Autori

Daniel Kruželák
Daniel Kruželák
Translator/Copywriter

V jazykovom odvetví pôsobím od roku 2016. Primárne sa venujem výučbe slovenčiny a angličtiny a popri tom študujem prekladateľstvo a tlmočníctvo na UMB v Banskej Bystrici. Moja prekladateľská kariéra započala začiatkom roku 2021. Po získaní skúseností v odbore som začal spolupracovať so spoločnosťou LEXIKA v rámci mentorského programu. Prvé prekladateľské kroky v LEXIKE ma utvrdili v rozhodnutí naplno sa venovať jazykom. Momentálne pracujem na pridaní španielčiny do môjho repertoáru. Do budúcna by som chcel zlepšiť svoje vedomosti v programovacích jazykoch, pretože technické znalosti sú v prekladateľskom odvetví nevyhnutné.

Čítaj viac

Denisa Kytová
Denisa Kytová
Project manager

V LEXIKE som začala pôsobiť v roku 2017 chvíľu po ukončení vysokoškolského štúdia zameraného na prekladateľstvo a tlmočníctvo. Veľmi ma potešilo, že som dostala šancu pracovať v odvetví, ktoré som vyštudovala. Pôsobím na pozícii projektovej manažérky a mám na starosti spracovanie projektov, ako sú odborné (neúradné) preklady, tlmočenie a ďalšie súvisiace služby. V LEXIKE je vždy príjemná a priateľská atmosféra a pri práci tu sa veľa naučím, či už zo sveta prekladov a tlmočenia, ale aj z osobného hľadiska. (Update r. 2020: Po viac ako dvoch rokoch som sa rozhodla vrátiť do rodného mesta, avšak spomienky na LEXIKU zostávajú stále príjemné a vždy sa rada vrátim na návštevu. Teším sa a som vďačná, že som mohla byť súčasťou tímu LEXIKA.)

Čítaj viac

Dominik Parajka
Dominik Parajka
Junior Copywriter

Ako copywriter som začal v Lexike pôsobiť počas roku 2021. Online marketingu, blogom a textom na weby sa ale venujem už viac ako 5 rokov. Bavia ma cudzie jazyky, venujem sa predovšetkým angličtine. Tú som si obľúbil už v detstve, keďže počas základnej školy som žil takmer rok v Anglicku. Mám rád spoznávanie cudzích národností a ich kultúr.

Čítaj viac

Eva Dinušová
Eva Dinušová
Vendor manager

Jazyky ma sprevádzali odmalička, keď sme sa s rodinou presťahovali do Viedne. Táto cesta ma doviedla až k štúdiu prekladateľstva, avšak stále ma to ťahalo späť domov, na Slovensko. Náhoda chcela, že som dostala ponuku pracovať v prekladateľskej spoločnosti – aj keď nie ako prekladateľka 🙂. V LEXIKE som si od roku 2011 prešla viacerými pozíciami, začala som pracovať na front desku, neskôr ako projektová manažérka a po dvojročnej pauze na materskej dovolenke som nastúpila na novovytvorenú pozíciu vendor manager. Postupne sme túto pozíciu dotvárali, vylepšovali a dnes je už perfektne fungujúcou a nenahraditeľnou súčasťou LEXIKY. S kolegyňou Simou sa staráme o to, aby sme mali kvalitných prekladateľov – oslovujeme nových a staráme sa o vzťahy s našimi dlhoročnými prekladateľmi. Okrem bežnej agendy mám na starosti aj programy a spoluprácu so študentmi.

Čítaj viac

Katarína Paulinová
Katarína Paulinová
Project manager (Front desk)

Do tímu LEXIKY patrím od augusta 2016. Najskôr som pracovala v back office ako projektová manažérka na neúradné preklady. Približne po roku a pol som sa začala venovať viac úradným prekladom, až som nakoniec definitívne prešla z back officu na front desk. Aktuálne sa venujem výhradne úradným prekladom a ďalším administratívnym záležitostiam. Mám takto väčší a najmä osobnejší kontakt so zákazníkmi a som rada, že im môžem pomôcť pri vybavovaní úradných záležitostí, na ktoré potrebujú práve tento druh prekladov.

Čítaj viac

prekladateľská agentúra LEXIKA
LEXIKA

Sme tím ľudí s vášňou pre jazyky. Naším poslaním je pomáhať ľuďom komunikovať a navzájom sa dorozumieť. Už od roku 1993 pomáhame našim klientom napredovať.

Čítaj viac

Lucia Švecová
Lucia Švecová
Prekladateľ/Revízor

Prekladateľské remeslo ma prvýkrát oslovilo, keď som si asi ako desaťročná v časopise prečítala rozhovor s prekladateľkou Harryho Pottera. Vtedy som, prirodzene, netušila, že sa tomuto povolaniu budem venovať. No roky ubehli a ja som naozaj začala študovať prekladateľstvo a tlmočníctvo. Popri tom som nastúpila do LEXIKY ako asistentka projektových manažérov a neskôr aj na prekladateľskú stáž, v rámci ktorej som dostala príležitosť spolupracovať s profesionálnou agentúrou a skúsenými prekladateľmi. Okrem toho som absolvovala prekladateľskú stáž aj na Zastúpení Európskej komisie v Bratislave, ktorá mi ponúkla možnosť nazrieť do prekladu pre EÚ. Po ukončení štúdia som začala naplno pracovať v LEXIKE ako interná revízorka/prekladateľka.

Čítaj viac

Lukáš Slovák
Lukáš Slovák
Project manager

V LEXIKE som svoju kariéru začal v roku 2016 ako asistent projektových manažérov a s prestávkami na pracovno-jazykové pobyty v USA a Taliansku som postupne dokončil štúdium prekladateľstva a tlmočníctva v kombinácii angličtina-taliančina. Následne som prešiel na pozíciu projektového manažéra. Prekladaniu a prekladom som sa aktívnejšie venoval od roku 2014, momentálne však na ne neostáva priestor, tak si radšej prečítam dobre preloženú (či nepreloženú) knihu. Moje pozadie mi umožňuje detailne spracovať a riadiť projekty a vyhovieť i netradičným požiadavkám našich klientov. S prekladateľmi sa rád pozhováram aj na/o niektorej z „jazykových“ rovín.

Čítaj viac

Martina Repkovská
Martina Repkovská
Project manager

Vždy som rada cestovala a spoznávala kultúry a zvyky iných krajín, preto som sa aj rozhodla študovať odbor cudzie jazyky a kultúry. Po skončení vysokej školy som sa v tejto oblasti zamestnala. Nie však ako prekladateľka, ale ako projektová manažérka. V práci som v kontakte s ľuďmi z celého sveta, a to nie len s prekladateľmi, ale aj so zákazníkmi, a starám sa o zabezpečenie prekladov a tlmočení. Moja púť v Lexike sa začala v roku 2022.

Čítaj viac

Michala Poliačková
Michala Poliačková
Project manager (Front desk)

Do LEXIKY som nastúpila v septembri 2019 ako čerstvý absolvent odboru tlmočníctvo a prekladateľstvo. Na Univerzite Komenského v Bratislave som študovala bulharský a ruský jazyk a už počas štúdia som sa okrajovo venovala prekladaniu rozličných textov, a to najmä z a do bulharského jazyka. Práve vďaka tomu som vedela, že sa chcem práci s jazykmi venovať aj po skončení školy, čo sa mi vďaka LEXIKE aj splnilo. Momentálne pracujem ako projektová manažérka. Mojím hlavným zameraním je sprostredkovanie úradných prekladov, no okrem toho medzi moje povinnosti spadajú aj iné administratívne činnosti. Vďaka neustálej komunikácii so zákazníkmi a prekladateľmi – či už e-mailom, telefonicky, alebo osobne – sa denne stretávam so zaujímavými ľuďmi a situáciami.

Čítaj viac

Olena Micovčinová
Olena Micovčinová
Project manager

Po skončení vysokej školy som nemala jasnú predstavu, kam povedú moje ďalšie kroky. Vedela som však, že do práce chcem chodiť s radosťou a hlavne robiť to, čo ma bude baviť. V roku 2016 som nastúpila do LEXIKY a moje požiadavky na prácu sa naplnili. Pracujem na pozícii projektového manažéra a medzi moje každodenné povinnosti patrí spracovanie dopytov na bežné (neúradné) preklady, tlmočenia a výnimočne aj úradné preklady. Neustále som v kontakte s prekladateľmi, zákazníkmi a zahraničnými agentúrami, vďaka čomu je moja práca dynamická a zaujímavá.

Čítaj viac

Paula Záthurecká
Paula Záthurecká
Project manager

K LEXIKE som sa pripojila v roku 2019. Napriek tomu, že som sa po štúdiu prekladateľstva a tlmočníctva nevenovala priamo prekladom, začala som pracovať v oblasti úzko spätej s publikáciami, v ktorej sa kládol dôraz najmä na kvalitu textu. Práca na pozícii projektového manažéra v LEXIKE bola pre mňa príležitosťou vrátiť sa naspäť k svojmu zameraniu, získať prehľad o moderných technológiách a procesoch v prekladateľskom odvetví a pozrieť sa na preklady aj z „druhej strany“. Mojou zodpovednosťou v LEXIKE je najmä koordinácia priebehu prekladateľských projektov, komunikácia so zákazníkmi a prekladateľmi, či príprava textov na preklad.

Čítaj viac

Simona Pralovska
Simona Pralovska
Vendor manager

Svoju púť v LEXIKE som začala ešte počas študentských čias v roku 2017. Odvtedy mi LEXIKA, ľudia v nej i prekladateľské odvetvie prirástli k srdcu. Medzi moje každodenné výzvy patrí vyhľadávanie prekladateľských talentov. Popri tom sa venujem rozvíjaniu dobrých a otvorených vzťahov s našimi stálymi prekladateľmi, vďaka ktorým môžeme robiť to, čo nás napĺňa. Postupne sa k mojej náplni práce pričlenili aj marketingové aktivity a interné HR. Stereotyp mi teda v práci rozhodne nehrozí a každý deň sa naučím niečo nové. 🙃

Čítaj viac

Tomáš Eštok
Assistant project manager

V LEXIKE som začal pracovať v roku 2020 počas štúdia prekladateľstva a tlmočníctva, pričom katalyzátorom všetkých týchto rozhodnutí bola moja láska k anglickému jazyku. Mojím cieľom v LEXIKE je získať praktické skúsenosti a ďalej rozvíjať svoje schopnosti, aby som sa jedného dňa mohol zaradiť medzi skúsených prekladateľov. Obzvlášť ma nadchla americká angličtina spolu s americkou literatúrou a kultúrou, čo sa do istej miery môže odraziť aj v mojich blogových príspevkoch.

Čítaj viac