Úradný preklad výpisu z obchodného registra

Výpis z obchodného registra vám úradne preložíme:

Objednanie v 5 jednoduchých krokoch:

1. Doručíte nám dokument: osobne, e-mailom alebo online.
2. Príjemne vás prekvapíme cenovou kalkuláciou.
3. Svoju objednávku potvrdíte.
4. My urobíme to, v čom sme najlepší.
5. V rukách máte hotový úradný preklad.

Objednajte online

Jazyky

Výpis z obchodného registra pre vás preložíme do angličtiny, nemčiny, ale takisto aj do ďalších európskych a ázijských jazykov.

Výpisy z obchodných registrov bežne prekladáme v jazykovej kombinácii s: francúzštinou, ruštinou, taliančinou, maďarčinou, poľštinou, španielčinou, portugalčinou, chorvátčinou, srbčinou, holandčinou a inými.

Rýchle dodanie

Pri bežných jazykoch, akými sú angličtina a nemčina vám úradný preklad výpisu z obchodného registra pripravíme bez príplatkov už do 24 hodín.

Preklady do iných jazykov vám bez príplatkov dodáme do 48 hodín. Preklad si môžete prevziať osobne v našej prevádzke alebo vám ho zašleme poštou či kuriérom.

Pohodlná platba

Za úradný preklad môžete v našej prevádzke zaplatiť v hotovosti alebo kartou.

Taktiež akceptujeme úhradu platby bankovým prevodom a kartou online cez PayPal.

Garancia kvality

Každý úradne preložený dokument u nás prechádza dvojstupňovou kontrolou kvality. 

V Lexike je pre nás na prvom mieste to, aby ste sa mohli spoľahnúť na úplnosť a 100 % správnosť dodaného prekladu.

Čo je to úradný preklad

Úradný preklad môže vykonať iba prekladateľ menovaný Ministerstvom spravodlivosti SR. Ten svojím podpisom a pečiatkou so štátnym znakom potvrdí, že preložený text je zhodný s významom textu v originálnom dokumente.

Nazýva tiež súdny alebo súdnoznalecký preklad a niekedy aj notársky preklad. V Lexike ho nazývame úradný preklad.

Ako vyzerá úradný preklad

K originálnemu dokumentu sa priloží preložený text a vyhlásenie prekladateľa, ktorým potvrdzuje, že obsah textu v oboch jazykoch je totožný.

Listinnú podobu tvorí zväzok originálneho dokumentu a prekladu zviazaný trojfarebnou stužkou.

Elektronickú verziu úradného prekladu prekladateľ podpíše mandátnym certifikátom. Zašleme vám ho v forme podpisového kontajnera (.asice).

Kto vykonáva úradný preklad

Úradný preklad výpisu z registra trestov vykonáva osoba – prekladateľ, ktorý zložil jazykové a odborné skúšky. Prekladateľ, ktorý zložil skúšky musí byť zapísaný v zozname prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR.

Použiť originál alebo kópiu

Výpis z obchodného registra vám zvyčajne vydá príslušný úrad opakovane, môžeme ho preto zviazať aj s originálom, prípadne s notársky overenou kópiou. Výpis z obchodného registra môžete v SR získať aj na vybraných pobočkách Slovenskej pošty.

Prečo si zvoliť Lexiku?

Vašu spokojnosť zaručí náš priateľský a profesionálny prístup spolu s rýchlym dodaním bezchybných úradných prekladov výpisov z obchodných registrov.

Vašim potrebám sa vieme prispôsobiť aj pri spôsobe platby a dodania. Za preklad môžete zaplatiť v hotovosti, kartou alebo prevodom a preklad vám dodáme aj poštou či kuriérom.

Máte záujem?

Napíšte nám, pripravíme vám cenovú ponuku.