Veľké porovnanie: úradný preklad vs. neúradný preklad (1.časť)

Katarína Paulinová Ciferník11.06.2020 Pre zákazníkov – Odborné preklady, Pre zákazníkov – Úradné preklady Čas čítania: 3 min.
Rozdiel medzi úradným a neúradným prekladom
Čas čítania 3 min

Úradný preklad, preklad s pečiatkou, odborný preklad, bežný preklad,… a to sme ešte len začali. Prekladateľské agentúry a prekladatelia používajú na označenie prekladov rôzne pomenovania. Ak ste vo svete prekladov nováčikom, môžete mať v týchto názvoch chaos. Najlepšie preto bude, ak si ako prvé objasníme pojmy.

Základné delenie prekladov je na úradné preklady (ktoré sa používajú na oficiálne účely) a neúradné preklady (tie môžete využiť prakticky na čokoľvek, čo potrebujete).

Úradný preklad býva označovaný aj ako súdny preklad, oficiálny preklad, overený preklad, preklad s (okrúhlou) pečiatkou či pečiatkový preklad.

Neúradný preklad sa môže skrývať za názvami odborný preklad, bežný preklad, štandardný preklad, obyčajný preklad, neoverený preklad alebo preklad bez pečiatky.

Aby ste lepšie porozumeli týmto dvom službám a vedeli sa správne rozhodnúť, ktorý preklad potrebujete, pripravili sme si pre vás porovnanie. Nechceme vás však naraz zahltiť veľkým množstvom informácií, a tak sme ho rozdelili do dvoch častí. Dnes si povieme o rozdieloch medzi úradným a neúradným prekladom a nabudúce sa dozviete, čo majú spoločné.  

Potrebujete preklad?

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku.

Aký je rozdiel medzi úradným a neúradným prekladom?

Úradný preklad od neúradného už na prvý pohľad rozlíšite tak, že úradný preklad obsahuje pečiatku a podpis prekladateľa spolu s jeho vyhlásením, tzv. doložkou. Na základe týchto znakov majú úrady na Slovensku aj v zahraničí istotu, že informácie v úradnom preklade sa zhodujú s informáciami v originálnom dokumente. Do úradného prekladu teda nie je možné svojvoľne pridávať žiadne informácie.

Rozdielov medzi úradným a neúradným prekladom je však viac.

Rozdiel č. 1: Kto vyhotovuje preklad

Úradný preklad môžu vyhotoviť len úradní prekladatelia menovaní Ministerstvom spravodlivosti SR. Aby mohli byť prekladatelia menovaní, a teda aby dostali oprávnenie poskytovať úradné preklady, musia zložiť odborné skúšky a preukázať dostatočnú prax. Jeden úradný preklad môže vyhotoviť iba jeden úradný prekladateľ, keďže svojím podpisom a pečiatkou potvrdzuje správnosť prekladu.  

Neúradný preklad vyhotovujú profesionálni prekladatelia s dlhoročnými skúsenosťami. Nemusia byť menovaní Ministerstvom spravodlivosti SR. Neúradný preklad by však nemal vyhotovovať ktokoľvek, kto ovláda cudzí jazyk. My v Lexike si kvalifikáciu každého prekladateľa dôsledne overujeme. Zisťujeme najmä to, či majú s prekladaním dostatok skúseností, či ovládajú odbornú terminológiu a tiež testujeme ich lingvistické kompetencie. Na neúradnom preklade môže pracovať viacero prekladateľov, aj keď toto riešenie vo všeobecnosti neodporúčame, aby bol zachovaný jednotný štýl a terminológia prekladu. 

Rozdiel č. 2: Forma dodania prekladu

Úradný preklad má svoju formu definovanú zákonom. Je to zväzok titulnej strany, prekladaného dokumentu, prekladu a prekladateľskej doložky zviazaný trikolórou. Úradný preklad je možné zviazať s originálom prekladaného dokumentu, jeho overenou kópiou od notára alebo s obyčajnou kópiou/skenom. Úradný preklad najčastejšie dostanete v tlačenej podobe. V prípade potreby vám zašleme aj elektronicky podpísaný úradný preklad s rovnakou právnou silou ako tlačený.

Neúradný preklad neobsahuje pečiatku ani žiadne formálne potvrdenie o tom, kto preklad vyhotovil. Takýto preklad vám pošleme elektronicky vo vami zvolenom formáte: napríklad vo Worde, Exceli, PowerPointe, PDF či iných. S prekladom tak môžete ďalej pracovať podľa potreby. 

Rozdiel č. 3: Použitie prekladu

Úradný preklad využijete vtedy, keď potrebujete oficiálne zdokladovať určité skutočnosti napríklad na úradoch alebo súdoch. Pozrime sa na niekoľko príkladov z praxe. Úradný preklad potrebujete, napríklad ak chcete ísť študovať alebo pracovať do zahraničia, alebo žijete v zahraničí a potrebujete si vybaviť doklady na Slovensku. Vtedy budú od vás vyžadovať úradný preklad dokumentov o vzdelaní (diplom, vysvedčenie), výpisu z registra trestov či  osobných dokumentov (rodný list, sobášny list, občiansky preukaz, potvrdenie o trvalom pobyte a podobne). V rámci obchodnej sféry ide prevažne o úradné preklady zmlúv, faktúr, objednávok, daňových priznaní či výpisov z obchodného registra. Ak ako firma robíte podanie elektronicky, zíde sa vám elektronický úradný preklad

Možností ako využiť neúradné preklady je neúrekom, od osobnej komunikácie až po vysoko odborné texty určené na publikáciu. Neúradné preklady sú vhodné pre širokú škálu textov. Používajú sa napríklad pri prekladoch webových stránok, návodov, zmlúv, lekárskych správ, článkov, katalógov, reklamných kampaní, dokumentácie k softvérom a mohli by sme pokračovať.

Rozdiel č. 4: Informácie, ktoré potrebujeme pred vyhotovením prekladu

Pred tým, ako začneme pracovať na vašom úradnom preklade, potrebujeme vedieť:

 • do akého jazyka potrebujete dokument preložiť,
 • s čím sa preklad zviaže = originál, overená kópia, obyčajná kópia,
 • v akej forme si preklad želáte = tlačený, elektronický,
 • ako si prajete preklad doručiť (v prípade tlačeného prekladu) = osobné vyzdvihnutie, poštou, kuriérom,
 • kedy preklad potrebujete = preferovaný termín dodania.

 

Skôr, ako sa pustíme do vyhotovovania neúradného prekladu sa vás opýtame:

 • do akého jazyka/jazykov potrebujete text preložiť,
 • aký je formát súboru na preklad a požadovaný výstupný formát,
 • ako preklad použijete = informačné účely, publikácia, prezentácia firmy, obchodné záležitosti a pod.
 • kedy preklad potrebujete = preferovaný termín dodania,
 • či potrebujete aj grafickú úpravu prekladu.

Veríme, že vám tieto informácie pomôžu vybrať si tú správnu službe pre vaše potreby.

Ak ste si už vybrali, ktorý preklad potrebujete, neváhajte nás kontaktovať, radi pre vás zabezpečíme úradný i neúradný preklad. A ak sa stále neviete rozhodnúť, ochotne vám poradíme. 😉

Máte záujem o úradný alebo neúradný preklad?

Objednajte si ho online!

   
  Katarína Paulinová
  Katarína Paulinová
  Project manager (Front desk)

  Do tímu LEXIKY patrím od augusta 2016. Najskôr som pracovala v back office ako projektová manažérka na neúradné preklady. Približne po roku a pol som sa začala venovať viac úradným prekladom, až som nakoniec definitívne prešla z back officu na front desk. Aktuálne sa venujem výhradne úradným prekladom a ďalším administratívnym záležitostiam. Mám takto väčší a najmä osobnejší kontakt so zákazníkmi a som rada, že im môžem pomôcť pri vybavovaní úradných záležitostí, na ktoré potrebujú práve tento druh prekladov.

  Čítaj viac  Páči sa vám čo píšeme?
  Povedzte to ďalej!

  Pridaj komentár

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *