Ako fungujú prekladateľské programy?

Lexika Ciferník26.04.2013 Pre zákazníkov
Ukážka prekladateľského prostredia programu MemoQ

Efektívnejšie, rýchlejšie a výhodnejšie technické, právne či ekonomické preklady pomocou programov na podporu prekladu (z angl. Computer Assisted Translation - skratka CAT).

Ako to funguje

Pri preklade odborných textov z oblasti techniky, práva alebo financií pomocou nástrojov CAT sa každá originálna veta uloží spolu s jej prekladom do špeciálnej databázy, ktorú voláme prekladová pamäť. Ak sa v budúcnosti v originálnom texte opäť vyskytne rovnaká alebo veľmi podobná veta, program CAT prekladateľovi automaticky ponúkne jej pôvodný preklad.

Takto možno texty prekladať efektívnejšie, kvalitnejšie a aj vo formátoch, ktoré nie sú dostatočne pohodlné na spracovanie textu (html, Adobe InDesign, FrameMaker a ďalšie).

cat ikony

Kedy je vhodné použiť CAT?

CAT nástroje je vhodné použiť na všetky prekladané texty najmä však na odbornú dokumentáciu, zmluvy, legislatívu a ďalšie texty kde je potrebné dbať na dodržiavanie terminológie. Okrem zvýšenej efektivity práce a teda nižšej ceny účtovanej za opakujúce sa časti prekladov poskytujú CAT nástroje aj ďalšie výhody:

  • jednodnosť prekladov
  • podpora rôznych formátov
  • kratší čas dodania
  • nižšia cena prekladu
  • jednotná terminológia
  • skupinový preklad v reálnom čase

Najefektívnejšie je využívať CAT programy na technické preklady, napr. manuálov, užívateľských príručiek, technických opisov ale vhodné sú i na preklady finančných a právnych textov kde je možné jednoduchšie riadiť a kontrolovať správnosť použitej terminológie.

Ako je to s lepšou cenou?

Text stále prekladá človek a ušetriť je možné tak, že originálne a preložené vety (voláme ich prekladové jednotky) sa vždy uložia do databázy - prekladovej pamäte. Pri novom preklade CAT program porovnáva preložené vety v prekladovej pamäti s novým textom na preklad. Ak sa niečo zhoduje alebo je veľmi podobné zaplatíte za preklad podľa miery zhody až o 70% menej.

Ako na to?

CAT nástroje vedia spracovať text v množstve formátov. Základnou podmienkou však je, že text musí byť editovateľný – nesmie to byť obrázok (sken) alebo PDF formát. V takomto prípade sa musia texty najskôr previesť do editovateľnej podoby. Ako to robíme sa dočítate tu (odkaz na článok).

Aké programy používame

V spoločnosti Lexika máme skúsenosti s najpoužívanejšími typmi programov ako napr. SDL Trados, Kilgray memoQ, Wordfast a ďalšími.

Je to automatický alebo strojový preklad?

Nie. CAT programy len prekladateľovi pomáhajú tým, že texty ukladajú a vždy keď je to vhodné tak ich ponúknu na opätovné použitie. Preklad počítačom sa nazýva automatický alebo strojový preklad (anglický termín: machine translation) funguje inakšie. O strojovom preklade si môžete viac prečítať tu.

Ukážka programu MemoQ

Ukážka programu MemoQ

Trados

Ukážka programu SDL Trados 2011

Páči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *