Ako fungujú prekladateľské programy (CAT nástroje)?

LEXIKA Ciferník26.09.2023 Pre zákazníkov – Odborné preklady Čas čítania: 2 min.
Ako fungujú CAT nástroje
Čas čítania 2 min

Efektívnejšie, rýchlejšie a výhodnejšie preklady pomocou softvérov na podporu prekladu. Ako tieto programy fungujú a aké výhody vďaka nim ako zákazník získate?

Článok bol pôvodne publikovaný 23.4.2013. Napísali sme ho zrozumiteľnejšie a doplnili o najnovšie informácie a screenshoty. 

Čo sú prekladateľské softvéry (CAT nástroje)?

S prekladateľskými softvérmi sa môžete častejšie stretnúť pod názvom CAT nástroje. Skratka CAT pochádza z anglického computer-assisted translation, resp. computer-aided translation, teda v preklade do slovenčiny počítačom podporovaný preklad.

Je to strojový preklad (machine translation)?

Nie. Prekladateľské softvéry prekladateľovi pomáhajú tým, že texty ukladajú a vždy, keď je to vhodné, ich ponúknu na opätovné použitie. Text však vždy prekladá človek – profesionálny prekladateľ.

Strojový preklad (anglický termín: machine translation) je preklad vykonaný počítačom a funguje inak. O strojovom preklade si môžete viac prečítať tu.

Ako teda CAT nástroje fungujú?

Po importe dokumentu do CAT nástroja sa text rozdelí na segmenty, niekedy nazývané aj prekladové jednotky. Segmenty sú spravidla jednotlivé vety, prípadne odrážky či nadpisy.

Pre väčšiu prehľadnosť sa v prekladateľskom softvéri zobrazí dvojstĺpcová tabuľka. V ľavom stĺpci je originálny text a do pravého stĺpca prekladateľ vpisuje preklad.

Aby mu pri práci nechýbal kontext, originálne rozloženie dokumentu si môže pozrieť v spodnej časti obrazovky.

ukážka CAT nástroja memoQ

Po preklade segmentu sa každá originálna veta uloží spolu s jej prekladom do špeciálnej databázy, ktorú voláme prekladová pamäť. Ak sa v budúcnosti v inom texte na preklad opäť vyskytne rovnaká alebo veľmi podobná veta, program CAT prekladateľovi automaticky ponúkne jej pôvodný preklad.

Takto možno odborné texty z oblasti techniky, práva alebo financií prekladať efektívnejšie, kvalitnejšie. Dokonca aj vo formátoch, ktoré nie sú dostatočne pohodlné na spracovanie textu (html, Adobe InDesign, FrameMaker a ďalšie).

Aké sú výhody použitia CAT nástrojov?

CAT nástroje ponúkajú viaceré výhody:

  • kratší čas dodania,
  • nižšia cena prekladu,
  • jednotnosť prekladov,
  • podpora rôznych formátov,
  • konzistentná terminológia,
  • skupinový preklad v reálnom čase.

Kedy je vhodné použiť CAT nástroje?

CAT nástroje je vhodné použiť na všetky prekladané texty. Najmä však na odborné texty, pri ktorých je potrebné dbať na dodržiavanie terminológie.

Najefektívnejšie je využívať CAT programy na technické preklady, napr. manuálov, užívateľských príručiek, technických opisov, ale vhodné sú i na preklady finančných a právnych textov, pri ktorých je možné jednoduchšie riadiť a kontrolovať správnosť použitej terminológie.

Ako je to s lepšou cenou za preklad?

Pri každom preklade CAT program porovnáva preložené vety v prekladovej pamäti s novým textom na preklad. Na základe tohto porovnania vyhodnotí tzv. mieru zhody. Ak sa časti textu zhodujú alebo sú veľmi podobné, zaplatíte za preklad podľa miery zhody až o 70 % menej.

Zjednodušene môžeme povedať, čím viac prekladov, tým plnšia je prekladová pamäť. A čím plnšia je prekladová pamäť, tým lacnejšie sú preklady.

Čo je potrebné na preklad v CTA nástroji?

Prekladateľské softvéry vedia spracovať text v rôznych formátoch. Základnou podmienkou je, že text musí byť editovateľný – nesmie to byť obrázok (sken) alebo PDF formát. V takomto prípade sa musia texty najskôr previesť do editovateľnej podoby. Ako to robíme sa dočítate tu.

Aké CAT nástroje používame?

V spoločnosti Lexika máme skúsenosti s najpoužívanejšími typmi programov, ako napr. memoQ, Trados Studio, Phrase (v minulosti Memsource), Wordfast, Passolo a ďalšími.

 
prekladateľská agentúra LEXIKA
LEXIKA

Sme tím ľudí s vášňou pre jazyky. Naším poslaním je pomáhať ľuďom komunikovať a navzájom sa dorozumieť. Už od roku 1993 pomáhame našim klientom napredovať.

Čítaj viacPáči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *