Prekladáme pomocou CAT nástrojov

Na zvýšenie kvality našich prekladov používame CAT nástroje – softvéry, ktoré pomáhajú prekladateľom pracovať kvalitnejšie, efektívnejšie a preklad dodať rýchlejšie alebo za nižšiu cenu.

Samozrejme, váš preklad stále vykonáva reálny a skúsený prekladateľ, ale s podporou softvéru, ktorý robí jeho prácu efektívnejšou.

Opýtajte sa nás na benefity priamo pre vašu firmu.

Čo na to potrebujete?

CAT nástroje je možné nasadiť vždy, keď:

 • je originál dodaný v elektronickom formáte,
 • preklad účtujeme podľa počtu slov.

Získajte tieto výhody!

  Prípadová štúdia

  Spoločnosť vyrábajúca čerpadlá sa rozhodla začať predávať svoje tri najúspešnejšie produkty na nemeckom trhu.

  Návody na použitie a marketingová dokumentácia, ktorú potrebuje preložiť, sa pre každý model v niečom líšia, ale základ textu je podobný.  

  Pred začatím prekladu texty analyzujeme a stanovíme
  - rozsah textu na preklad
  - presnú časť podobného textu
  - konečnú cenu za celý preklad. 

  Zákazník získa
  - kvalitný preklad,
  - grafiku podľa originálu,
  - výhodnejšiu cenu,
  - kratší dodací termín.

  Texty pomocou CAT nástrojov preložíme rýchlejšie, terminologicky jednotnejšie a pri podobných textoch aj lacnejšie.

  Keď zákazník v budúcnosti dokumentáciu zmení, využijeme prekladovú pamäť na aktualizáciu prekladu, aby sme zachovali jeho jednotnosť. Náš zákazník tak nikdy neplatí za preklad toho istého textu dvakrát.

  Prečítajte si ďalšie prípadové štúdie a zistite, ako môžeme pomôcť aj vám. 

  Výhody môžete získať aj vy

  Profesionálne softvérové nástroje na podporu prekladu umožňujú udržať kvalitu prekladov na vysokej úrovni, zachovať jednotnú terminológiu, preložiť texty rýchlejšie alebo s nižšími nákladmi.

  Ako fungujú CAT nástroje?

  Preklad každej vety je uložený do špeciálnej databázy, ktorú voláme prekladová pamäť. Keď sa v texte opäť vyskytne rovnaká alebo veľmi podobná veta, softvér navrhne prekladateľovi, aby použil predošlý preklad.

   

  Podpora prekladu

  CAT nástroje sú ústrednou technológiou pri preklade textov. Slúžia na tvorbu a využitie prekladových pamätí.

  • memoQ
  • Memsource
  • Trados Studio
  • SDLX, Wordfast
  • HMI

   

  Aké nástroje používame?

  Terminologické nástroje

  Nástroje na správu a riadenie terminológie zabezpečia použitie správnej, zákazníkom určenej terminológie.
  Používame:

  • Termbase
  • Q Term
  • MultiTerm
  • crossTank

   

  Kontrola kvality

  Špecializované nástroje určené na kontrolu kvality prekladov, z hľadiska jednotnosti použitej terminológie, formátovania a pod.

  • Xbench
  • Verifika
  • QA Checker
  • QA Distiller

  Mám záujem o CAT preklady

  Chcem získať viac informácií o prekladoch pomocou CAT nástrojov