčina, holandčina a ďalšie jazyky.


Zaujíma vás, ako sú zákazníci spokojní s našimi službami?

Prečítajte si naše referencie.


Kontaktujte nás:
Telefonicky: +421 2 5010 6700 alebo e-mailom: info@lexika.sk

Objednajte online

5 krokov k prekladu

1. Doručíte nám dokument. Osobne, e-mailom alebo on-line.

2. Príjemne vás prekvapíme cenovou kalkuláciou.

3. Svoju objednávku potvrdíte uhradením zálohy.

4. My urobíme to, v čom sme najlepší.

5. V rukách máte hotový úradný preklad.

Koľko nám to bude trvať?

Podľa typu dokumentu a výberu jazykov vám úradný preklad zabezpečíme už do niekoľkých hodín, na druhý pracovný deň alebo do niekoľkých pracovných dní.

Preklad si môžete prevziať osobne v našej kancelárii, alebo vám ho zašleme poštou alebo kuriérom.

Ako môžete zaplatiť?

V našej prevádzke môžete zaplatiť v hotovosti alebo kartou.

Akceptujeme tiež platby bankovým prevodom a kartou on-line cez PayPal.

Čo je to úradný preklad?

Úradný preklad je taký, pri ktorom prekladateľ menovaný Ministerstvom spravodlivosti SR svojím podpisom a svojou pečiatkou so štátnym znakom potvrdzuje, že preložený text zodpovedá významu textu v originálnom dokumente.

Kto vykonáva úradný preklad?

Úradný preklad realizuje osoba, ktorá zložila jazykové a odborné skúšky a ktorá je zapísaná v zozname prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. 

Ako vyzerá úradný preklad?

K pôvodnému dokumentu sa prikladá preložený text a vyhlásenie, ktorým prekladateľ potvrdzuje, že obsah dokumentu sa zhoduje v oboch jazykoch.

Pri listinnej podobe sa dokumenty vytlačia a zviažu trojfarebnou stužkou do jedného zväzku spolu originálom.

Elektronická podoba úradného prekladu sa opatrí mandátnym certifikátom. Najčastejšie sa dodáva vo formáte ASiC (podpisový kontajner).

Zviazať originál alebo kópiu?

Dokumenty s obmedzenou časovou platnosťou (výpis z registra trestov) alebo tie, ktoré je možné vystaviť opakovane (rodný alebo sobášny list), je možné zviazať aj s originálom.

Vysvedčenia, diplomy a iné jedinečné dokumenty sa zväzujú výhradne s notársky overenou kópiou, aby sa nepoškodil originál.

Máte záujem o úradný preklad?

Napíšte nám, pripravíme Vám cenovú ponuku.