Finančné preklady

Peniazom rozumejú ľudia na celom svete. S finančnými dokumentmi v cudzom jazyku to tak, žiaľ, nie je. V LEXIKE pre vás preložíme odborné texty pre účtovníkov, finančných riaditeľov, audítorov a investičné spoločnosti.

Vaše účtovné uzávierky, výročné správy, audítorské správy, prospekty investičných produktov a ďalšie finančné texty pripravíme spoľahlivo a presne tak, aby ste sa mohli nerušene venovať biznisu.

Samozrejmosťou je, že v prekladoch použijeme národnú, medzinárodnú alebo vami definovanú terminológiu.

Výhody finančných prekladov v LEXIKE

Finančné texty prekladáme pomocou moderných softvérových nástrojov. Dokážeme tak zaručiť najvyššiu kvalitu prekladu, jednotnú terminológiu naprieč všetkými vašimi dokumentmi, rýchle dodanie prekladov i zníženie vašich nákladov na preklad.

  Získať cenovú ponuku

  Spĺňame národné a medzinárodné štandardy

  • slovenský zákon o účtovníctve
  • IFRS, US GAAP
  • nemecké účtovné štandardy

  Certifikovaná kvalita prekladu

  Vaše požiadavky sa snažíme naplniť a potom prekonať. Preklady finančných textov preto realizujeme v zmysle európskej normy ISO 17100. Náš systém riadenia kvality je certifikovaný podľa ISO 9001.

  Exaktná terminológia

  Na vaše zadanie čaká až 40 špecialistov na preklady finančných textov. Preklad vášho finančného textu je tak vždy v súlade so zaužívanou terminológiou alebo s terminológiou vašej firmy.

  Najčastejšie prekladáme

  Časté otázky

  Nižšie nájdete odpovede na najčastejšie otázky o preklade finančných dokumentov.

  Cena prekladu za 1 normostranu môže byť odlišná podľa jazykovej kombinácie a termínu dodania. Celkovú cenu prekladu ovplyvňuje aj množstvo textu a doplnkové služby (revízia, korektúra, grafická úprava a ďalšie).

  Nezáväznú cenovú ponuku na mieru vám vypracujeme do 30 minút.

  Kratšie preklady vieme zabezpečiť už do 24 hodín. Pri dlhších nastavíme proces tak, aby sme preklad čo najviac urýchlili a v prípade potreby zapojíme viacerých prekladateľov.

  Ak potrebujete expresný preklad, pošlite nám hneď v úvode všetky informácie (termín dodania, jazyková kombinácia, dokumenty). Čas na spracovanie sa skráti, ak nám zašlete dokumenty v editovateľnej podobe.

  Prečítajte si prípadovú štúdiu, ako sme pre klienta zabezpečili expresný preklad.

  Aby sme zabezpečili ochranu dôverných informácií:

  • Podpisujeme mlčanlivosť so všetkými osobami, ktorým sa dokumenty dostanú do rúk.
  • Využívame moderné softvéry a technológie, ktoré nás chránia pred únikom údajov.
  • Pri práci sa riadime princípmi bezpečného správania sa v online priestore.

  Úrovne prekladu sa odlišujú kombináciou služieb. Pri voľbe správnej úrovne prekladu vám pomôže tento prehľad:

  • Základný preklad profesionálnym prekladateľom + formálna kontrola.
   Použitie: interné, pracovné účely.
  • Preklad s revíziou druhým prekladateľom (kontrola terminológie a gramatiky). Zodpovedá ISO 17100.
   Použitie: odborné texty (výročné správy, účtovné závierky, úverové zmluvy,...)
  • Preklad s revíziou a jazykovou korektúrou rodeným hovoriacim.
   Použitie: texty určené na publikáciu (web, brožúry,...)
  • Kreatívny preklad = preklad + revízia + transkreácia (kreatívna úprava rodeným hovoriacim, ktorý preklad prispôsobí cieľovému trhu).
   Použitie: marketingové texty (web, slogany, reklamy,...)

  S výberom vhodnej kombinácie služieb vám poradíme.

  Nemusíte nikam chodiť, aby ste nám zadali preklad. Všetko vybavíte z pohodlia kancelárie.

  Dokumenty na preklad spolu s vašimi požiadavkami nám zašlite e-mailom alebo cez online formulár na webe. Ozveme sa vám do 30 minút.

  Ak máte k dispozícii editovateľný formát (napr. Word) ušetríte na príprave a formátovaní dokumentu. Poradíme si však s rôznymi formátmi súborov, napr. Word, PDF, Excel, PowerPoint, Adobe InDesign, HTML či iné.

  Finančné preklady tvoria súčasť nášho portfólia od roku 1993. Kvalitu prekladu zabezpečujeme viacerými spôsobmi:

  • Spolupracujeme s odborníkmi na preklad finančných dokumentov.
  • Skúsenosti našich prekladateľov si dôsledne preverujeme.
  • Prekladáme pomocou prekladateľských softvérov pre efektívnejší a konzistentnejší preklad za nižšiu cenu.
  • Každý preklad pred dodaním interne skontrolujeme.
  • Preklady vyhotovujeme podľa požiadaviek noriem ISO 17100 a ISO 9001.
  • Sme členom profesijných organizácií a sledujeme najnovšie trendy odvetvia.

  Máte záujem o finančný preklad?

  Napíšte nám, pripravíme Vám ponuku na mieru