Softvérové nástroje na efektívny preklad a lokalizáciu obsahu

LEXIKA Ciferník06.09.2018 Pre zákazníkov – Odborné preklady Čas čítania: 4 min.
prekladateľ používajúci moderné softvérové nástroje

Preklady a lokalizácia nemusia byť komplikované, drahé a časovo náročné procesy. S tými správnymi nástrojmi je možné texty, technickú dokumentáciu či webové stránky a softvér prekladať a lokalizovať efektívne, prehľadne a kvalitne. Technológie dostupné v dnešnej dobe umožňujú pri všetkých spomenutých pozitívach znížiť náklady až o 35 %. V tomto článku sa pozrieme na to, ako to celé funguje.

Začať môžete veľmi jednoducho využitím dvoch efektívnych softvérov, ktorými by v dnešnej dobe mala disponovať každá lepšia prekladateľská spoločnosť či prekladateľ, a to bez dodatočných nákladov pre Vás. Ide o technológiu prekladovej pamäte a terminologický slovník.

Prekladová pamäť

Na začiatok si dovolíme krátke vysvetlenie, čo je prekladová pamäť (angl. Translation memory alebo TM). Prekladová pamäť je databáza obsahujúca originálny – východiskový text a jeho jednotlivé preklady rozdelené do menších častí, tzv. segmentov. Segment môže obsahovať celú vetu, odrážku, nadpis, poznámku pod čiarou a pod. V tejto databáze je k takto rozdelenému textu  vždy priradený preklad v inom, tzv. cieľovom jazyku, ktorý  je možné takmer automaticky využívať pri ďalších (budúcich) prekladoch.

ukážka segmentácie v prekladateľskom softvéri

Výhodou používania prekladovej pamäte je to, že s pribúdajúcimi prekladmi rastie aj samotná databáza prekladov. A narastajúca databáza znamená, že pri ďalších prekladoch môžete vo väčšej miere využiť v minulosti preložené alebo opakujúce sa časti textu. Nemusia sa prekladať opätovne od znovu. Rovnaké alebo veľmi podobné časti textu môže prekladateľ (pôvodný ale aj iný) preložiť rovnako ako v minulosti. Uvedené čiastkové benefity sa snúbia v znížení času potrebnom na preklad. A ako vieme, čas sú peniaze, a tak rýchlejšie preložený text môže byť lacnejší.

Prekladová pamäť je najefektívnejšia vtedy, ak text obsahuje identické alebo podobné časti textu, čo sa najčastejšie stáva pri právnych, finančných, technických alebo zdravotníckych dokumentoch. Prekladová pamäť vie významne skrátiť čas a finančné náklady na lokalizáciu a preklad produktových manuálov, návodov na použitie a údržbu zariadení, ale aj pri lokalizácii softvéru, portálov a webových služieb a pod. Technológia prekladovej pamäte je taktiež výhodná, ak vykonávate zmeny alebo aktualizácie textov, kedy je možné predošlé časti prekladu „zrecyklovať“ z databázy.

Ako funguje prekladová pamäť?

Väčšina nástrojov na prekladovú pamäť zobrazí prekladateľovi pri práci mieru zhody so starším prekladom. Miera zhody je vyjadrená v percentách. Pre jednoduché vysvetlenie: napríklad 101 % zhoda znamená, že obsah aj kontext prekladu je úplne zhodný s predošle preloženým obsahom a jeho kontextom.  Pri nižšej miere zhody, napríklad od 99 – 1 %, softvér zobrazí, čo presne sa oproti minulosti líši a čo je potrebné skontrolovať, upraviť alebo nanovo preložiť. Čím vyššia je miera zhody, tým rýchlejšie je možné text preložiť, aktualizovať či len skontrolovať. V závislosti od jazyka je zvyčajne efektívne upravovať zhody vyššie ako 75 %.

Výsledky z prekladovej pamäte

Technológia prekladovej pamäte je v dnešnej dobe základný nástroj profesionálneho prekladateľa a prekladateľskej agentúry. Dokáže významne zvýšiť nielen efektivitu práce, ale aj kvalitu prekladu tým, že umožňuje rýchlejšie kontrolovať hotový preklad a poukazovať na možné nedostatky.

Okrem nástrojov využívajúcich prekladové pamäte sú významnými pomocníkmi pri kontrole kvality prekladov, dodržiavania ich jednotnosti a použitia správnej terminológie aj terminologické slovníky.

Terminologický slovník

Čo je to terminologický slovník? Terminologický slovník (angl. Term base, TB) je zoznam pojmov alebo termínov vytvorený z dvoj- alebo viacjazyčnej odbornej terminológie, ktorá je špecifická pre konkrétneho klienta alebo produkt.

Na prvý pohľad sa môže podobať na prekladovú pamäť, no nie je to to isté. Prekladová pamäť sa totiž vytvára prirodzene v priebehu prekladu, kým terminologický slovník je zoznam precízne vybraných termínov, ktorého cieľom je zvýšenie presnosti a jednotnosti prekladu. Je možné vytvoriť ho pred začatím prekladu a tiež ho počas prekladania textu dopĺňať.

Vytvorenie a používanie terminologických slovníkov je dôležité najmä pri prekladoch textov z oblasti techniky, zdravotníctva, práva a ďalších, kedy je nevyhnutné maximálne dbať na správnosť a presnosť preloženého obsahu.

Prekladatelia, ktorí majú prístup k terminologickému slovníku počas prekladu majú vždy možnosť použiť správnu, schválenú terminológiu resp. vyhnúť sa použitiu nežiaducich slov.Terminologický slovník ponúka požadované preklady termínov

Ako funguje terminologický slovník?

Keď prekladateľ prekladá text, ktorý obsahuje vopred zadefinovaný pojem z terminologického slovníka, softvér ho vizuálne upozorní a zobrazí mu navrhovaný preklad tohto pojmu, ktorý môže použiť v preloženom texte. Terminologický slovník prekladateľom zobrazuje, ktoré termíny sú nové, schválené, zakázané alebo preferované, spolu s doplňujúcim popisom, vysvetlením či obrázkom.Vysvetlenie pojmov z terminologického slovníkaPrekladatelia tak pracujú efektívnejšie, bez nadbytočného rešeršovania a overovania si správnosti terminológie. Používanie terminologických slovníkov výrazne zvyšuje jednotnosť prekladov a celkovú kvalitu preloženého obsahu a tiež skracuje čas potrebný na dodatočné korektorské či redakčné úpravy.

Využitie v prekladateľských spoločnostiach

Okrem pomoci samotným prekladateľom je technológia prekladovej pamäte a terminologických slovníkov výrazne nápomocná aj v prekladateľských spoločnostiach.

Kontrolór kvality i projektový manažér vie v porovnaní s tradičným prekladom bez CAT nástrojov oveľa efektívnejšie skontrolovať úplnosť a konzistentnosť prekladov, dodržanie interpunkčných pravidiel daného jazyka, správnosť prepisu čísiel, nedokončené preklady a pod. Ak sa spolu s prekladovou pamäťou využíva aj terminologický slovník, kontrola zahŕňa aj overenie správneho použitia pojmov.

V spoločnosti Lexika využívame niekoľko typov CAT nástrojov, najväčší prínos však vidíme pri nasadení serverovej technológie, kedy je možné prekladové pamäte a terminologické slovníky zdieľať so všetkými prekladateľmi a revízormi pracujúcimi na zákazke súčasne. Ak je potrebné vykonať zmenu v texte, v prekladovej pamäti či doplniť terminologický slovník, táto sa takmer obratom dostane ku všetkým prekladateľom automaticky. Pre našich klientov je jedinou podmienkou dodanie podkladov v elektronicky spracovateľnej forme. Klienti s využitím počítačom podporovaného prekladu nemajú žiadne ďalšie náklady.

Ak máte záujem zistiť, ako by ste mohli zvýšiť kvalitu, skrátiť čas dodania a znížiť náklady na svoje prekladateľské a lokalizačné projekty, kontaktuje nás pre nezáväznú cenovú ponuku alebo konzultáciu zdarma.

 

 
prekladateľská agentúra LEXIKA
LEXIKA

Sme tím ľudí s vášňou pre jazyky. Naším poslaním je pomáhať ľuďom komunikovať a navzájom sa dorozumieť. Už od roku 1993 pomáhame našim klientom napredovať.

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *