Úradné tlmočenie

Zabezpečíme úradného tlmočníka podľa vašich potrieb.

Úradné alebo súdne tlmočenie sa využíva v prípade potreby tlmočenia pri úradných úkonoch, napríklad na matrike, súde, pri sobáši alebo počas skúšok v autoškole.

Tento typ tlmočenia môže vykonávať len tlmočník, ktorý je vymenovaný Ministerstvom spravodlivosti SR.

Poradíme Vám

Pre bližšie informácie o úradnom tlmočení kontaktujte našich projektových manažérov, ktorí ochotne:

 • zodpovedajú vaše otázky,
 • preveria dostupnosť tlmočníkov,
 • pripravia výhodnú cenovú ponuku.

Získať cenovú ponuku

  Úradné tlmočenie

  Úradné tlmočenie je vlastne konzekutívne tlmočenie, ktoré však vykonáva oprávnený tlmočník. Tento typ tlmočenia sa nazýva aj postupné tlmočenie, keďže hovorené slovo sa tlmočí postupne po častiach alebo niekoľkých vetách do iného jazyka.

  Úradné tlmočenie sa najčastejšie využíva pri súdnych pojednávaniach, matričných úkonoch, vypovedaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní, prípadne na valných zhromaždeniach, zasadnutiach orgánov spoločností s medzinárodnou účasťou. Pre jeden jazykový pár sa používa jeden tlmočník.

  Ako prebieha úradné tlmočenie?

  Tlmočník sa zvyčajne nachádza v blízkosti rečníka, ktorý necháva po niekoľkých minútach, zvyčajne po vyjadrení ucelenej myšlienky alebo významu, priestor tlmočníkovi na tlmočenie obsahu do druhého jazyka.

  Pri dlhších hovorených úsekoch si tlmočník môže robiť špeciálny tlmočnícky zápis, aby mohol pretlmočiť dlhší obsahový blok. Nezvykne sa používať špeciálna tlmočnícka technika. Úradní tlmočníci majú preukaz tlmočníka vystavený Ministerstvom spravodlivosti SR.

  Jazyky a miesto tlmočenia

  Najviac využívanými jazykmi na tlmočenie sú stále angličtina a nemčina, ale prakticky tlmočíme vo všetkých európskych a neeurópskych jazykoch v kombinácii so slovenčinou a s češtinou alebo medzi viacerými cudzími jazykmi. Tlmočenie zabezpečíme na území Slovenska, ale aj v zahraničí.

  Dostupnosť a rezervácia tlmočenia

  V prípade tlmočenia svadobných obradov odporúčame kontaktovať nás vopred, pretože najmä v čase svadobnej sezóny (máj až september) bývajú tlmočníci často zaneprázdnení. Úradné tlmočenie zabezpečíme v rámci celého Slovenska.

  Máte záujem o naše služby?

  Napíšte nám, pripravíme Vám cenovú ponuku.