/ +421 2 5010 6700 Po – Pi: 8.00 – 18.00 hod.

Úradné preklady

Úradné preklady osobných a firemných dokumentov do všetkých jazykov zabezpečujeme v spolupráci s profesionálnymi prekladateľmi s poverením Ministerstva spravodlivosti SR.

Úradné preklady, nazývané aj súdne alebo súdne overené preklady, sa využívajú najmä v styku s verejnou a so štátnou správou.

Pre fyzické osoby najčastejšie prekladáme

 • rodné listy
 • sobášne listy
 • výpisy z registra trestov
 • vysvedčenia, diplomy, certifikáty
 • úradné dokumenty
 • súdne rozhodnutia

 Pre firmy najčastejšie úradne prekladáme

 • dokumenty do verejných súťaží
 • výpisy z obchodného registra
 • splnomocnenia, apostille
 • rozhodnutia spoločníkov
 • zmluvy a certifikáty
 • súdne rozhodnutia

Jazyky

Okrem najžiadanejších jazykov, ako angličtina, nemčina, ruština, taliančina a francúzština, vám zabezpečíme úradný preklad do viac ako 40 európskych a ázijských jazykov.

Termíny dodania

Úradné preklady do väčšiny jazykov vám zabezpečíme v bežnom termíne do 3 pracovných dní.

Ak preklad potrebujete skôr, za príplatok vám ho dodáme aj do 24 hodín alebo skôr.

Čo je to úradný preklad?

Úradný preklad je taký, pri ktorom prekladateľ menovaný Ministerstvom spravodlivosti SR svojím podpisom a svojou pečiatkou so štátnym znakom potvrdzuje, že preložený text zodpovedá významu textu v originálnom dokumente.

Kto vykonáva úradný preklad?

Úradný preklad realizuje osoba, ktorá zložila jazykové a odborné skúšky a ktorá je zapísaná v zozname prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. 

Ako vyzerá úradný preklad?

Preložený text sa vytlačí a trojfarebnou stužkou sa zviaže s dokumentom v pôvodnom jazyku, podobne ako keď notár zväzuje dokument.

Prekladateľ pripojí k zväzku svoje vyhlásenie, v ktorom potvrdzuje že obsah textu v oboch jazykoch sa zhoduje, podpíše sa a doplní odtlačok svojej pečiatky.

Zviazať originál alebo kópiu?

Vysvedčenia a diplomy a iné jedinečné dokumenty sa zväzujú výhradne s notársky overenou kópiou, aby sa nepoškodil originál.

Dokumenty s obmedzenou časovou platnosťou (výpis z registra trestov) alebo tie, ktoré je možné vystaviť opakovane (rodný alebo sobášny list,) je možné zviazať aj s originálom.

Máte záujem o úradný preklad?

Získajte bezplatnú cenovú ponuku na úradný preklad