Paula Záthurecká

Project manager
K LEXIKE som sa pripojila v roku 2019. Napriek tomu, že som sa po štúdiu prekladateľstva a tlmočníctva nevenovala priamo prekladom, začala som pracovať v oblasti úzko spätej s publikáciami, v ktorej sa kládol dôraz najmä na kvalitu textu. Práca na pozícii projektového manažéra v LEXIKE bola pre mňa príležitosťou vrátiť sa naspäť k svojmu zameraniu, získať prehľad o moderných technológiách a procesoch v prekladateľskom odvetví a pozrieť sa na preklady aj z „druhej strany“. Mojou zodpovednosťou v LEXIKE je najmä koordinácia priebehu prekladateľských projektov, komunikácia so zákazníkmi a prekladateľmi, či príprava textov na preklad.

Najnovšie články

1/1