Ako vytvoriť firemný terminologický slovník

Denisa Kytová Ciferník15.05.2020 Pre zákazníkov – Odborné preklady Čas čítania: 4 min.
Lexika - tvorba firemného slovníka pojmov
Čas čítania 4 min

O výhodách firemného terminologického slovníka sme hovorili už v minulom článku, v ktorom sme tiež stručne opísali aj to, čo to terminologický slovník (glosár) vlastne je. V tomto článku by sme radi poukázali na dôležitosť terminologického slovníka a na to, čo by mal obsahovať a ako si ho môžete ľahko vytvoriť aj sami.

Na začiatok si pripomeňme, prečo je vlastne terminologický slovník užitočný. Základnými výhodami sú jednotný preklad, skrátenie času na preklad, a tým aj šetrenie nákladov. Odhaduje sa, že preklady, ktoré nie sú vyhotovené za pomoci terminologického slovníka, zvyšujú náklady na dodatočné úpravy až o 15 %.

Ako funguje terminologický slovník v praxi?

Predstavte si, že pracujete v automobilovom priemysle a potrebujete preložiť niekoľkostranový manuál z anglického jazyka do slovenčiny. V tomto manuáli sa slovo car vyskytuje takmer na každej strane. Car sa dá preložiť z angličtiny do slovenčiny niekoľkými spôsobmi – auto, automobil, vozidlo. Ak do terminologického slovníka na začiatku zadefinujete, že slovo car sa má prekladať výlučne ako automobil, vyhnete sa tomu, že prekladateľ použije v preklade iný výraz.

Navyše, dnes väčšina prekladateľov aj prekladateľských spoločností pracuje s prekladateľskými softvérovými nástrojmi, do ktorých sa terminologické slovníky môžu vopred naimportovať. Keď sa v texte objaví definovaný termín, softvér prekladateľa upozorní, aby použil požadovaný preklad. Prekladateľ tak nemusí tieto termíny prácne dohľadávať.

Ako vyzerá terminologický slovník?

To, ako bude vo finále vyzerať váš terminologický slovník záleží len na vás. Môžete si ho vytvoriť jednoducho v Exceli, pričom by mal obsahovať najmä základné údaje: originálny termín (napr. v slovenčine), jeho preklad (napr. v angličtine) a definíciu. Podľa potreby môžete pridať aj ďalšie stĺpce ako stav termínu, kategóriu, poznámky a iné.

Hotový terminologický slovník v Exceli môže vyzerať napríklad takto:

ukážka slovníka pojmov v Exceli

Veľmi dobre vieme, že nie každý sa rád hrá s tabuľkami. Preto sme si povedali, že vám prácu uľahčíme a pripravili sme pre vás vzor viacjazyčného terminologického slovníka, ktorý si môžete stiahnuť a podľa potreby upravovať: Slovník-pojmov-vzor_LEXIKA.

Tabuľku máme pripravenú, poďme sa teda pozrieť, čím ju „naplniť“.

Aké termíny by mal slovník obsahovať?

Zjednodušene môžeme povedať, že dobrý terminologický slovník by mal obsahovať najmä termíny súvisiace s vašou firmou, s odvetvím, v ktorom sa pohybujete a s výrazmi, resp. názvami, ktoré vašu firmu určitým spôsobom charakterizujú.

Rozmeňme si to ale na drobné:

  • špecifické firemné termíny – ide o termíny, ktoré sa používajú vo firme a sú pre ňu typické. Môže ísť o rôzne názvy produktov, obchodné značky, ale aj iné výrazy, ktoré majú v prostredí firmy špeciálny význam. Pokiaľ existujú termíny alebo názvy, ktoré sa neprekladajú, je žiaduce do terminologického slovníka uviesť aj tie. Vyhnete sa tak tomu, že názov vášho produktu, ktorý nesie ochrannú známku, budú prekladatelia prekladať do cudzieho jazyka a vy tak prídete o jedinečnosť svojich produktov.
  • špecifické termíny odvetvia – sú to najmä termíny, ktoré majú viacero významov alebo sa môžu prekladať rôzne (napríklad spomínaný výraz car). Tým, že ich zadefinujete vo vašom terminologickom slovníku, vyhnete sa nekonzistentnosti akýchkoľvek preložených textov vašej firmy. Prekladatelia tak budú poznať aj vaše preferencie pri prekladaní daného termínu.
  • kľúčové slová – zahŕňajú termíny, vďaka ktorým je vaša firma viditeľná na webe. Tieto slová a ich preklad sú dôležité pre vašu viditeľnosť na trhu, aby vás zákazníci pri vyhľadávaní na internete ľahšie našli.
  • zakázané termínytie môžete, ale aj nemusíte uvádzať. Zakázané termíny sú termíny, ktoré by sa vo vašich prekladoch nemali vyskytovať. Opäť použijeme príklad so slovom car – tak, ako môžete do terminologického slovníka zadefinovať preferovaný termín automobil, môžete doň pridať aj zakázaný termín auto. Prekladateľ bude vedieť, ktorý z výrazov použiť môže a ktorý naopak nesmie.

Vo vašom terminologickom slovníku môžete okrem termínov a ich ekvivalentov v príslušnom jazyku uvádzať aj definície uvedených termínov a tiež príklady na ich použitie. Prekladateľovi tak pomôžete zorientovať sa v daných výrazoch.

Poznámka: Každý termín je istým spôsobom zasadený do kontextu a aj napriek tomu, že prekladateľovi poskytnete dokonalý terminologický slovník, môže sa stať, že definovaný termín sa do daného kontextu nehodí a prekladateľ preto zvolí iný – vhodnejší výraz. Takéto situácie nastávajú najmä pri termínoch s viacerými významami. Prekladateľ by však mal na takúto zmenu upozorniť.

Koľko termínov by mal terminologický slovník obsahovať?

Je nutné zdôrazniť, že kvalita terminologického slovníka nezávisí od počtu termínov, ktoré obsahuje, a teda neplatí rovnica viac termínov = lepšia kvalita. Počet termínov v terminologickom slovníku závisí od rozsahu dokumentu a tiež od toho, ako veľmi je nimi dokument nasýtený. Rovnako je dôležité, aby sa v terminologickom slovníku každý termín vyskytoval iba raz, najmä ak ide o slovné spojenia.

Kedy je vhodné vyhotoviť terminologický slovník?

Ideálne je vytvoriť terminologický slovník ešte pred samotným začatím prekladu, resp. zadaním textu na preklad. Či už zadávate preklady svojim interným prekladateľom alebo si objednávate preklad v prekladateľskej spoločnosti, je vhodné mať terminologický slovník pripravený a spolu s textom na preklad ho poskytnúť ako referenčný materiál.

Terminologický slovník možno vyhotoviť aj v priebehu prekladu, no v takomto prípade je potrebné počítať s ďalším časovými (prípadne aj finančnými) nákladmi, ktoré sú potrebné na finálne zjednotenie použitej terminológie.

Terminologický slovník je živý, čo znamená, že ho možno meniť a dopĺňať, prípadne z neho termíny odoberať. Na začiatok preto stačí vyhotoviť terminologický slovník s menším počtom termínov. Ďalšie sa doň môžu postupne počas prekladania nových textov pridávať. Môžete tak svojho prekladateľa alebo prekladateľskú spoločnosť požiadať, aby vám spolu s prekladom zasielala návrh ďalších termínov, ktoré si do terminologického slovníka pridáte.

Hurá do tvorby! ...alebo nie?

Teraz už viete, čo všetko by mal terminologický slovník obsahovať. Ak si však na jeho vytvorenie predsa len netrúfate, môžete túto úlohu nechať na vášho prekladateľa alebo prekladateľskú na spoločnosť. Ideálne je, ak budete pri tvorbe navzájom spolupracovať. Proces tvorby terminologického slovníka môže prebiehať dvomi spôsobmi:

1. Vy navrhnete zoznam termínov, ich požadovaných i zakázaných prekladov a zoznam termínov, ktoré sa neprekladajú. Zoznam zašlete prekladateľovi alebo prekladateľskej spoločnosti. Tí váš zoznam posúdia a v prípade potreby navrhnú vhodnejšie alternatívy prekladov termínov a zašlú vám novú verziu terminologického slovníka na finálne odsúhlasenie.

2. Pred samotným objednaním prekladu požiadate svojho prekladateľa alebo prekladateľskú spoločnosť, aby pre vás na základe zdrojového textu (prípadne referenčných textov) zostavili terminologický slovník, ktorý vám zašle na odsúhlasenie.

Ak sa púšťate do tvorby terminologického slovníka po prvý krát a neviete si s ním rady, ozvite sa nám. Radi vám pomôžeme a poradíme, ako ho vytvoriť a čo v ňom obsiahnuť. Ak na jeho tvorbu nemáte priestor, pokojne sa na nás obráťte a my vám terminologický slovník vyhotovíme podľa vašich požiadaviek.

Máte záujem o vytvorenie terminologického slovníka?

Kontaktujte nás!

 
Denisa Kytová
Denisa Kytová
Project manager

V LEXIKE som začala pôsobiť v roku 2017 chvíľu po ukončení vysokoškolského štúdia zameraného na prekladateľstvo a tlmočníctvo. Veľmi ma potešilo, že som dostala šancu pracovať v odvetví, ktoré som vyštudovala. Pôsobím na pozícii projektovej manažérky a mám na starosti spracovanie projektov, ako sú odborné (neúradné) preklady, tlmočenie a ďalšie súvisiace služby. V LEXIKE je vždy príjemná a priateľská atmosféra a pri práci tu sa veľa naučím, či už zo sveta prekladov a tlmočenia, ale aj z osobného hľadiska. (Update r. 2020: Po viac ako dvoch rokoch som sa rozhodla vrátiť do rodného mesta, avšak spomienky na LEXIKU zostávajú stále príjemné a vždy sa rada vrátim na návštevu. Teším sa a som vďačná, že som mohla byť súčasťou tímu LEXIKA.)

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *