Ceny prekladov
a tlmočenia

Našou doménou je práca so slovami, nie s číslami. Naše ceny sú preto bez skrytých poplatkov a nepríjemných prekvapení.

Naše garancie:

  • Rozsah prekladu alebo inej služby si môžete ľahko skontrolovať sami.
  • Výhodné a transparentné ceny.
  • Cenu si dohodneme zmluvne.
  • Žiadne skryté poplatky.

Účtovné jednotky

Cenu za preklad alebo inú prácu s textom zvyčajne počítame podľa počtu slov, strán alebo normostrán. Presné definície účtovných jednotiek nájdete nižšie.

Možnosti platby

Okrem platieb v hotovosti akceptujeme úhrady platobnými kartami, bankovým prevodom alebo kartou on-line.

Účtovné jednotky prekladov

Slovo
Slovo je znak alebo sled znakov oddelený medzerami. Najpraktickejšia jednotka využívaná pri účtovaní prekladov spracovaných softvérmi na podporu prekladu (softvér CAT).

Znak
Znak je symbol používaný v písme pri písaní, ktorý sa odlišuje od ostatných svojim významom.

Normostrana
Jedna normovaná strana obsahuje 1800 znakov vrátane medzier. Najčastejšie sa používa počet normostrán preloženého textu. Počet normostrán si môžete vypočítať jednoducho pomocou našej kalkulačky.

Objednávka/Služba
V prípade takto zvolenej jednotky je cena určená na mieru za celý dokument/súbor dokumentov, službu alebo objednávku.

Účtovné jednotky tlmočenia

Hodina
Používa sa pri tlmočení alebo účtovaní iných prác podľa času.

Deň
Deň sa používa pre tlmočenie, ktoré trvá 4 až 8 hodín.

Poldeň
Poldeň sa používa pre tlmočenie, ktoré trvá 1 až 4 hodiny.

Hľadáte prekladateľské služby?

Napíšte nám, pripravíme Vám cenovú ponuku priamo na mieru.