Preklady albánskych textov

Naša spoločnosť pôsobí na trhu už od roku 1993. Od tej doby poskytuje svojim zákazníkom prekladateľské a tlmočnícke služby v najvyššej možnej kvalite.

Prekladáme a tlmočíme z/do viacerých európskych aj svetových jazykov najmä v kombinácii so slovenčinou a češtinou. Našim zákazníkom poskytujeme prekladateľské služby v akejkoľvek jazykovej kombinácii, napríklad aj preklady z albánčiny do slovenčiny, ale aj opačne zo slovenčiny do albánčiny.

Slnečníky na albánskej pláži

Prečo osloviť LEXIKU na preklad albánskych textov?

Spoločnosť LEXIKA má dlhoročné skúsenosti z oblasti prekladateľských a tlmočníckych služieb. Pre našich zákazníkov sme doteraz preložili niekoľko tisíc strán textov v rôznych jazykových kombináciách. Počas našej 25 ročnej pôsobnosti na trhu sme taktiež získali rozsiahle skúsenosti s prekladmi v technickej, právnej, ekonomickejmedicínskej oblasti.

Tento fakt dokazujú referencie a pozitívne ohlasy našich spokojných zákazníkov, ktorí sa vždy obracajú na našu spoločnosť, pokiaľ potrebujú pomôcť s prekladmi alebo tlmočením.

Zákazníci si u nás nechávajú vyhotoviť preklady úradných dokumentov z albánčiny do slovenčiny, ktoré zabezpečujeme prostredníctvom tretieho jazyka (napr. čeština), keďže v súčasnosti na Slovensku nie je registrovaný žiadny úradný prekladateľ albánčiny. Poskytujeme najmä o úradné preklady osobných dokumentov, ako napríklad rodné listy, vysvedčenia či vysokoškolské diplomy.

Flexibilne sa prispôsobujeme požiadavkám našich zákazníkov. Preklady z i do albánskeho jazyka vyhotovujeme v súlade s dohodnutými podmienkami a termínmi dodania. V prípade potreby poskytujeme zdarma poradenstvo v oblasti prekladateľských a tlmočníckych služieb.

Získať cenovú ponuku

  Ako to robíme?

  Prekladatelia – odborníci

  Mohli by sme byť pre vás užitoční?

  Kontaktuje nás a povedzte nám, s čím by sme vám mohli pomôcť.

  Albánčina – jazyk krajiny orlov

  Originálny názov Albánska – Republika e Shqipërise doslovne znamená „Krajina orlov“ alebo „Zem orlov“. Orol je národným symbolom Albánska a je vyobrazený na štátnom znaku a vlajke. Orol sa spája aj s dávnou povesťou, v ktorej albánsky mladík vyslobodí orlíča pred slizkým hadom a orlica ho z vďaky odmenila orlím zrakom a silou orlích krídel.

  Po albánsky hovorí takmer 6 miliónov ľudí. Táto reč je úradným jazykom v Albánsku a od januára 2018 je druhým úradným jazykom aj v Macedónsku, v ktorom je až pätina obyvateľov albánskej národnosti. Ako minoritný jazyk sa používa v Kosove, Srbsku, Čiernej Hore, Grécku a v ďalších krajinách Balkánskeho polostrova. V Taliansku, najmä na Sicílii a v USA je jazykom diaspóry.

  Vlajka Albánska s čiernym orlom

  Albánsky jazyk je nazývaný ako izolovaný jazyk. Patrí do rodiny indoeurópskych jazykov, ale tvorí v ňom samostatnú vetvu. V podstate nemá nič spoločné s ostatnými vetvami indoeurópskych jazykov. Niektorí jazykovedci zastávajú názor, že albánčina je takpovediac pokračovaním ilýrčiny a má veľa spoločného aj s tráčtinou a dáčtinou.

  Albánčina je z väčšej časti ovplyvnená susednými jazykmi, predovšetkým juhoslovanským a gréckym jazykom, ale takisto aj turečtinou. V Albánsku sa okrem úradného jazyka používajú aj takzvané regionálne jazyky, ktorými sú gréčtina a arumunčina. Čo sa týka dialektov, albánčina rozlišuje 3 hlavné skupiny dialektov – severný (takzvaný gegčina), južný (toskčina, Çamëria a Labëria) a centrálny, ktorý predstavuje dnešnú albánčinu, ktorá vychádza z južného dialektu.

  Albánska abeceda je písaná latinkou a jej abeceda obsahuje 36 písmen. Aj keď je považovaná za jeden z najstarších európskych jazykov, prvé písomnosti písané v staroalbánčine sa, bohužiaľ, nezachovali. Najstaršie zápisy pochádzajú až z obdobia 15. až 16. storočia. Abeceda, ktorú albánčina pozná v aktuálnej podobe, bola prijatá až v roku 1908.

  Najdlhším albánskym slovom je „Kundërzhurmëkrijuesabërësave“ a v preklade znamená „proti tým, ktorí robia hluk“. Toto „čudné“ slovo pozostáva z 27 písmen.

  Pohľad na albánske Aply

  Kultúrna pamiatka, národné múzeum

  Rýchly preklad z/do albánčiny

  Prosím zadajte text.

  Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

   

  Použitím služby súhlasíte s podmienkami používania služby online strojového prekladača na webe www.lexika.sk spoločnosti LEXIKA s.r.o.