Ako fungujú prekladateľské programy?

Michal Kmeť Ciferník26.04.2013 Pre zákazníkov – Odborné preklady Čas čítania: 2 min.
Ukážka prekladateľského prostredia programu MemoQ

Efektívnejšie, rýchlejšie a výhodnejšie technické, právne či ekonomické preklady pomocou programov na podporu prekladu (z angl. Computer Assisted Translation - skratka CAT).

Ako to funguje?

Pri preklade odborných textov z oblasti techniky, práva alebo financií pomocou nástrojov CAT sa každá originálna veta uloží spolu s jej prekladom do špeciálnej databázy, ktorú voláme prekladová pamäť. Ak sa v budúcnosti v originálnom texte opäť vyskytne rovnaká alebo veľmi podobná veta, program CAT prekladateľovi automaticky ponúkne jej pôvodný preklad.

Takto možno texty prekladať efektívnejšie, kvalitnejšie a aj vo formátoch, ktoré nie sú dostatočne pohodlné na spracovanie textu (html, Adobe InDesign, FrameMaker a ďalšie).

cat ikony

Kedy je vhodné použiť CAT nástroje?

CAT nástroje je vhodné použiť na všetky prekladané texty najmä však na odbornú dokumentáciu, zmluvy, legislatívu a ďalšie texty kde je potrebné dbať na dodržiavanie terminológie. Okrem zvýšenej efektivity práce a teda aj nižšej ceny účtovanej za opakujúce sa časti prekladov poskytujú CAT nástroje aj ďalšie výhody:

  • jednotnosť prekladov,
  • podpora rôznych formátov,
  • kratší čas dodania,
  • nižšia cena prekladu,
  • jednotná terminológia,
  • skupinový preklad v reálnom čase.

Najefektívnejšie je využívať CAT programy na technické preklady, napr. manuálov, užívateľských príručiek, technických opisov, ale vhodné sú i na preklady finančných a právnych textov, pri ktorých je možné jednoduchšie riadiť a kontrolovať správnosť použitej terminológie.

Ako je to s lepšou cenou?

Text stále prekladá človek a ušetriť je možné tak, že originálne a preložené vety (voláme ich prekladové jednotky) sa vždy uložia do databázy - prekladovej pamäte. Pri novom preklade CAT program porovnáva preložené vety v prekladovej pamäti s novým textom na preklad. Ak sa niečo zhoduje alebo je veľmi podobné, zaplatíte za preklad podľa miery zhody až o 70% menej.

Ako na to?

CAT nástroje vedia spracovať text v množstve formátov. Základnou podmienkou však je, že text musí byť editovateľný – nesmie to byť obrázok (sken) alebo PDF formát. V takomto prípade sa musia texty najskôr previesť do editovateľnej podoby. Ako to robíme sa dočítate tu.

Aké programy používame?

V spoločnosti Lexika máme skúsenosti s najpoužívanejšími typmi programov ako napr. SDL Trados, Kilgray memoQ, Wordfast a ďalšími.

Ukážka prekladateľského prostredia programu MemoQ
Ukážka programu MemoQ
TradosUkážka programu SDL Trados 2011

Je to automatický (strojový) preklad?

Nie. CAT programy len prekladateľovi pomáhajú tým, že texty ukladajú a vždy, keď je to vhodné, ich ponúknu na opätovné použitie. Automatický alebo strojový preklad (anglický termín: machine translation) je preklad vykonaný počítačom a funguje inak. O strojovom preklade si môžete viac prečítať tu.

Michal Kmeť
Michal Kmeť
Managing director

S prekladateľským odvetvím som sa prvýkrát stretol v roku 1993, keď môj otec založil spoločnosť LEXIKA a ja som na bicykli roznášal texty na preklad našim prekladateľom. Vo firme som postupne prešiel takmer všetkými pozíciami. Štyri roky som pôsobil ako prezident Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska, v súčasnosti som členom predsedníctva Európskej asociácie prekladateľských asociácií – EUATC. Aktívne sa zúčastňujem na odborných podujatiach v oblasti prekladateľského a lokalizačného odvetvia. Spolu s kolegami z Česka, Maďarska a Rakúska som spoluzakladal a organizujem konferenciu Meet Central Europe.

Čítaj viac

Páči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *