/ +421 2 5010 6700 Po – Pi: 8.00 – 18.00 hod.

Úradný preklad vysvedčení a diplomov

Vysvedčenie alebo diplom vám úradne preložíme

Jednoduchá objednávka v 5 krokoch:

1. Doručíte nám dokument. Osobne, e-mailom alebo online.
2. Príjemne vás prekvapíme cenovou kalkuláciou.
3. Svoju objednávku potvrdíte uhradením zálohy.
4. My urobíme to, v čom sme najlepší.
5. V rukách máte hotový úradný preklad.

Objednajte online

Jazyky

Okrem angličtiny a nemčiny vám vysvedčenie alebo diplom preložíme aj do ďalších európskych či ázijských jazykov. 

Doklady o vzdelaní najčastejšie prekladáme do jazykov: maďarčina, poľština, francúzština, ruština, taliančina, španielčina, portugalčina, chorvátčina, srbčina, holandčina a ďalších.

Rýchle dodanie

Úradný preklad vysvedčenia alebo diplomu do angličtiny a nemčiny vám bez príplatkov pripravíme už do 24 hodín.

Preklady do väčšiny ostatných jazykov vám bez príplatkov dodáme do 48 hodín. Preklad si môžete prevziať osobne alebo Vám ho zašleme poštou či kuriérom.

Pohodlná platba

Pri objednávke nám uhradíte zálohu alebo plnú cenu za preklad. V našej prevádzke môžete za preklad diplomu či vysvedčenia zaplatiť v hotovosti alebo kartou.
Akceptujeme aj platby bankovým prevodom a kartou on-line prostredníctvom PayPal.

Garancia kvality

Všetky úradné preklady vysvedčení, diplomov a dokladov o vzdelaní sú u nás podrobené dôkladnej kontrole kvality.

Naším cieľom je, aby ste sa mohli spoľahnúť na to, že preklad dokladu o vzdelaní je úplný a 100 % správny.

Čo je to úradný preklad?

Úradný preklad je taký, pri ktorom prekladateľ menovaný Ministerstvom spravodlivosti SR svojím podpisom a svojou pečiatkou so štátnym znakom potvrdzuje, že preložený text zodpovedá významu textu v originálnom dokumente.

Nazýva sa tiež súdny preklad, súdnoznalecký preklad a niekedy aj notársky preklad. V Lexike ho nazývame úradný preklad.

Ako vyzerá úradný preklad?

Preložený text sa vytlačí a trojfarebnou stužkou sa zviaže s notársky overenou fotokópiou vysvedčenia alebo diplomu v pôvodnom jazyku, podobne ako keď notár zväzuje dokument.

Prekladateľ pripojí k zväzku svoje vyhlásenie, v ktorom potvrdzuje, že obsah textu v oboch jazykoch sa zhoduje, podpíše sa a doplní odtlačok svojej pečiatky.

Kto vykonáva úradný preklad

Úradný preklad diplomov, vysvedčení a dokladov o vzdelaní vykonáva osoba, ktorá zložila jazykové a odborné skúšky a ktorá je zapísaná v zozname prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR.

Použiť originál alebo kópiu?

Doklady, ktoré sa v rovnopise vystavujú len jedenkrát, napríklad diplomy a vysvedčenia, zväzujeme výhradne s ich kópiami, aby originál zostal neporušený. Pred prekladom vám odporúčame nechať si u notára vyhotoviť notársky overenú fotokópiu, alebo si túto službu môžete objednať u nás.

Prečo si vybrať nás?

Priateľský a profesionálny prístup spolu s rýchlym dodaním bezchybných úradných prekladov vysvedčení a dokladov o vzdelaní zaručia Vašu spokojnosť.

Za preklad môžete zaplatiť kartou, prevodom alebo on-line a preklad vám dodáme aj poštou či kuriérom.

Máte záujem?

Napíšte nám, pripravíme Vám cenovú ponuku.