Softvérové nástroje na efektívny preklad a lokalizáciu obsahu

LEXIKA Ciferník10.10.2023 Pre zákazníkov – Odborné preklady Čas čítania: 4 min.
prekladová pamäť a terminologický slovník
Čas čítania 4 min

Preklady a lokalizácia nemusia byť komplikované, drahé a časovo náročné procesy. So správnymi nástrojmi vaše texty preložíme efektívne a zároveň kvalitne.

Súčasné technológie umožňujú znížiť náklady aj o 40 %. V tomto článku sa pozrieme na to, ako to celé funguje.

Článok bol pôvodne publikovaný 6. 9. 2018. Napísali sme ho zrozumiteľnejšie a doplnili o najnovšie informácie. 

Prekladateľský softvér ako základ kvalitného prekladu

V minulom článku sme sa pozreli na prekladateľské nástroje vo všeobecnosti. Ak ste tento článok ešte nečítali nájdete ho tu.

V tomto článku vám podrobnejšie vysvetlíme fungovanie a výhody dvoch efektívnych nástrojov, ktorými by v dnešnej dobe mala disponovať každá lepšia prekladateľská agentúra či prekladateľ, a to bez dodatočných nákladov pre vás. Ide o prekladovú pamäťterminologický slovník.

Prekladová pamäť

Na začiatok si dovolíme krátke vysvetlenie, čo je prekladová pamäť (angl. Translation memory alebo TM).

Prekladová pamäť je databáza obsahujúca originálny text rozdelený do menších častí, tzv. segmentov.

Segment môže obsahovať:

 • celú vetu,
 • odrážku,
 • nadpis,
 • poznámku pod čiarou a pod.

V tejto databáze je k takto rozdelenému textu vždy priradený preklad v inom, tzv. cieľovom jazyku, ktorý je možné takmer automaticky využívať pri ďalších (budúcich) prekladoch.

ukážka segmentácie v prekladateľskom softvéri

Aké sú výhody prekladovej pamäte?

Výhodou používania prekladovej pamäte je to, že s pribúdajúcimi prekladmi rastie samotná databáza prekladov. To znamená, že pri ďalších prekladoch môžete vo väčšej miere využiť v minulosti preložené alebo opakujúce sa časti textu. Nemusia sa prekladať opätovne od znovu.

Rovnaké alebo veľmi podobné časti textu môže prekladateľ (pôvodný, ale aj iný) preložiť rovnako ako v minulosti. Preklady sú tým pádom konzistentné. Uvedené čiastkové benefity sa snúbia v znížení času potrebnom na preklad. A ako vieme, čas sú peniaze, a tak rýchlejšie preložený text môže byť lacnejší.

Kedy sa využitie prekladovej pamäti oplatí najviac?

Prekladová pamäť je najefektívnejšia vtedy, ak text obsahuje identické alebo podobné časti. Zvyčajne pri právnychfinančnýchtechnických alebo medicínskych dokumentoch.

Neoceniteľným pomocníkom je aj v prípade, ak opakovane potrebujete preklady podobných dokumentov, napríklad zmlúv, návodov či častí webovej stránky.

Technológia prekladovej pamäte je taktiež výhodná, ak vykonávate zmeny alebo aktualizácie textov.

Vo všetkých prípadoch vieme „zrecyklovať“ už preložené časti prekladu.

Ako funguje prekladová pamäť?

Po vložení dokumentu do prekladateľského nástoja softvér porovná nový text s textom, ktorý už bol v minulosti preložený. Výstupom porovnania je určenie miery zhody vyjadrenej v percentách. Túto mieru zhody potom nástroj zobrazí prekladateľovi pri práci pre každý segment samostatne.

Pre jednoduché vysvetlenie:

 • napríklad 101 % zhoda znamená, že obsah aj kontext prekladu je úplne zhodný s predošle preloženým obsahom a jeho kontextom.
 • Pri nižšej miere zhody, napríklad od 99 – 1 %, softvér zobrazí, čo presne sa oproti minulosti líši a čo je potrebné skontrolovať, upraviť alebo nanovo preložiť.

Čím vyššia je miera zhody, tým rýchlejšie je možné text preložiť, aktualizovať či len skontrolovať. V závislosti od jazyka je zvyčajne efektívne upravovať zhody vyššie ako 75 %.

Výsledky z prekladovej pamäte

Okrem prekladovej pamäte sú významnými pomocníkmi pri kontrole kvality prekladov, dodržiavania ich jednotnosti a použitia správnej terminológie aj terminologické slovníky.

Terminologický slovník

Terminologický slovník (angl. Term base, skratka TB) je zoznam pojmov alebo termínov vytvorený z dvoj- alebo viacjazyčnej odbornej terminológie, ktorá je špecifická pre konkrétneho klienta alebo produkt.

Na prvý pohľad sa môže podobať na prekladovú pamäť, no nie je to to isté. Rozdiel vysvetlíme.

Prekladová pamäť sa vytvára prirodzene v priebehu prekladu. Naopak terminologický slovník je zoznam precízne vybraných termínov, ktorého cieľom je zvýšenie presnosti a jednotnosti prekladu. Terminologický slovník je možné vytvoriť pred začatím prekladu a tiež ho počas prekladania textu dopĺňať.

Kedy sa využitie terminologického slovníka oplatí najviac?

Vytvorenie a používanie terminologických slovníkov je dôležité najmä pri prekladoch textov z oblasti techniky, zdravotníctva, práva a ďalších, kedy je nevyhnutné maximálne dbať na správnosť a presnosť preloženého obsahu.

Prekladatelia, ktorí majú prístup k terminologickému slovníku počas prekladu, majú vždy možnosť použiť správnu, schválenú terminológiu, resp. vyhnúť sa použitiu nežiaducich slov.Terminologický slovník ponúka požadované preklady termínov

Ako funguje terminologický slovník?

Keď prekladateľ prekladá text, ktorý obsahuje vopred zadefinovaný pojem z terminologického slovníka, softvér ho vizuálne upozorní a zobrazí mu navrhovaný preklad tohto pojmu. Tento potom môže použiť v preloženom texte.

Terminologický slovník prekladateľovi zobrazuje, ktoré termíny sú nové, schválené, zakázané alebo preferované, spolu s doplňujúcim popisom, vysvetlením či obrázkom.

Vysvetlenie pojmov z terminologického slovníka

Aké sú výhody terminologického slovníka?

Prekladatelia pracujú efektívnejšie, bez nadbytočného rešeršovania a overovania si správnosti terminológie. Používanie terminologických slovníkov výrazne zvyšuje jednotnosť prekladov, celkovú kvalitu preloženého obsahu a tiež skracuje čas potrebný na dodatočné korektorské či redakčné úpravy.

Prečítajte si viac o výhodách terminologického slovníka.

Využitie v prekladateľských agentúrach

Okrem pomoci samotným prekladateľom je technológia prekladovej pamäte a terminologických slovníkov výrazne nápomocná aj v prekladateľských agentúrach.

Kontrolór kvality i projektový manažér vie v porovnaní s tradičným prekladom bez prekladateľských softvérov oveľa efektívnejšie skontrolovať základné náležitosti prekladu ako:

 • úplnosť prekladu,
 • konzistentnosť prekladu,
 • dodržanie interpunkčných pravidiel daného jazyka,
 • správnosť prepisu čísiel,
 • nedokončené preklady a pod.

Ak sa spolu s prekladovou pamäťou využíva aj terminologický slovník, kontrola zahŕňa aj overenie správneho použitia pojmov.

V spoločnosti Lexika využívame niekoľko typov prekladateľských nástrojov. Najväčší prínos však vidíme pri nasadení serverovej technológie, pomocou ktorej môžeme prekladové pamäte a terminologické slovníky zdieľať so všetkými prekladateľmi a revízormi pracujúcimi na prekladoch pre daného klienta.

Ak je potrebné vykonať zmenu v texte, v prekladovej pamäti či terminologickom slovníku, táto sa takmer obratom dostane ku všetkým prekladateľom automaticky. Pre našich klientov je jedinou podmienkou dodanie podkladov v elektronicky spracovateľnej forme. Klienti s využitím počítačom podporovaného prekladu nemajú žiadne ďalšie náklady.

Ak máte záujem zistiť, ako by ste mohli zvýšiť kvalitu, skrátiť čas dodania a znížiť náklady na svoje prekladateľské a lokalizačné projekty, kontaktuje nás pre nezáväznú cenovú ponuku alebo konzultáciu zdarma.

Chcete sa dozvedieť viac?

Napíšte nám!

   
  prekladateľská agentúra LEXIKA
  LEXIKA

  Sme tím ľudí s vášňou pre jazyky. Naším poslaním je pomáhať ľuďom komunikovať a navzájom sa dorozumieť. Už od roku 1993 pomáhame našim klientom napredovať.

  Čítaj viac  Páči sa vám čo píšeme?
  Povedzte to ďalej!

  Pridaj komentár

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *