Doručenie úradného prekladu

Potrebujete úradný preklad, no nemáte možnosť vyzdvihnúť si ho osobne v našej kancelárii v Bratislave? Žiadny problém. Úradný preklad vám doručíme na ľubovoľnú adresu v rámci Slovenska i celého sveta.

Doručenie poštou

Úradný preklad vám pošleme doporučene 1. triedou. Ak preklad posielame do Košíc, Nitry, Trenčína alebo do inej obce či mesta v rámci Slovenska, budete ho mať v rukách už na druhý deň po odoslaní. Preklad vám v prípade potreby pošleme aj do zahraničia. Termín dodania závisí od krajiny, do ktorej budeme preklad posielať. 

Doručenie kuriérom

Preklad vám môžeme doručiť aj kuriérom. Pri doručení v rámci Bratislavy budete mať preklad v rukách už v deň odoslania prekladu. Pri zasielaní prekladu v rámci Slovenska vám bude preklad doručený nasledujúci pracovný deň po odoslaní. V prípade záujmu vám preklad doručíme kuriérom aj do zahraničia. Čas doručenia sa líši podľa cieľovej krajiny.

Objednajte online

  Termíny dodania

  Úradný preklad vám dodáme vtedy, keď ho potrebujete. Naše termíny dodania sú flexibilné, prispôsobíme sa vašim požiadavkám.

  Pri objednávaní úradného prekladu je potrebné počítať s časom doručenia. Pri dodaní prekladu poštou alebo kuriérom sa môže termín dodania predĺžiť o 1 alebo viac dní.

  Ušetrite s elektronickým úradným prekladom

  Elektronický úradný preklad má rovnaké právne účinky ako jeho tlačená podoba. Vybavíte ho na pár kliknutí z pohodlia kancelárie.

  Hotový preklad vám zašleme e-mailom, takže neplatíte za poštovné. Pred objednaním elektronického úradného prekladu si u danej inštitúcie vopred overte, či preklad v takejto forme akceptuje.

  Čo je úradný preklad?

  Úradný preklad sa používa vo formálnom styku s úradmi. Môže ho vyhotoviť prekladateľ menovaný Ministerstvom spravodlivosti SR.

  K prekladanému dokumentu prekladateľ pripojí preložený text a vyhlásenie. Ním potvrdzuje, že sa obsah textu v oboch jazykoch zhoduje.

  V listinnej podobe sa vytlačené dokumenty zviažu do jedného zväzku spolu originálnym dokumentom.

  Elektronická verzia úradného prekladu sa podpíše mandátnym certifikátom a dodáva sa zvyčajne vo formáte PDF alebo ASiC.

  Zviazať originál alebo kópiu?

  Úradný preklad dokumentov s obmedzenou časovou platnosťou (výpis z registra trestov) alebo dokumentov, ktoré je možné vystaviť opakovane (rodný či sobášny list) je možné zviazať aj s originálom.

  Úradné preklady jedinečných dokumentov, ako napríklad vysvedčenia či diplomy sa zväzujú s notársky overenou kópiou, aby sa nepoškodil originál.

  Originálny dokument alebo jeho overenú kópiu nám môžete doručiť poštou. Ak sa preklad zväzuje iba s obyčajnou kópiu, stačí ak nám zašlete sken dokumentu e-mailom.  

  Máte záujem o úradný preklad?

  Získajte bezplatnú cenovú ponuku na úradný preklad