Úradný preklad dokladu o vzdelaní

Katarína Paulinová Ciferník04.09.2019 Pre zákazníkov – Úradné preklady Čas čítania: 2 min.
univerzitný diplom s knihami v pozadí
Čas čítania 2 min

Úradné preklady rôznych dokumentov majú svoje špecifiká. V minulých článkoch sme si bližšie popísali, kedy je potrebný preklad rodného listu, aké dokumenty je nutné úradne preložiť na sobáš v zahraničí a tiež, čo všetko potrebujete pre prihlásenie auta dovezeného zo zahraničia.

Dnes sa budeme venovať úradným prekladom dokladov o vzdelaní.

Potrebujete úradný preklad diplomu alebo vysvedčenia?

Aké doklady o vzdelaní sa prekladajú najčastejšie?

Doklady o vzdelaní môžu byť rôzne. Najčastejšie sa úradne prekladajú:

 • vysvedčenia zo základnej alebo zo strednej školy, maturitné vysvedčenia, vysvedčenia o štátnej skúške,
 • výpisy známok,
 • vysokoškolské diplomy,
 • dodatky k diplomom, dodatky k vysvedčeniam,
 • výučné listy,
 • osvedčenia,
 • certifikáty.

Kedy je potrebný úradný preklad dokladu o vzdelaní?

Ak uvažujete nad štúdiom, prípadne prácou v zahraničí, môžu od vás požadovať úradný preklad niektorého z vyššie uvedených dokumentov.

Ako postupovať pri vybavovaní úradného prekladu?

V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že úradný preklad sa odovzdáva vo forme fyzického zväzku. Preklad je vždy zviazaný s prekladaným dokumentom, titulnou stranou a prekladateľskou doložkou. Úradný preklad pri rozviazaní svoju platnosť stráca.

Doklady o vzdelaní sú väčšinou vydávané iba v jednom exemplári. Ich opakované vyhotovenie často nie je možné (ako je to napríklad v prípade výpisu z registra trestov), prípadne vám duplikát vystavia za poplatok. Ak sa úradný preklad dokladu o vzdelaní zviaže s originálom dokumentu, o tento originál pri odovzdaní prekladu na príslušnú inštitúciu prídete. Ich priame viazanie s prekladmi preto neodporúčame.

Doklady o vzdelaní sa najčastejšie zväzujú s ich notársky overenou kópiou. Notársky overená kópia je právne rovnocenná originálnemu dokumentu. Ak inštitúcia, ktorej úradný preklad odovzdávate, nepožaduje, aby bol preklad zviazaný s notársky overenou kópiou dokumentu, môže sa úradný preklad zviazať aj s obyčajnou kópiou dokumentu (za predpokladu, že je kvalitná). Túto skutočnosť si pre istotu vždy vopred overte.

Koľko si na úradný preklad dokladu o vzdelaní počkáte?

Napríklad úradný preklad diplomu do anglického alebo do nemeckého jazyka (aj preklad opačným smerom) vám vieme dodať do 1 pracovného dňa, prípadne už do niekoľkých hodín.

Pri určovaní termínu dodania vždy záleží na tom, do akého jazyka si prajete konkrétny dokument preložiť a tiež aký rozsah, resp. koľko dokumentov sa bude prekladať.

Ak si želáte preložiť svoj doklad o vzdelaní do iného jazyka, ako sú angličtina alebo nemčina, treba počítať s tým, že termín dodania môže byť dlhší. Na niektoré jazykové kombinácie je na Slovensku evidovaný iba jeden či dvaja prekladatelia. Termín dodania sa teda odvíja od momentálnych možností a kapacít úradných prekladateľov na daný jazyk. Sú dokonca jazyky, pre ktoré na Slovensku nie je registrovaný žiadny úradný prekladateľ, napríklad albánčina, estónčina, kórejčina, lotyština a ďalšie. V týchto prípadoch preklad zabezpečujeme cez tretí jazyk (najčastejšie cez češtinu).

Objednajte si úradný preklad dokladov o vzdelaní online

   
  Katarína Paulinová
  Katarína Paulinová
  Project manager (Front desk)

  Do tímu LEXIKY patrím od augusta 2016. Najskôr som pracovala v back office ako projektová manažérka na neúradné preklady. Približne po roku a pol som sa začala venovať viac úradným prekladom, až som nakoniec definitívne prešla z back officu na front desk. Aktuálne sa venujem výhradne úradným prekladom a ďalším administratívnym záležitostiam. Mám takto väčší a najmä osobnejší kontakt so zákazníkmi a som rada, že im môžem pomôcť pri vybavovaní úradných záležitostí, na ktoré potrebujú práve tento druh prekladov.

  Čítaj viac  Páči sa vám čo píšeme?
  Povedzte to ďalej!

  Pridaj komentár

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *