Úradné preklady

Šetrite svoj čas a peniaze. Vybavte záležitosti na úradoch pohodlnejšie vďaka rýchlemu úradnému prekladu dokumentov na jednom mieste.

Množstvo jazykov
Získajte všetky preklady na jednom mieste. Úradný preklad zabezpečíme do rôznych jazykov a ich kombinácií.

Rýchle dodanie
Naše dodacie lehoty sú flexibilné. Podľa vašich potrieb zabezpečíme úradný preklad do niekoľkých hodín alebo dní.

Všetko pod jednou strechou
Vyberte si listinnú alebo elektronickú formu prekladu. Zabezpečíme notárske overenie dokumentov a doručenie prekladu priamo k vám.

Kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Každý úradný preklad v spoločnosti LEXIKA dôkladne skontrolujeme, aby ste ho mohli s istotou použiť na úradné účely na Slovensku či v zahraničí.

Objednajte online

FO

Som fyzická osoba

Pripravíme pre vás úradný preklad dokladov o štúdiu, dokumentov pre matriky (rodný, sobášny, úmrtný list), lekárskych správ, rozsudkov, výpisov z registra trestov či rôznych potvrdení do práce.

   3people

Zastupujem firmu

Zabezpečíme pre vás úradný preklad dokumentov potrebných pre bezproblémové podnikanie. Zmluvy, výpisy z obchodného/živnostenského registra, faktúry, ale aj doklady k dovezeným vozidlám.
Všetko pohodlne, na jednom mieste.

Čo je úradný preklad?

Pri úradnom preklade potvrdzuje prekladateľ menovaný Ministerstvom spravodlivosti SR svojím podpisom a pečiatkou so štátnym znakom, že preložený text významovo zodpovedá originálu.

Úradný preklad sa používa vo formálnom styku s úradmi na Slovensku i v zahraničí.

Úradný preklad môže vyhotoviť len prekladateľ, ktorý zložil jazykové a odborné skúšky.

Úradné preklady v Bratislave

Potrebujete úradný preklad z/do angličtiny, nemčiny či iných jazykov? Ste na správnej adrese. Úradný preklad vybavíte osobne v našej kancelárii v Bratislave, len pár minút od centra mesta.
> Pozrieť na mape.

Sme pre vás otvorení počas pracovných dní v čase 8:30 – 17:00. Za preklad môžete pri osobnom vybavení zaplatiť v hotovosti aj kartou.

Nemáte možnosť vyzdvihnúť si preklad osobne? Pozrite si ďalšie možnosti doručenia úradného prekladu.

Ako vyzerá úradný preklad?

K originálnemu textu sa prikladá preložený text a vyhlásenie prekladateľa, v ktorom potvrdzuje, že obsah textu v oboch jazykoch sa zhoduje.

V listinnej podobe sa vytlačené dokumenty zviažu do jedného zväzku spolu originálnym dokumentom.

Elektronická verzia úradného prekladu sa podpíše mandátnym certifikátom a dodáva sa zvyčajne v PDF formáte.

Zviazať originál alebo kópiu?

Úradné preklady vysvedčení, diplomov a iných jedinečných dokumentov sa nezväzujú s originálom, ale s jeho notársky overenou kópiou. Zabráni sa tak poškodeniu originálu.

Úradný preklad dokumentov s obmedzenou časovou platnosťou (výpis z registra trestov) alebo dokumentov, ktoré je možné vystaviť opakovane (rodný alebo sobášny list) je možné zviazať aj s originálom.

Máte záujem o úradný preklad?

Získajte bezplatnú cenovú ponuku na úradný preklad