Kúpili ste si auto v zahraničí? Zabezpečte si preklad týchto dokumentov

Stanislava Dengová Ciferník05.08.2019 Pre zákazníkov – Úradné preklady Čas čítania: 3 min.
Auto zaparkované na veľkej zmluve
Čas čítania 3 min

Rozhodli ste sa pre kúpu auta v zahraničí? Milú povinnosť spojenú s výberom svojho tátoša už máte zrejme za sebou.

Čo vás čaká pri evidencii vozidla na Slovensku?

Potrebujete úradný preklad dokladov k vozidlu?

Pred príchodom na Slovensko

V prvom rade musí bývalý majiteľ vozidlo v zahraničí odhlásiť na príslušnom dopravnom inšpektoráte, teda zrušiť trvalé prihlásenie pre vývoz do cudziny.

Aby ste mohli s autom opustiť krajinu, potrebujete si v príslušnom štáte vybaviť dočasné prevozné značky. Ich platnosť je rôzna, ale ideálnych je aspoň 15 dní, pretože proces prihlasovania na Slovensku trvá dlhšie. Zároveň so značkami získavate aj poistenie. Treba si však overiť, či bude akceptované vo všetkých krajinách, ktorými budete pri prevoze prechádzať.

Krajinu teda opúšťate so svojím novým autom, kúpnou zmluvou, dokladom o odhlásení vozidla a technickým preukazom, prípadne s certifikátom konformity (COC) a – podľa veku vozidla – aj s potvrdením o absolvovaní emisnej a technickej kontroly.

Po príchode na Slovensko

Úradný preklad

Vaše nové auto je už na Slovensku, začína sa proces prihlasovania. Keďže privezené dokumenty sú v cudzom jazyku, potrebujete najprv ich preklad do slovenčiny (okrem dokumentov, ktoré sú v češtine). Preklad samozrejme musí byť oficiálny, teda pripravený úradným prekladateľom. Budete potrebovať úradný preklad technického preukazu, kúpnej zmluvy, faktúry, potvrdenia o odhlásení vozidla, prípadne potvrdenia o vykonaní technickej a emisnej kontroly.

Pokiaľ spolu s autom dostanete aj COC certifikát v cudzom jazyku, nemusíte ho dať preložiť do slovenčiny – tento dokument je v rámci EÚ jednotný.

Pozn.: O tom, aké doklady treba úradne preložiť sa vopred informujte na príslušnom dopravnom inšpektoráte.

Ako vlastne vyzerá úradný preklad? Je to zväzok originálu (teda technického preukazu, faktúry a pod.), slovenského prekladu a doložky úradného prekladateľa s pečiatkou, ktorý je previazaný trikolórou. Odovzdáva sa osobne. Obvykle stačí, keď sa preklad týchto dokumentov zviaže s vytlačenými skenmi. Cena prekladu závisí od jazyka originálnych dokumentov.

Úradné preklady dokumentov, ktoré sú potrebné pre dovoz auta zo zahraničia vám radi zabezpečíme aj my v Lexike. Pošlite nám naskenované dokumenty emailom a my vám obratom pošleme cenovú ponuku s možným termínom vyhotovenia prekladu. Až po vyzdvihnutie prekladu vieme celú komunikáciu vyriešiť elektronicky. Preklad vám odovzdáme vo vytlačenej forme osobne u nás alebo vám ho môžeme poslať poštou.

Technická a emisná kontrola, kontrola originality

Keď budete mať pripravený preklad, môžete absolvovať kontrolu originality a technickú a emisnú kontrolu – existujú pracoviská, kde viete všetko vybaviť naraz. Pokiaľ má auto platnú TK a EK z krajiny pôvodu, na Slovensku ju absolvovať nemusíte. Potvrdenie o TK a EK nesmie byť staršie ako 1 mesiac.

Kontrola originality sa vykonáva na všetkých autách dovezených zo zahraničia. Po jej absolvovaní dostanete odborný posudok. Platnosť posudku je 15 dní a do jeho vypršania treba auto prihlásiť.

Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom

Ďalším potrebným dokladom je potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, po starom poplatok do recyklačného fondu. Toto potvrdenie vybavíte na portáli www.idovoz.sk. Stačí zadať VIN číslo dovezeného auta a uhradiť automaticky vypočítaný poplatok.

