Britská vs americká angličtina: Aké sú medzi nimi rozdiely?

Simona Pralovska Ciferník22.05.2018 Zaujímavosti o prekladoch Čas čítania: 3 min.
Britská a americká angličtina, usmievajúce sa vlajky

Angličtina je druhým najrozšírenejším materinským jazykom a oficiálne sa používa v 53 krajinách sveta. Vyvíjala sa na Britskom súostroví, ale najviac ľudí ju používa v USA. Anglický jazyk je hlavným dorozumievacím jazykom na svete a spomedzi ľudí študujúcich cudzí jazyk sa teší najväčšej popularite. Tak, ako to poznáme v slovenčine alebo pri iných jazykoch, aj angličtina sa delí na rôzne dialekty. Najznámejšími „dialektmi“ anglického jazyka sú britská a americká angličtina. Viete ich rozoznať?

Rozdiely medzi a americkou angličtinou v písaní

Možno ste sa už niekedy pri písaní anglických textov stretli s tým, že váš textový editor vám v rámci pravopisu podčiarkol slovo, o ktorom tvrdil, že je nesprávne. Pri jeho kontrole v slovníku alebo na internete ste však zistili, že je správne. Rozdiel bol v rozlíšení britskej a americkej angličtiny.

Hlavnou odlišnosťou medzi britskou a americkou angličtinou v písaní je tá, že americká angličtina vypúšťa niektoré písmenká. Briti sa týchto písmen nechcú vzdať, a tak môžeme vidieť rozdiel napríklad v týchto slovách:

rozdiely v písaní americkej a britskej angličtiny

Písanie slov v britskej a americkej angličtine sa môže odlišovať aj zámenou písmeniek, či zmenou ich poradia:

rozdiely v písaní v americkej a britskej angličtine

Zaujímavosťou je, že britská angličtina používa skratky v oslovení bez bodiek, napríklad Mr Bean, Mrs Smith, Dr House. Američania tieto bodky za tituly bežne dávajú.

Rozdiely medzi a americkou angličtinou vo výslovnosti

Oveľa väčší rozdiel medzi britskou a americkou angličtinou je vo výslovnosti. Britskú angličtinu rozoznáte od tej americkej už na prvé počutie.

Američania vo výslovnosti vždy vyslovujú písmeno „r“, zatiaľ čo Briti toto písmenko „hltajú“ (v prípade, ak ním nezačína slabika). Napríklad:

rozdiely vo výslovnosti v americkej a britskej angličtine

Rozdiely sú aj v prízvuku na inej slabike:

Slovo:               Britská – americká výslovnosť (význam):
Adult:                  A-dult – a-DULT (dospelý)
Weekend:          week-END – WEEK-end (víkend)

Američania si v niektorých prípadoch uľahčujú výslovnosť tým, že zmenia zvuk samohlások v slove alebo ich jednoducho zo slova úplne vypustia:

Water:                  waw-tah – wa-der (voda)
Mountain:          moun-tin – moun-nn

Rozdiely medzi a americkou angličtinou v gramatike

O čosi zložitejšie je to s britskou a americkou angličtinou z pohľadu gramatiky. Aj keď sú rozdiely malé, nie sú zanedbateľné.

Napríklad sloveso mať. Zatiaľ čo Briti používajú na vyjadrenie niečoho, čo vlastnia sloveso „have got“ („I have got a book.“), Američania používajú iba „have“ alebo aj samotné „got“ („I have a book.“ alebo „I got a book.“). Pozor: sloveso „have got“ sa používa aj v americkej angličtine, predovšetkým vo význame „musieť“ („I have got to go“ – Musím ísť.)

Rozdiel je aj v používaní predprítomného času, napríklad Briti používajú v predprítomnom čase sloveso „have“ (I have just arrived – Práve som prišiel). V USA sa zaobídu bez tohto slovesa, a tak ich veta znie jednoduchšie – I just arrived.

Ďalšie rozdiely medzi týmito angličtinami sú v používaní predložiek:

rozdiely v gramatike v americkej a britskej angličtine

V gramatike nájdeme rozdiely aj pri niektorých nepravidelných slovesách, napríklad:
Britská – spill - spilt - spilt (rozliať), Americká – spill - spilled - spilled
Britská – dive - dived - dived (potápať sa), Americká – dive - dove – dived

Pri hromadných podstatných menách sú takisto odlišnosti. Napríklad slová team (tím) či comitee (komisia) sú v britskej angličtine považované za množné aj jednotné číslo, pričom vo väčšine prípadov sa prikláňajú skôr k množnému číslu, ktorým poukazujú na viacero členov danej skupiny. V USA sa výhradne používajú v singulári, nakoľko danú skupinu považujú za jeden celok.

Rozdiely medzi a americkou angličtinou v slovnej zásobe

Ak hovoríme o rozdieloch medzi britskou a americkou angličtinou, ďalšou záludnosťou je rozhodne slovná zásoba. V nejednom prípade sa totiž na pomenovanie tej istej veci v britskej a americkej angličtine používajú rozdielne slová.

rozdiely vo význame slov v americkej a britskej angličtine

Niekedy sú tieto slová špecifické len pre jeden jazykový variant. Problém nastáva, keď sa dané slovo používa v oboch variantoch, ale v úplne odlišnom význame, ako napríklad:

rozdiely výslovnosti v americkej a britskej angličtiny

Pri prekladoch do angličtiny sa preto odporúča špecifikovať, akému cieľovému publiku bude text určený.

A čo vy? Ktorú angličtinu bežne používate? Znie vám lepšie britská alebo americká?

Simona Pralovska
Simona Pralovska
Vendor manager

Svoju púť v LEXIKE som začala ešte počas študentských čias v roku 2017. Odvtedy mi LEXIKA, ľudia v nej i prekladateľské odvetvie prirástli k srdcu. Medzi moje každodenné výzvy patrí vyhľadávanie prekladateľských talentov. Popri tom sa venujem rozvíjaniu dobrých a otvorených vzťahov s našimi stálymi prekladateľmi, vďaka ktorým môžeme robiť to, čo nás napĺňa. Postupne sa k mojej náplni práce pričlenili aj marketingové aktivity a interné HR. Stereotyp mi teda v práci rozhodne nehrozí a každý deň sa naučím niečo nové. 🙃

Čítaj viac

Páči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *