Prekladáme pomocou CAT nástrojov

Na zvýšenie kvality našich prekladov používame CAT nástroje – softvéry, ktoré pomáhajú prekladateľom pracovať kvalitnejšie, efektívnejšie a preklad dodať rýchlejšie alebo za nižšiu cenu.

Samozrejme, váš preklad stále vykonáva reálny a skúsený prekladateľ, ale s podporou softvéru, ktorý robí jeho prácu efektívnejšou.

Opýtajte sa nás na benefity priamo pre vašu firmu

Napíšte nám na info@lexika.sk
alebo volajte +421 2 5010 6700

Získajte tieto výhody

Prípadová štúdia

Spoločnosť vyrábajúca čerpadlá sa rozhodla začať predávať svoje tri najúspešnejšie produkty na nemeckom trhu.

Návody na použitie a marketingová dokumentácia, ktorú potrebuje preložiť, sa pre každý model v niečom líšia, ale základ textu je podobný.  

Pred začatím prekladu texty analyzujeme a stanovíme
- rozsah textu na preklad
- presnú časť podobného textu
- konečnú cenu za celý preklad. 

Zákazník získa
- kvalitný preklad,
- grafiku podľa originálu,
- výhodnejšiu cenu,
- kratší dodací termín.

Texty pomocou CAT nástrojov preložíme rýchlejšie, terminologicky jednotnejšie a pri podobných textoch aj lacnejšie.

Keď zákazník v budúcnosti dokumentáciu zmení, využijeme prekladovú pamäť na aktualizáciu prekladu, aby sme zachovali jeho jednotnosť. Náš zákazník tak nikdy neplatí za preklad toho istého textu dvakrát.

Výhody môžete získať aj vy

Profesionálne softvérové nástroje na podporu prekladu umožňujú udržať kvalitu prekladov na vysokej úrovni, zachovať jednotnú terminológiu, preložiť texty rýchlejšie alebo s nižšími nákladmi.

Ako fungujú CAT nástroje?

Preklad každej vety je uložený do špeciálnej databázy, ktorú voláme prekladová pamäť. Keď sa v texte opäť vyskytne rovnaká alebo veľmi podobná veta, softvér navrhne prekladateľovi, aby použil predošlý preklad.

Čo na to potrebujete?

CAT nástroje je možné nasadiť vždy, keď:

 • je originál dodaný v elektronickom formáte,
 • preklad účtujeme podľa počtu slov.

 

Podpora prekladu

CAT nástroje sú ústrednou technológiou pri preklade textov. Slúžia na tvorbu a využitie prekladových pamätí.

 • memoQ
 • Memsource
 • Trados Studio
 • SDLX, Wordfast
 • HMI

 

Aké nástroje používame?

Terminologické nástroje

Nástroje na správu a riadenie terminológie zabezpečia použitie správnej, zákazníkom určenej terminológie.
Používame:

 • Termbase
 • Q Term
 • MultiTerm
 • crossTank

 

Kontrola kvality

Špecializované nástroje určené na kontrolu kvality prekladov, z hľadiska jednotnosti použitej terminológie, formátovania a pod.

 • Xbench
 • Verifika
 • QA Checker
 • QA Distiller

Mám záujem o CAT preklady

Chcem získať viac informácií o prekladoch pomocou CAT nástrojov