Expresný právny preklad

S právnymi prekladmi je niekedy nutné spraviť krátky proces
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA


Niektoré situácie si vyžadujú dolaďovanie podkladov do poslednej chvíle, a tak na preklad neostáva veľa času. Inokedy je na celú prípravu len extrémne krátky čas. Ako si s tým poradiť a spraviť s prekladmi krátky proces?

Klient:

Právnická kancelária s medzinárodnou pôsobnosťou. Poskytuje špičkový právny servis aj pri najnáročnejších projektoch. Tím skúsených právnikov asistuje klientom na Slovensku aj v regióne strednej a východnej Európy.

Aby všetko prebiehalo hladko aj v multijazyčnom prostredí, často využívajú preklady. Tie musia byť zabezpečené rýchlo, kvalitne a s garanciou ochrany citlivých informácií.

Dodali sme:

  • expresný preklad zo slovenčiny do angličtiny,
  • konvertovanie textov do editovateľnej podoby,
  • formátovanie dokumentu,
  • efektívne manažovanie prekladateľského procesu,
  • kontrolu kvality prekladu,
  • dodatočnú revíziu prekladu.

jazyková kombinácia

slovenčina
> angličtina

viac ako

340 normostrán
(vyše 85 000 slov)

špecializácia

právo
financie

formát súborov

needitovateľné PDF súbory

rýchly termín dodania

VÝZVA 1
Bezodkladný termín dodania – žiadne námietky

Klient v požiadavke uviedol termín, kedy dokumenty nevyhnutne potreboval. Samotný preklad 340 normostrán sme preto museli pripraviť do troch pracovných dní.

RIEŠENIE: Po dohode s klientom sme preklad rozdelili medzi viacerých prekladateľov, ktorí na preklade pracovali súčasne. Do práce sme zapojili špičkových prekladateľov s niekoľkoročnými skúsenosťami v oblasti práva.

jednotné preklady

VÝZVA 2
Dôsledná príprava súborov pred prekladom

Text bol kvôli veľkému rozsahu rozdelený do 3 needitovateľných PDF súborov. Aby sme neplytvali časom na preklad, texty sme museli pripraviť v rekordnom čase.

RIEŠENIE: Na príprave dokumentov sa podieľal tím DTP špecialistov. Texty previedli pomocou OCR programu do editovateľnej podoby (MS Word). Kostrbatý výstup „nanovo“ naformátovali, skontrolovali a opravili časti, kde sa text skonvertoval nesprávne alebo s chybami.

procesy

VÝZVA 3
Preklad bez procesných chýb

Pri simultánnej práci viacerých prekladateľov, je jednou z hlavných úloh projektovej manažérky zvoliť efektívny spôsob komunikácie.

RIEŠENIE: Bolo dôležité prekladateľom komunikovať totožné usmernenia, aby pri preklade postupovali rovnako. Ak mali nejaké otázky, vyriešili sme ich a informácie sme zdieľali so zainteresovanými stranami.

kvalitný preklad

VÝZVA 4
Minimalizácia sporov v terminológii

Keďže na preklade pracovalo viacero prekladateľov, bolo potrebné uistiť sa, že sa vo všetkých dokumentoch použila rovnaká terminológia.

RIEŠENIE: V prvej fáze sme stihli spraviť len internú kontrolu kvality. Dodatočne preklad prešiel kontrolou jedným revízorom, ktorý texty doladil. Opravoval rozdiely v terminológii, ktoré sa nedali ustriehnuť pri preklade.