Finančné preklady

Prekladáme odborné texty pre účtovníkov, finančných riaditeľov, audítorov a investičné spoločnosti.

Vaše účtovné uzávierky, výročné správy, audítorské správy, prospekty investičných produktov a ďalšie finančné texty preložíme spoľahlivo a presne.

V prekladoch použijeme národnú, medzinárodnú alebo vami definovanú terminológiu.

Najčastejšie prekladáme

  • audítorské a výročné správy
  • účtovné uzávierky a daňové priznania
  • finančné výkazy podľa slovenského zákona o účtovníctve
  • finančné výkazy podľa Medzinárodných štandardov účtovného vedenia výkazov – IFRS
  • finančné výkazy podľa účtovnej uzávierky zostavenej podľa US GAAP
  • audit účtovnej uzávierky zostavenej podľa nemeckých štandardov
  • postupy interného auditu a správy z interných auditov

Zavoláme Vám späť

Získať cenovú ponuku

Všetkým našim klientom sa snažíme pomôcť samostatne a individuálne

Výhody spolupráce

Finančné texty prekladáme pomocou moderných softvérových nástrojov, výsledkom je vyššia kvalita prekladu, jednotná terminológia, rýchlejšie dodanie alebo zníženie vašich nákladov na preklad.

Správna terminológia

Máme pre vás pripravených viac ako 40 špecialistov na preklady finančných textov. Preklad finančného textu je tak vždy v súlade so zaužívanou terminológiou alebo s terminológiou poskytnutou klientom.

 

Kvalita prekladu

Dôkladne dbáme na splnenie požiadaviek našich klientov. Preklady finančných textov preto realizujeme v zmysle európskej normy ISO 17100. Náš systém riadenia kvality je certifikovaný podľa ISO 9001.

Národné a medzinárodné štandardy

  • slovenský zákon o účtovníctve
  • IFRS, US GAAP
  • nemecké účtovné štandardy

Máte záujem o finančný preklad?

Napíšte nám, pripravíme Vám ponuku na mieru