Najčastejšie otázky o úradných prekladoch

Katarína Paulinová Ciferník06.03.2020 Pre zákazníkov – Úradné preklady Čas čítania: 6 min.
informácie o úradných prekladoch
Čas čítania 6 min

Úradným prekladom sa v Lexike venujem už 4 roky. Stretla som sa s najrôznejšími otázkami zákazníkov o tom, čo všetko objednanie úradného prekladu obnáša. Niektoré otázky sa opakujú pravidelne, a preto som sa rozhodla zhrnúť zoznam najčastejších otázok a odpovedí, vďaka ktorým sa o úradných prekladoch dozviete všetko potrebné.

Čo je úradný preklad?

Úradný preklad má podobu fyzického zväzku v tlačenej forme. Preložený text sa vytlačí a trojfarebnou šnúrkou – trikolórou sa zviaže s dokumentom v pôvodnom jazyku, podobne ako keď notár zväzuje dokument.

K tomuto zväzku úradný prekladateľ pripojí vyhlásenie, v ktorom potvrdzuje, že obsah textu v oboch jazykoch je totožný. Na záver sa podpíše a doplní odtlačok svojej pečiatky.

Aký je rozdiel medzi úradným a neúradným prekladom?

3 najdôležitejšie rozdiely medzi úradným a neúradným prekladom sú:

Úradný preklad Neúradný preklad
(Iné názvy) (Súdny preklad, súdnoznalecký preklad, overený preklad, preklad s pečiatkou) (Odborný preklad, bežný preklad)
Možnosti použitia prekladu Úradné, oficiálne účely Široké spektrum použitia (preklady právnych, finančných, technických, medicínskych textov, webstránok)
Forma dodania prekladu Tlačená podoba (zväzok originálneho dokumentu, prekladu a prekladateľskej doložky)
Elektronická podoba (formát ASiC alebo PDF podpísaná elektronicky) 
Elektronicky v rôznych formátoch
Preklad vyhotovuje Úradný prekladateľ menovaný Ministerstvom spravodlivosti SR Akýkoľvek prekladateľ (s dostatočnou praxou a znalosťami v odbore)

Podrobnejšie si rozdiely a podobnosti úradného a neúradného prekladu sme rozobrali v tomto článku.

Potrebujem úradný preklad? Nestačí mi neúradný?

Úradný preklad potrebujete, ak ide o preklad dokumentov určených na právne úkony, resp. ak potrebujete oficiálne zdokladovať určité skutočnosti vo formálnom styku s úradmi či inými štátnymi inštitúciami. Jednoducho povedané úradný preklad potrebujete, ak ho od vás vyžadujú úrady, ktorým budete preložený dokument predkladať.

Ako zistíte, či daný úrad vyžaduje úradný preklad? Najjednoduchšie a najistejšie je overiť si požiadavky vopred na konkrétnom úrade.

V akých situáciách potrebujem úradný preklad?

Zatiaľ sme si povedali, kedy potrebujete úradný preklad vo všeobecnosti. Pozrime sa na to o niečo konkrétnejšie. Najbežnejšie situácie, kedy od vás úrady budú vyžadovať úradný preklad, sú:

Aké dokumenty sa úradne prekladajú?

Medzi najčastejšie úradne prekladané dokumenty patria najmä:

Prečo potrebujem k úradnému prekladu aj notársky overenú kópiu originálneho dokumentu?

Úradné preklady sú vždy pevne zviazané s prekladaným dokumentom. To znamená, že prekladaný dokument sa predierkuje a zviaže sa s prekladom trikolórou. Od úradného prekladu sa nemôže oddeliť (v opačnom prípade by úradný preklad stratil svoju právnu silu). Týmto procesom sa originálny dokument znehodnotí.

Overenú kópiu originálneho dokumentu vám preto odporúčame nechať vyhotoviť vtedy, ak sa prekladá jedinečný dokument, z ktorého je náročné získať duplikát. Napríklad: vysvedčenie, diplom, certifikát.

Overenú kópiu si zabezpečte aj vtedy, ak potrebujete z prekladu viacero vyhotovení.

 

Vždy potrebujem k úradnému prekladu notársky overenú kópiu dokumentu? Kedy mi stačí iba obyčajná kópia?

V niektorých situáciách inštitúcie akceptujú úradný preklad zviazaný s obyčajnou, čiže neoverenou kópiou originálneho dokumentu. Napríklad na polícii pri prepise vozidla zväčša akceptujú úradný preklad technického preukazu zviazaný s obyčajnou kópiou.

Je tiež možné, že budete úradný preklad budete posielať len elektronicky* – naskenovaný emailom, vtedy sa k zviazaniu taktiež použije iba obyčajná kópia, resp. sken dokumentu.
*Pozor: Nemáme na mysli elektronický úradný preklad, ktorý sa riadi špeciálnymi pravidlami. O tom si povieme až v nasledujúcom článku.

Vo všeobecností platí, že najlepšie je overiť si u danej inštitúcie, s čím treba zviazať úradný preklad.

Dopočul/a som sa o apostile. Potrebujem ju aj ja?

Ak chcete, aby bol úradný dokument zo Slovenska právne použiteľný v zahraničí alebo naopak, dokument zo zahraničia použiteľný na Slovensku, musí prejsť tzv. vyšším overením. Jedným zo spôsobov vyššieho overenia je práve apostila.

Apostilácia sa nevyžaduje vždy. Je potrebná iba vtedy, ak to vyžaduje úrad, ktorému sa preložené dokumenty odovzdávajú – túto informáciu je vhodné si prezistiť.

Ak chcete preklad použiť v zahraničí, vo všeobecnosti platí, že apostilu nevyžadujú krajiny, s ktorými má Slovensko uzatvorenú bilaterálnu dohodu o právnej pomoci týkajúcu sa legalizácie dokumentov.

Ako vyzerá aspotila, kde ju vybavíte a koľko za ňu zaplatíte sa dozviete v tomto článku.

Medzi ďalšie možnosti vyššieho overenia patria legalizácia a superlegalizácia. Konkrétne príklady, ako tento proces prebieha nájdete tu.

Na čo slúži vyššie overenie (apostilácia, superlegalizácia)?

Prostredníctvom vyššieho overenia sa osvedčuje hodnovernosť podpisu a funkcie osoby, ktorá listinu podpísala a tiež pravosť pečate alebo odtlačku pečiatky na listine. Takéto vyššie overenie sa vykonáva aj na prekladateľské doložky, ktoré sú súčasťou úradného prekladu.

Pozor: Predmetom vyššieho overenia nie je obsah alebo pravdivosť obsahu verejnej listiny či prekladu.

Môže úradný preklad vyhotoviť akýkoľvek prekladateľ?

Nie. Úradný preklad môže vyhotoviť len prekladateľ menovaný Ministerstvom spravodlivosti SR. Na to, aby mohol byť prekladateľ menovaný, musí splniť odborné skúšky a preukázať prax v trvaní minimálne 5 rokov. Z tohto dôvodu existuje len obmedzený počet úradných prekladateľov.

Pre niektoré jazyky dokonca nie je na Slovensku registrovaný žiadny úradný prekladateľ. Čo sa deje v tomto prípade nájdete nižšie.

Aká je cena úradného prekladu?

Cena úradného prekladu sa odvíja od jazyka a počtu normostrán prekladu. Dalo by sa povedať, že úradné preklady do angličtinynemčiny a češtiny, čiže do/z bežných jazykov, sú najlacnejšie. Preklady do menej frekventovaných – najmä neeurópskych jazykov bývajú zväčša o niečo drahšie.

Cenu môže ovplyvniť aj rýchlejší termín dodania, čo bezprostredne súvisí s obmedzeným počtom úradných prekladateľov (vysvetlili sme si v predošlej otázke). Prekladatelia si plánujú prácu na dni, či dokonca týždne a mesiace dopredu. Ak si do svojho programu musia vtesnať expresný preklad, budú nútení pracovať večer či cez víkend alebo odsunúť iné preklady (ak im to situácia umožní).

Ak chcete vedieť, koľko zaplatíte za úradný preklad, zašlite nám text na preklad e-mailom. Vypočítame vám presnú cenu za váš úradný preklad.

Prečo sú úradné preklady drahšie ako neúradné?

Jedným z dôvodov je, že úradný preklad môže vyhotoviť iba obmedzené množstvo prekladateľov. Dopyt teda prevyšuje ponuku. Špeciálne to platí pri málo frekventovaných jazykoch.

Druhým dôvodom vyššej ceny je, že úradní prekladatelia majú podľa vyhlášky stanovenú odporúčanú odmenu a tiež nárok účtovať si každú začatú normostranu.

Čo robiť, ak na Slovensku nemáme úradného prekladateľa na požadovaný jazyk?

Ako ste sa už z článku dozvedeli, na Slovensku nemáme úradných prekladateľov na všetky jazyky. Ide napríklad o estónčinulitovčinulotyštinukórejčinu či thajčinu. V takýchto prípadoch sa úradný preklad najčastejšie zabezpečuje cez tretí jazyk, čiže cez úradných prekladateľov z inej krajiny.

V praxi to napríklad pri preklade z estónčiny do slovenčiny môže vyzerať takto: dokument v estónčine preloží úradný prekladateľ z Česka do češtiny a následne slovenský úradný prekladateľ preloží český preklad do slovenčiny. Všetky tieto dokumenty (originálny dokument v estónčine, český úradný preklad a slovenský úradný preklad) potom tvoria jeden zväzok.

Tu sa ukazuje jedna z výhod profesionálnej prekladateľskej agentúry, ktorá bežne spolupracuje s úradnými prekladateľmi z rôznych krajín. Vy môžete takpovediac s vyloženými nohami čakať na svoj preklad, celý proces a komunikáciu s prekladateľmi za vás vybaví agentúra.

Môže však nastať aj situácia, kedy ani v okolitých krajinách nie je tlmočník na daný jazyk. Riešení je viacero a skúsená prekladateľská agentúra si vie poradiť aj v takejto situácii.

Bývam v zahraničí, preklad si nemôžem vyzdvihnúť osobne, ako sa to dá vyriešiť?

Úradné preklady sa v súčasnosti najčastejšie vyhotovujú v tlačenej podobe. Je preto potrebné, aby ste si ich vyzdvihli osobne v našej kancelárii v Bratislave. Ak nemáte možnosť navštíviť našu kanceláriu osobne, napríklad ste v zahraničí alebo bývate mimo Bratislavy, radi vám úradný preklad pošleme poštou alebo kuriérom na vami určenú adresu.

Pozor: Aby sme vám preklad mohli vyhotoviť a zaslať, musíme mať k dispozícii dokumenty na zviazanie, teda originál alebo overenú kópiu.

Taktiež vám vieme dodať úradný preklad v elektronickej podobe. Viac informácií sa dočítate tu.

Ako rýchlo mi dodáte úradný preklad?

Termín dodania úradného prekladu závisí od týchto faktorov:

 • jazyková kombinácia,
 • dostupnosť úradných prekladateľov a
 • rozsah textu.

Pri kratších dokumentoch vám úradný preklad do bežných jazykov ako angličtina alebo nemčina dodáme aj v rámci dňa alebo do 24 hodín. Preklad dlhších dokumentov zabezpečíme do niekoľkých pracovných dní.

Pri menej frekventovaných jazykoch, napr. čínština, slovinčina či turečtina, môžu byť termíny dodania oveľa dlhšie. Dôvodom je, že na Slovensku je len zopár úradných prekladateľov na tieto jazyky. Prekladatelia sú teda viac vyťažení.

Viete mi zabezpečiť aj úradný preklad z cudzieho jazyka do cudzieho jazyka?

Áno. Úradný preklad vám bez problémov zabezpečíme aj vtedy, keď máte dokument v cudzom jazyku a potrebujete ho preložiť do iného cudzieho jazyka, napríklad z maďarčiny do nemčiny, z holandčiny do taliančiny a podobne.

Niektorí prekladatelia „majú pečiatku“ na viacero jazykov. V takom prípade môže prekladateľ vyhotoviť preklad priamo z jazyka do jazyka. Ak na Slovensku nie je prekladateľ, ktorý úradne prekladá oba požadované cudzie jazyky, celý proces sa o niečo predĺži. Najskôr zabezpečíme preklad z cudzieho (zdrojového) jazyka dokumentu do slovenčiny a následne zo slovenčiny do požadovaného cudzieho jazyka.

Vynechali sme niektorú otázku? Potrebujete viac informácií o úradných prekladoch? Neváhajte nás kontaktovať e-mailom alebo na telefónnom čísle 02/501 067 00. Radi vám poskytneme podrobnejšie informácie. 

Objednajte si úradný preklad online

   
  Katarína Paulinová
  Katarína Paulinová
  Project manager (Front desk)

  Do tímu LEXIKY patrím od augusta 2016. Najskôr som pracovala v back office ako projektová manažérka na neúradné preklady. Približne po roku a pol som sa začala venovať viac úradným prekladom, až som nakoniec definitívne prešla z back officu na front desk. Aktuálne sa venujem výhradne úradným prekladom a ďalším administratívnym záležitostiam. Mám takto väčší a najmä osobnejší kontakt so zákazníkmi a som rada, že im môžem pomôcť pri vybavovaní úradných záležitostí, na ktoré potrebujú práve tento druh prekladov.

  Čítaj viac  Páči sa vám čo píšeme?
  Povedzte to ďalej!
  Diskusia k článku
  1. Zuzana píše:

   Dobry vecer, rada by som sa dozvedela ci sa da studovat dialkovo, aby som sa stala tlmocnickou, byvam v Spaniesku uz 14 rokov a rada by som pracovala v tomto oboro. Poskitli by ste mi dake informace prosim?

   1. LEXIKA píše:

    Dobrý deň, o možnostiach ďiaľkového štúdia sa, prosím, informujte na stránkach/kontaktoch jednotlivých univerzít.

  Pridaj komentár

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *