Úradné preklady

Šetrite svoj čas a peniaze. Vybavte záležitosti na úradoch pohodlnejšie vďaka rýchlemu úradnému prekladu dokumentov na jednom mieste.

Objednajte si úradný preklad z pohodlia kancelárie.

Množstvo jazykov
Získajte všetky preklady na jednom mieste. Úradný preklad zabezpečíme do rôznych jazykov a ich kombinácií.

Rýchle dodanie
Naše dodacie lehoty sú flexibilné. Podľa vašich potrieb zabezpečíme úradný preklad do niekoľkých hodín alebo dní.

Všetko pod jednou strechou
Vyberte si listinnú alebo elektronickú formu prekladu. Zabezpečíme notárske overenie dokumentov a doručenie prekladu priamo k vám.

Kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Každý úradný preklad v spoločnosti LEXIKA dôkladne skontrolujeme, aby ste ho mohli s istotou použiť na úradné účely na Slovensku či v zahraničí.

Objednajte online

  FO

  Pripravíme pre vás úradný preklad dokladov o štúdiu, dokumentov pre matriky (rodný, sobášny, úmrtný list), lekárskych správ, rozsudkov, výpisov z registra trestov či rôznych potvrdení do práce.

     3people

  Zabezpečíme pre vás úradný preklad dokumentov potrebných pre bezproblémové podnikanie. Zmluvy, výpisy z obchodného/živnostenského registra, faktúry, ale aj doklady k dovezeným vozidlám. Všetko pohodlne, na jednom mieste.

  Čo je úradný preklad?

  Pri úradnom preklade potvrdzuje prekladateľ menovaný Ministerstvom spravodlivosti SR svojím podpisom a pečiatkou so štátnym znakom, že preložený text významovo zodpovedá originálu.

  Úradný preklad sa používa vo formálnom styku s úradmi na Slovensku i v zahraničí.

  Úradný preklad môže vyhotoviť len prekladateľ, ktorý zložil jazykové a odborné skúšky.

  Úradné preklady v Bratislave

  Potrebujete úradný preklad z/do angličtiny, nemčiny či iných jazykov? Ste na správnej adrese. Úradný preklad v Bratislave vybavíte osobne v našej kancelárii na Miletičovej 21, len pár minút od centra mesta.
  > Pozrieť na mape.

  Sme pre vás otvorení počas pracovných dní v čase 8:30 – 17:00. Za preklad môžete pri osobnom vybavení zaplatiť v hotovosti aj kartou.

  Nemáte možnosť vyzdvihnúť si preklad osobne? Pozrite si ďalšie možnosti doručenia úradného prekladu.

  Najčastejšie úradne prekladané dokumenty

  apostil osvedčenie o dedičstve účtovná závierka
  atest osvedčenie o evidencii vozidla úmrtný list
  bankový výpis overenie podpisu vodičský preukaz
  certifikát policajná správa vyhlásenie
  cestovný pas potvrdenie o návšteve školy výkaz ziskov a strát
  čestné prehlásenie potvrdenie o trvalom pobyte výpis z registra trestov
  daňové priznanie prepúšťacia správa výpis z obchodného registra
  diplom referenčný list vysvedčenie
  faktúra rodný list zakladateľské dokumenty
  licencia rozhodnutie spoločníkov zápisnica
  notárska doložka sobášny list závet
  notárska zápisnica splnomocnenie zmluva
  občiansky preukaz súdne rozhodnutie/rozsudok/uznesenie znalecký posudok
  obchodný dokument súhlas so spracovaním osobných údajov žiadosť
  objednávka technický preukaz živnostenský list
  odhláška vozidla tendrová a súťažná dokumentácia a ďalšie

  Časté otázky

  Nižšie nájdete odpovede na najčastejšie otázky o úradnom preklade.

  K originálnemu textu sa prikladá preložený text a vyhlásenie prekladateľa, v ktorom potvrdzuje, že obsah textu v oboch jazykoch sa zhoduje.

  V listinnej podobe sa vytlačené dokumenty zviažu trikolórou do jedného zväzku spolu originálnym dokumentom.

  Úradný preklad vyhotovujú iba prekladatelia menovaní Ministerstvom spravodlivosti SR, ktorí splnili odborné a jazykové skúšky a preukázali požadovanú prax.

  Úradný preklad kratších dokumentov v rámci bežných jazykov (angličtina, nemčina a pod.) vám dodáme do 24 hodín, príp. v rámci dňa.

  Preklad dlhších dokumentov alebo do/z netradičného jazyka zabezpečíme do niekoľkých pracovných dní.

  Úradný preklad (súdny preklad) obsahuje pečiatku a podpis prekladateľa spolu s jeho doložkou. Používa sa na oficiálne účely a dodávame ho najčastejšie v tlačenej podobe. Môže ho vyhotoviť iba prekladateľ menovaný Ministerstvom spravodlivosti SR.

  Neúradný preklad (odborný preklad) je vhodný na firemné, súkromné či marketingové účely. Vyhotovujú ho profesionálni prekladatelia. Dodáme vám ho e-mailom.

  Prečítajte si viac o rozdieloch a podobnostiach týchto dvoch typov prekladu.

  Úradné preklady jedinečných dokumentov (napr. doklady o vzdelaní) sa zväzujú s notársky overenou kópiou. Zabráni sa tak poškodeniu originálu.

  Úradný preklad dokumentov s obmedzenou časovou platnosťou (výpis z registra trestov) alebo dokumentov, ktoré je možné vystaviť opakovane (rodný/sobášny list) je možné zviazať aj s originálom.

  Úradný preklad:

  • si môžete vyzdvihnúť osobne na našej pobočke na adrese Miletičova 21, Bratislava alebo
  • vám ho zašleme poštou či kuriérom na ľubovoľnú adresu na Slovensku i na celom svete.

  Doklad o vzdelaní (diplomy, vysvedčenia) – úradný preklad vysvedčení alebo diplomov sa najčastejšie požaduje pri pokračovaní v štúdiu, resp. pri prestupe na zahraničnú univerzitu. Úradný preklad dokladov o vzdelaní využijete aj na preukázanie dosiahnutej kvalifikácie pri žiadosti o zamestnanie v zahraničí.

  Rodný list  – pri narodení dieťaťa v zahraničí je potrebné rodný list úradne preložiť, ak žiadate o vydanie slovenského rodného listu. Úradný preklad vášho rodného listu budete potrebovať napríklad pri uzatváraní manželstva v zahraničí.

  Sobášny list – úradný preklad sobášneho listu budete potrebovať pri uznávaní platnosti sobáša uzatvoreného v zahraničí.

  Lekárska správa – pri liečbe v zahraničí alebo pri komunikácii s poisťovňou sa využívajú úradné preklady lekárskych správ, ktoré zaručujú jednotný obsah dokumentu.

  Výpis z obchodného registra – ak potrebujete použiť výpis z obchodného registra na oficiálne účely vo formálnom cezhraničnom styku je potrebné zaobstarať si úradný preklad výpisu z obchodného registra.

  Technický preukaz – úradný preklad technického preukazu je potrebný napríklad v prípade kúpy motorového vozidla zo zahraničia.

  Zmluva – pri obchodovaní so zahraničnými subjektmi je vhodné zabezpečiť si úradný preklad zmlúv, ktorý môže byť nápomocný napríklad pri riešení prípadných súdnych sporov.

  Elektronický úradný preklad má rovnakú právnu hodnotu ako tlačený. Jediný rozdiel je v tom, že vám ho dodáme v elektronickej forme vo formáte PDF.

  Ak s orgánmi verejnej moci komunikujete elektronicky, je to pre vás vhodný a najmä rýchlejší a efektívnejší spôsob vybavovania, pretože nemusíte nikam chodiť.

  Viac sa dočítate tu.

  Úradný preklad výpisu z registra trestov sa najčastejšie zväzuje s originálom dokumentu, keďže ide o listinu, ktorú môžete získať opakovane (na pošte, matrike, generálnej prokuratúre či zastupiteľskom úrade SR). Preklad však môže byť zviazaný aj s notársky overenou kópiou.

  Výpis z registra trestov je krátky dokument, preto vám ho dodáme už do jedného pracovného dňa, prípadne v rámci pracovného dňa. Viac sa dočítate tu.

  Úradný preklad rodného listu sa najčastejšie zväzuje s originálom (duplikát získate jednoducho na matrike), prípadne s notársky overenou kópiou. V prípade potreby vybavíme notársku kópiu za vás.

  Keďže ide o krátky dokument, do bežných jazykov vám ho pripravíme do nasledujúceho dňa, v prípade potreby aj v rámci dňa.

  Viac sa dočítate tu.

  Máte záujem o úradný preklad?

  Získajte bezplatnú cenovú ponuku na úradný preklad