Michala Poliačková

Michala Poliačková

Project manager (Front desk)
Do LEXIKY som nastúpila v septembri 2019 ako čerstvý absolvent odboru tlmočníctvo a prekladateľstvo. Na Univerzite Komenského v Bratislave som študovala bulharský a ruský jazyk a už počas štúdia som sa okrajovo venovala prekladaniu rozličných textov, a to najmä z a do bulharského jazyka. Práve vďaka tomu som vedela, že sa chcem práci s jazykmi venovať aj po skončení školy, čo sa mi vďaka LEXIKE aj splnilo. Momentálne pracujem ako projektová manažérka. Mojím hlavným zameraním je sprostredkovanie úradných prekladov, no okrem toho medzi moje povinnosti spadajú aj iné administratívne činnosti. Vďaka neustálej komunikácii so zákazníkmi a prekladateľmi – či už e-mailom, telefonicky, alebo osobne – sa denne stretávam so zaujímavými ľuďmi a situáciami.

Najnovšie články

1/1