Úradný preklad vysvedčení a diplomov

Vysvedčenie, diplom či iný doklad o vzdelaní vám úradne preložíme

Jednoduchá objednávka v 5 krokoch:

1. Doručíte nám dokument. Osobne, e-mailom alebo online.
2. Príjemne vás prekvapíme cenovou kalkuláciou.
3. Svoju objednávku potvrdíte uhradením zálohy.
4. My urobíme to, v čom sme najlepší.
5. V rukách máte hotový úradný preklad.

Prečo si vybrať Lexiku?

Priateľský a profesionálny prístup spolu s rýchlym dodaním bezchybných úradných prekladov vysvedčení a dokladov o vzdelaní zaručia vašu spokojnosť.

Za preklad môžete zaplatiť kartou, prevodom alebo on-line a preklad vám dodáme aj poštou či kuriérom.

Objednajte online

  Jazyky

  Okrem angličtiny a nemčiny vám vysvedčenie alebo diplom preložíme aj do ďalších európskych či ázijských jazykov. 

  Doklady o vzdelaní najčastejšie prekladáme do jazykov: francúzština, ruština, taliančina, maďarčina, poľština, španielčina, portugalčina, chorvátčina, srbčina, holandčina a ďalších.

  Rýchle dodanie

  Úradný preklad vysvedčenia alebo diplomu do angličtiny a nemčiny vám bez príplatkov pripravíme už do 24 hodín.

  Preklady do väčšiny ostatných jazykov vám bez príplatkov dodáme do 48 hodín. Preklad si môžete prevziať osobne alebo vám ho zašleme poštou či kuriérom.

  Pohodlná platba

  Pri objednávke nám uhradíte zálohu alebo plnú cenu za preklad. V našej prevádzke môžete za preklad diplomu či vysvedčenia zaplatiť v hotovosti alebo kartou.
  Akceptujeme aj platby bankovým prevodom a kartou on-line prostredníctvom PayPal.

  Garancia kvality

  Všetky úradné preklady vysvedčení, diplomov a dokladov o vzdelaní sú u nás podrobené dôkladnej kontrole kvality.

  Naším cieľom je, aby ste sa mohli spoľahnúť na to, že preklad dokladu o vzdelaní je úplný a 100 % správny.

  Čo je to úradný preklad?

  Úradný preklad je taký, pri ktorom prekladateľ menovaný Ministerstvom spravodlivosti SR svojím podpisom a svojou pečiatkou so štátnym znakom potvrdzuje, že preložený text zodpovedá významu textu v originálnom dokumente.

  Nazýva sa tiež súdny preklad, súdnoznalecký preklad a niekedy aj notársky preklad. V Lexike ho nazývame úradný preklad.

  Ako vyzerá úradný preklad?

  Preložený text sa vytlačí a trojfarebnou stužkou sa zviaže s notársky overenou fotokópiou vysvedčenia alebo diplomu v pôvodnom jazyku, podobne ako keď notár zväzuje dokument.

  Prekladateľ pripojí k zväzku svoje vyhlásenie, v ktorom potvrdzuje, že obsah textu v oboch jazykoch sa zhoduje, podpíše sa a doplní odtlačok svojej pečiatky.

  Použiť originál alebo kópiu?

  Doklady, ktoré sa v rovnopise vystavujú len jedenkrát, napríklad diplomy a vysvedčenia, zväzujeme výhradne s ich kópiami, aby originál zostal neporušený. Pred prekladom vám odporúčame nechať si u notára vyhotoviť notársky overenú fotokópiu, alebo si túto službu môžete objednať u nás.

  Kto vykonáva úradný preklad

  Úradný preklad diplomov, vysvedčení a dokladov o vzdelaní vykonáva osoba, ktorá zložila jazykové a odborné skúšky, na základe ktorých bola menovaná Ministerstvom spravodlivosti SR.

  Máte záujem?

  Napíšte nám, pripravíme vám cenovú ponuku.