Odbor cestnej dopravy

Vaše kroky budú ďalej smerovať na okresný úrad (alebo obvodný úrad dopravy), ktorý vám vydá rozhodnutie o uznaní typového schválenia a osvedčenie o evidencii časť II (teda veľký technický preukaz). Predkladáte tieto doklady:

 • doklad o nadobudnutí vozidla,
 • doklad o prepustení vozidla do voľného obehu (ak je dovezené z tretích krajín),
 • odborný posudok o kontrole originality,
 • protokoly z EK a TK,
 • potvrdenie o vyradení z evidencie v zahraničí,
 • protokol o skúškach vozidla vydaný poverenou technickou službou, ak vám bola táto povinnosť uložená,
 • prípadne COC certifikát (ak ide o nové vozidlo).

Povinné zmluvné poistenie

Po schválení vozidla je potrebné uzatvoriť povinné zmluvné poistenie v jednej z poisťovní.

Dopravný inšpektorát

Poslednou zastávkou je dopravný inšpektorát, ktorý vám vydá slovenské značky.

Budete potrebovať:

 • osvedčenie o evidencii časť II,
 • rozhodnutie o uznaní typového schválenia vozidla (pri prihlásení dovezeného vozidla sa považuje za doklad o nadobudnutí vozidla),
 • potvrdenie o uzavretí povinného zmluvného poistenia,
 • doklad totožnosti,
 • pokiaľ nie ste majiteľ vozidla – splnomocnenie s notársky overeným podpisom splnomocniteľa,
 • potvrdenie o zaplatení správneho poplatku – výška poplatku závisí od výkonu motora v kW,
 • prípadne COC certifikát (ak ide o nové vozidlo).

Pozn.: Povinnosť prikladať žiadosť o prihlásenie vozidla do evidencie je od 1. 8. 2019 zrušená.  

Následne vám dopravný inšpektorát vydá evidenčného čísla a do niekoľkých dní poštou zašle čipovú kartu osvedčenia o evidencii časť I (malý technický preukaz). Za poplatok 30 € vám ho vydá už do 2 pracovných dní.

Dovezené auto a DPH

Pokiaľ kupujete nové auto, teda také, ktoré nie je v prevádzke dlhšie ako 6 mesiacov alebo má najazdených menej ako 6 000 km, DPH platíte na Slovensku (čiže v krajine, v ktorej ste auto zaevidovali). V niektorých prípadoch musí predajca príslušnému daňovému orgánu preukázať, že auto je určené na evidenciu v inej krajine EÚ. Vtedy sa môže stať, že od vás bude predajca žiadať zaplatenie DPH v krajine, odkiaľ auto kupujete. Nič to však nemení na tom, že po evidencii vozidla musíte DPH zaplatiť na Slovensku. Ak sa ocitnete v tejto situácii – čiže DPH ste zaplatili dvakrát – po zaplatení DPH na Slovensku požiadajte o vrátenie DPH v krajine, v ktorej ste auto kúpili.

Pri kúpe jazdeného vozidla (staršie ako 6 mesiacov a najazdených viac ako 6 000 km) DPH neplatíte.

Či máte povinnosť zaplatiť DPH si môžete overiť na tejto stránke.

Pozn.: Vyššie uvedené podmienky o DPH platia, ak vozidlo kupujete ako súkromná osoba. Bližšie informácie o DPH pre podnikateľov pri kúpe nového alebo jazdeného vozidla nájdete na stránkach finančnej správy.

Objednajte si úradný preklad dokumentov k vozidlu online

   
  Stanislava Dengová
  Stanislava Dengová
  Project manager

  V LEXIKE som začala pracovať ako čerstvý absolvent odboru prekladateľstvo-tlmočníctvo. V škole som ešte stihla predmet so simuláciou prekladového projektu, moja predstava o budúcej práci bola teda jasná – po štúdiu som chcela pracovať v prekladateľskej spoločnosti. Teším sa z toho, že moja cesta po štúdiu viedla práve do LEXIKY. Tu som sa primárne venovala riadeniu prekladových projektov a komunikácii so zákazníkmi a prekladateľmi. Prispievala som aj do našej internej dokumentácie. Ako certifikovaný memoQ školiteľ, som mala na starosti CAT nástroje a spolu s kolegyňami a kolegami i organizáciu školení pre začínajúcich aj pokročilých prekladateľov k memoQ.

  Čítaj viac  Páči sa vám čo píšeme?
  Povedzte to ďalej!

  Pridaj komentár

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *