Ako nájsť dobrého prekladateľa

Eva Dinušová Ciferník05.02.2016 Pre prekladateľov Čas čítania: 3 min.
Eva - vendor manažer Lexika

Naša kolegyňa Eva Dinušová začínala v spoločnosti LEXIKA pracovať v roku 2011 na pozícii projektovej manažérky. V súčasnosti má na starosti vzťahy s našimi súčasnými a budúcimi prekladateľmi. Jej práca zahŕňa každodenný kontakt s prekladateľmi a tlmočníkmi, headhunting i nábor nových talentov, priebežné sledovanie kvality, ako aj obojstranné hodnotenie spokojnosti spolupráce. S Evou sme sa rozprávali o jej každodennej práci a o tom, ako sa stať prekladateľom spoločnosti LEXIKA.

Ako prebieha výber nových prekladateľov?

Keďže kvalita poskytovaných služieb je našou vizitkou a kvalitné služby vyžadujú kvalitných dodávateľov, výber nových dodávateľov je pre nás dôležitým prvkom riadenia kvality. Preto sme si v priebehu rokov postupne vytvorili systém hodnotenia a výberu prekladateľov. Používame ho na sledovanie kvality našich stálych spolupracovníkov a keďže sa nám priebežne hlásia záujemcovia o spoluprácu, aj na výber nových spolupracovníkov.

Koľko nových prekladateľov má záujem o spoluprácu a akí sú úspešní?

Dávame si záležať na tom, aby sme spolupracovali s naozaj kvalitnými prekladateľmi, pretože priamo ovplyvňujú kvalitu poskytovaných služieb. Okrem prekladateľov, ktorých hľadáme a oslovujeme podľa aktuálnych potrieb, dostaneme mesačne niekoľko desiatok nových ponúk na spoluprácu. Celým hodnotiacim systémom úspešne prejde zhruba 7 % prekladateľov.

Prezraď nám, ako tento systém vyzerá, ako to funguje?

Úplne na začiatku odporúčame každému kandidátovi, aby zhodnotil, či spĺňa naše základné kritériá na spoluprácu. Následne očakávame, že sa kandidát zaregistruje v našom online systéme, zodpovie niekoľko otázok a poskytne nám základné profesijné informácie.

Každú ponuku na spoluprácu posudzujeme individuálne, hodnotíme obsah aj formu vyplneného profilu, životopis, skúsenosti a zručnosti.

Kandidáta kontaktujeme telefonicky, aby sme si doplnili informácie a krátko sa porozprávali. Moja obľúbená otázka je, akú oblasť najradšej alebo najčastejšie prekladá, inými slovami, aká je jeho silná stránka. Podľa toho sa ho snažím hneď na začiatku zaradiť. Už v tejto fáze sa zamýšľam nad tým, na ktorých projektoch by mohol pracovať.

Potom by som už mohol prekladať?

Keď po telefonickom interview kandidát postúpi do ďalšieho kola, dohodneme sa na vypracovaní testovacieho prekladu. Spresníme si jazykovú kombináciu, špecializáciu, čas a spôsob realizácie. Každý testovací preklad podrobne hodnotíme a hodnotenie, samozrejme, poskytneme aj kandidátovi.

Je testovací preklad spoľahlivý?

Jeden krátky testovací preklad nám nedokáže poskytnúť úplne objektívny pohľad, preto pre nás nie je jediným hodnotiacim kritériom. Je to skôr indikátor toho, či by bola spolupráca s prekladateľom perspektívna. Až po testovacom preklade  podpisujeme s kandidátom zmluvnú dokumentáciu a jeho práca je podrobne hodnotená aj pri ďalších prekladoch v úvode spolupráce.

Aká zmluvná dokumentácia sa podpisuje?

Štandardne podpisujeme zmluvu o mlčanlivosti a rámcovú zmluvu o spolupráci. Mlčanlivosť preto, lebo je v našom záujme a povinnosťou garantovať našim klientom ochranu informácií. Rámcovú zmluvu o spolupráci preto, aby mali obe strany hneď na začiatku spolupráce jasno v tom, čo je pre nás dôležité, čo od dodávateľa požadujeme a naopak, čo sa zaväzujeme plniť my.

Takže keď mám podpísanú zmluvu, budem pre vás už prekladať?

Už sa k tomu naozaj blížime :-). V tejto fáze je vysoko pravdepodobné, že sa naša spolupráca rozbehne. Keďže úzko spolupracujem s našimi projektovými manažérkami pri výbere dodávateľov na konkrétne projekty, pravidelne im odporúčam osloviť aj nových dodávateľov, ktorí úspešne prešli výberovým konaním.

Na druhej strane mi projektové manažérky poskytujú veľmi dôležitú spätnú väzbu o tom, ako sa im s daným prekladateľom spolupracuje. Každý nový dodávateľ je aj naďalej interne hodnotený.

Hm, to znie dosť prepracovane. Ako vyzerá ďalšia spolupráca?

Ak sa prekladateľ osvedčí aj po niekoľkých pilotných prekladoch, stáva sa aktívnym členom nášho prekladateľského tímu. V takom prípade ho využívame pri existujúcich alebo nových projektoch, ktoré zodpovedajú jeho profilu.

Tu sa moja práca s prekladateľmi však nekončí. Keďže spolupracujeme so stovkami prekladateľov, som s nimi v dennom kontakte, poskytujem im podporu a priebežne hodnotím ich prácu.

S niektorými „našimi“ prekladateľmi spolupracujeme aj viac ako 20 rokov, prakticky od našich úplných začiatkov. Zároveň máme veľa nových partnerov, ktorí nastúpili do rozbehnutého vlaku a veľmi dobre sa u nás etablovali. Naším cieľom je vytvoriť si s prekladateľmi partnerský, dlhodobo udržateľný a korektný vzťah a verím, že sa nám ho darí napĺňať.

Eva Dinušová
Eva Dinušová
Vendor manager

Jazyky ma sprevádzali odmalička, keď sme sa s rodinou presťahovali do Viedne. Táto cesta ma doviedla až k štúdiu prekladateľstva, avšak stále ma to ťahalo späť domov, na Slovensko. Náhoda chcela, že som dostala ponuku pracovať v prekladateľskej spoločnosti – aj keď nie ako prekladateľka 🙂. V LEXIKE som si od roku 2011 prešla viacerými pozíciami, začala som pracovať na front desku, neskôr ako projektová manažérka a po dvojročnej pauze na materskej dovolenke som nastúpila na novovytvorenú pozíciu vendor manager. Postupne sme túto pozíciu dotvárali, vylepšovali a dnes je už perfektne fungujúcou a nenahraditeľnou súčasťou LEXIKY. S kolegyňou Simou sa staráme o to, aby sme mali kvalitných prekladateľov – oslovujeme nových a staráme sa o vzťahy s našimi dlhoročnými prekladateľmi. Okrem bežnej agendy mám na starosti aj programy a spoluprácu so študentmi.

Čítaj viac

Páči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *