Tomáš Eštok

Assistant project manager
V LEXIKE som začal pracovať v roku 2020 počas štúdia prekladateľstva a tlmočníctva, pričom katalyzátorom všetkých týchto rozhodnutí bola moja láska k anglickému jazyku. Mojím cieľom v LEXIKE je získať praktické skúsenosti a ďalej rozvíjať svoje schopnosti, aby som sa jedného dňa mohol zaradiť medzi skúsených prekladateľov. Obzvlášť ma nadchla americká angličtina spolu s americkou literatúrou a kultúrou, čo sa do istej miery môže odraziť aj v mojich blogových príspevkoch.

Najnovšie články

1/1