Preklady z/do holandčiny

V spoločnosti LEXIKA zabezpečujeme preklady rýchlo, kvalitne a za primeranú cenu. Môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť s požiadavkou na preklad z aj do holandského jazyka.

Zabezpečíme vám preklady z holandského do slovenského jazyka úradných i bežných dokumentov v širokom množstve rozličných oblastí, ako sú napríklad ekonómia, technika, právne či medicínske texty.

Aj preto naše služby v oblasti prekladov a tlmočenia využívajú spoločnosti nielen zo Slovenska, ale aj ďalších krajín Európy ako napríklad:
Nemecko,
Veľká Británia,
Francúzsko,
a ďalšie.

Mapa Holandska

Spoľahlivý partner pre preklady holandského jazyka

Každý prekladový projekt z/do holandského jazyka podrobne analyzujeme a spracúvame presne podľa požiadaviek klienta, o čom svedčia aj naše pozitívne referencie. Zakladáme si na dodržiavaní dohodnutých dodacích termínov a vysokej kvalite prekladov a tlmočenia.

Okrem kvality si naši zákazníci na spolupráci s nami cenia vysokú profesionalitu a ochotu vyhovieť aj špecifickým požiadavkám.

Od roku 1993 sme úspešne zrealizovali desiatky tisíc prekladateľských projektov v širokom spektre špecializácií, a to aj vďaka našim profesionálnym prekladateľom a najmodernejším prekladateľským softvérom.

Medzi najžiadanejšie oblasti prekladov z holandského jazyka do slovenského jazyka i smerom zo slovenčiny do holandčiny patria právna a obchodná dokumentácia, súdne a úradné dokumenty, napr. výpisy z registra trestov, obchodné registre a súdne rozhodnutia. Spoľahlivo vám však dodáme aj preklady z oblasti techniky a IT.

Získať cenovú ponuku

  Ako to robíme?

  Prekladatelia-špecialisti

  V spoločnosti LEXIKA na preklad odborných textov vždy používame len špecialistov na konkrétny odbor. Každý text určený na preklad dôkladne analyzujeme a spomedzi našich prekladateľov holandčiny vyberieme najvhodnejšieho lingvistu po jazykovej i terminologickej stránke.

  Kvalita medzinárodných štandardov

  Od roku 2009 je náš systém riadenia kvality certifikovaný a pravidelne auditovaný renomovanou spoločnosťou TÜV SÜD podľa normy ISO 9001. To zaručuje systematickosť spracovania všetkých požiadaviek a vysokú kvalitu poskytovaných služieb a dodávaných produktov.

  Texty odporúčame prekladať z holandčiny podľa požiadaviek normy ISO 17 100, čím sú splnené náročné požiadavky na kvalitu prekladateľov, revízorov a celý proces spracovania prekladov.

  Moderné technológie

  Všetky texty u nás zásadne prekladajú ľudia, ktorí pri práci využívajú moderné prekladateľské technológie. Vďaka nim je v prekladoch použitá jednotná terminológia a celý proces prekladu sa stáva efektívnejším a kvalitnejším. Zároveň môžu moderné technológie do určitej miery znížiť náklady na preklad.

  Kontrola kvality

  V procese kontroly síce využívame moderné postupy a nástroje, no stále dbáme na to, aby každý preklad videlo pozorné oko kontrolóra kvality. Overujeme tak napríklad správne použitie zákazníkom definovanej terminológie, dodržanie správneho postupu prekladu a vykonanie všetkých revízií a jazykových korektúr a tiež grafickú stránku prekladu.

  Mohli by sme byť pre vás užitoční?

  Kontaktuje nás a povedzte nám, s čím by sme vám mohli pomôcť.

  Holandsko – krajina mnohých prívlastkov

  Polia posiate tulipánmi, veterné mlyny na každom rohu, mestá popretkávané sieťou kanálov, mostov a cyklistických trás, dreváky, sloboda či syry – toto všetko evokuje Holandsko asi každému z nás. Medzi typické charakteristiky Holandska však neodmysliteľne patria i všadeprítomný poriadok a vždy usmievaví a zdvorilí Holanďania. Podľa prieskumov patria Holanďania medzi  najšťastnejšie národy v Európe, niet preto divu, že sa táto idylická krajina stala domovom pre milióny ľudí z rôznych krajín. Celkovo nájdete v Holandsku viac ako 150 národností, prevažne v Amsterdame.  Čo-to z cudzích národov prevzal aj ich jazyk.

  veterný mlyn na dome

  Korene holandčiny

  Prvé slová v holandčine boli napísané približne v 6. storočí. Pochádza z indoeurópskej rodiny zo skupiny západogermánskych jazykov. Dnes touto rečou hovorí viac ako 23 miliónov ľudí prevažne v Holandsku, no stretnete sa s ňou aj v ďalších krajinách ako napríklad v susednom Belgicku (pod názvom flámčina) či vzdialenejšej Juhoafrickej republike a Filipínach. Spolu so svojou sestrou – fríštinou sú oficiálnymi jazykmi v Holandsku.

  Okrem týchto dvoch rečí sa v krajine rozpráva aj ďalšími, až štrnástimi jazykmi a dialektmi, ktoré sú prevažne germánskeho pôvodu. Až tri štvrtiny holandských slov je prevzatých z angličtiny, francúzštiny a hebrejčiny. Niet preto divu, že až 86 percent Holanďanov hovorí plynule angličtinou.

  holandsky jazyk

  Slová, ktoré dajú zabrať

  Holandčina síce nepatrí k najnáročnejším jazykom, najmä pre tých, ktorým  nie je cudzia angličtina či nemčina, no napriek tomu v sebe skrýva niekoľko výziev. Bežným javom v holandčine je veľké množstvo spoluhlások nasledujúcich za sebou a nie je žiadnou zvláštnosťou, ak ich je pokope aj deväť a viac. Názorným príkladom sú slová „angstschreeuw“ (výkrik strachu) alebo „slechtstschrijvend“ (zlé písanie).

  Ďalšou charakteristickou črtou holandčiny je spájanie viacerých slov do jedného. Vznikajú tak slovné „monštrá“ ako napríklad „Meervoudigepersoonlijkheidsstoornis“ (viacnásobná porucha osobnosti). O najdlhšom slove v holandčine sa môžete dočítať v tomto článku, no prezradíme vám, že má až 53 písmen!

  Haag

  Rýchly preklad z/do holandčiny

  Prosím zadajte text.

  Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

   

  Použitím služby súhlasíte s podmienkami používania služby online strojového prekladača na webe www.lexika.sk spoločnosti LEXIKA s.r.o.