/ +421 2 5010 6700 Po – Pi: 8.00 – 18.00 hod.

4 výhody firemného terminologického slovníka

Michal Kmeť Ciferník29.01.2016 Pre zákazníkov
Štyri výhody

Vhodne zvolené vyjadrovacie prostriedky, váš štýl a jednotné použitie termínov, pomáha zachovávať vnútornú a vonkajšiu logiku vášho písomného prejavu.

Ak píšete štandardnou slovenčinou 21. storočia, váš prejav bude pravdepodobne dobre čitateľný. Keby ste však časť textu napísali v štúrovskej slovenčine, jeho čítaňja bi bolo tažšje.

Zrozumiteľnosti vášho textu do veľkej miery pomáha aj jednotnosť používaných výrazov. Zamieňaním definovaných pojmov rôznymi synonymami, napr. glosár, terminologický slovník, terminologická databáza či firemný slovník pojmov uberiete z celkovej zrozumiteľnosti textu.

V textoch zachovávame zvyčajnú štruktúru z rôznych dôvodov:

  • marketingové texty majú za cieľ posilnenie značky, či zvýšenie predaja;
  • právna dokumentácia má byť jasná, spoľahlivá a s čo najväčšou právnou istotou;
  • produktová dokumentácia má používateľovi umožniť správne používanie zakúpeného produktu.

Spoločným menovateľom je, že autori každého z typov textov chcú mať istotu správneho porozumenia komunikovaného obsahu, pochopenia odborných termínov, vysvetlenia si skratiek alebo vetných konštrukcií.

V takmer každej organizácii je preto dôležité komunikáciu riadiť, a to aj v prípade, ak komunikujeme v rodnom jazyku.

Práve na tento účel môžu slúžiť (firemné) glosáre, odborne nazývané aj terminologické slovníky. Sú to slovníky pojmov, skratiek či výrazov typických pre organizáciu a konkrétne odvetvie. Sú to vlastne výkladové slovníky s pojmami v jednom jazyku, ale viacerých jazykoch.

Viacjazyčné terminologické slovníky sú dôležité pri prekladoch akejkoľvek odbornej dokumentácie do iných jazykov z toho dôvodu, že prekladatelia sa dozvedia, ktorý variant pojmu majú vo svojom preklade použiť, ktoré termíny sú zakázané, prípadne ktoré termíny majú jedinečný spôsob používania v závislosti od kontextu či produktu.

Používaním terminologického slovníka získate tieto výhody:

1) Jednotnosť prekladov
Dobrý terminologický slovník zabezpečí jednotné preklady a jednotný preklad poskytne čitateľovi lepšiu skúsenosť s produktom. Napríklad tak, že kľúčový termín používa rovnako marketingové oddelenie, nájdete ho aj v návode na používanie a rovnako ho nazýva aj oddelenie zákazníckej podpory.

2) Ochrana značky a investície
Ak vaši zákazníci v iných krajinách neidentifikujú kľúčové pojmy, ktoré definujú vašu značku, napríklad preto, že prekladatelia ich prekladajú rôzne, neveští to nič dobré. Kvalita značky v dnešnej dobe ovplyvňuje prežitie produktov a firiem.

3) Zrýchlenie prekladov
Nejasné zadanie vedie buď k zmätočným prekladom, alebo dodatočným dopytom zo strany prekladateľov a revízorov. Dobrý terminologický slovník zaistí jasnejšie inštrukcie, rýchlejšiu a efektívnejšiu prácu prekladateľov.

4) Zníženie nákladov na preklad
Terminologický slovník s prekladmi termínov, ktoré sa vo vašich textov často opakujú, môže zjednodušiť niektoré časti prekladateľského procesu, a znížiť tak jeho cenu.

Jasný a dobre definovaný terminologický slovník vám zabezpečí kvalitný a konzistentný preklad kľúčových pojmov vášho textu. Ak terminologický slovník nemáte a chceli by ste ho vytvoriť, napíšte nám alebo zavolajte. Radi vám pomôžeme.

Páči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *