Aký je rozdiel medzi prekladom a tlmočením?

Simona Pralovska Ciferník04.09.2020 Pre zákazníkov – Odborné preklady Čas čítania: 4 min.
Preklad vs tlmočenie

Preklad sa veľmi často nesprávne zamieňa s tlmočením. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o veľmi podobné, ba až totožné profesie, no nie je tomu tak. 

Rozdielov medzi prekladom a tlmočením, resp. medzi prekladateľom a tlmočníkom, je hneď niekoľko. Začnime ale pekne poporiadku.

Preklad vs. tlmočenie

Základný rozdiel medzi týmito pojmami je ten, že preklad je písomný prevod textu z jedného (zdrojového) jazyka do druhého (cieľového) jazyka.

Tlmočenie znamená ústnu interpretáciu hovoreného slova.

Zatiaľ čo pri tlmočení ide najmä o parafrázovanie obsahu, preklad je oveľa presnejší vzhľadom na originálny text (dôležité je dodať, že by nikdy nemalo ísť o doslovný preklad).

rozdiel medzi prekladateľom a tlmočníkom (infografika)

Typy prekladu

Rôzne typy textov na preklad si vyžadujú odlišný prekladateľský proces a prístup prekladateľa.

 • Právne preklady – texty sú spravidla strohé, jednoznačné, presne. Dôraz sa kladie na použitie správnej terminológie, štylistiky a gramatiky.
  Typy textov: obchodné a pracovné zmluvy, súdne rozhodnutia, znalecké posudky, legislatíva a zákony, patentové prihlášky,...
 • Technické preklady – preklady by mali čo najvernejšie zodpovedať originálu.
  Typy textov: manuály a návody, technické popisy, technické normy, patenty, projektová dokumentácia, servisné správy,...
 • Medicínske preklady – vyžaduje sa presný a vecný preklad rovnako ako súlad s právnymi predpismi cieľovej krajiny.
  Typy textov: dokumentácia k zdravotníckej technike, lekárske správy, klinické štúdie, príbalové letáky k liekom,...
 • Finančné preklady – preklady finančných a ekonomických textov je nevyhnutná precíznosť, záleží na každom čísle.
  Typy textov: účtovné závierky, daňové priznania, výročné a audítorské správy, finančné výkazy, faktúry, bankové výpisy,...
 • Lokalizácia webových stránok/softvérov – pri lokalizácii je okrem cieľového jazyka podstatná aj cieľová krajina. Preložené texty musia byť prispôsobené lokálnym zvyklostiam. Prekladatelia sú často limitovaní maximálnou povolenou dĺžkou textu.
  Typy textov: softvéry, mobilné aplikácie, webstránky, dokumentácia, pomocník, používateľské príručky,...
 • Marketingové preklady – ponúkajú veľký priestor na kreativitu. Podobne ako pri lokalizácii, musia byť prispôsobené cieľovému publiku.
  Typy textov: slogany, prezentácie, letáky, brožúry, reklamné materiály, newslettre, komunikácia na sociálnych sieťach, PPC reklamy,...
 • Úradné preklady – preklady určené na komunikáciu s úradmi. Formálne, majú zákonom presne vymedzenú podobu.
  Typy textov: rodnésobášne listy, výpisy z registra trestov a z obchodného registra, certifikáty, vysvedčenia, zmluvy, dokumenty k dovezeným vozidlám, súdne rozhodnutia,...
 • Literárne preklady – prekladateľ by mal okrem obsahu preniesť do cieľového jazyka aj štýl autora. Musí vhodne zachytiť humor, emócie , citové zafarbenie.
  Typy textov: romány, poviedky, básne, scenáre,...

Typy tlmočenia

Tlmočenie môžeme rozdeliť na dva základné typy:

 • Simultánne tlmočeniehovorený text sa tlmočí z jedného jazyka do druhého takmer bezprostredne, s odstupom iba niekoľkých sekúnd. Využíva sa pri ňom špeciálna tlmočnícka technika.
 • Konzekutívne tlmočeniehovorené slovo sa tlmočí po častiach (niekoľkých vetách), spravidla po vyjadrení ucelenej myšlienky.

Každé z týchto tlmočení je vhodné v odlišných situáciách. Simultánne tlmočenie sa najčastejšie využíva počas konferencií, školení, prezentácií, štátnych návštev.

Konzekutívne tlmočenie nachádza uplatnenie na obchodných stretnutiach, prednáškach, auditoch, školeniach, tlačových konferenciách.

Prečítajte si viac o jednotlivých typoch tlmočenia.

Jazykové znalosti

Jednoznačne platí, že prekladateľ i tlmočník musia na vysokej úrovni ovládať rodný aj cudzí jazyk. Avšak každý z nich z iného pohľadu.

Hlavnou úlohou prekladateľa je previesť text zo zdrojového do cieľového jazyka, preto musí dokonale ovládať gramatiku i štylistiku. Tiež by mal mať schopnosť „hrať sa so slovíčkami“, aby text pre čitateľa pôsobil dokonale prirodzene. Väčšina profesionálnych prekladateľov prekladá výhradne do svojho materinského jazyka. Iba v ojedinelých prípadoch ovláda prekladateľ druhý – cudzí jazyk na tak vysokej úrovni, ako svoj materinský jazyk. Aj tu sa však nájdu výnimky.

Tlmočník na druhej strane musí vedieť plynule komunikovať v oboch jazykoch bez zaváhania. Musí perfektne ovládať ústny prejav, vyjadrovať sa zrozumiteľne a správne artikulovať.

Osobnostné predpoklady

Prekladateľ

 • detailnosť
 • perfekcionizmus
 • trpezlivosť
 • analytická povaha
Tlmočník

 • komunikatívnosť
 • schopnosť pracovať pod tlakom
 • multitasking
 • pozorný poslucháč

Osobnostným predpokladom a vlastnostiam prekladateľov sme sa už podrobnejšie venovali v tomto článku. Dovolíme si však vypichnúť niekoľko z nich. Prekladateľ by mal byť v prvom rade detailista a tiež perfekcionista, ktorý sa neuspokojí s prvým možným riešením. Analytická a trpezlivá povaha je taktiež veľmi dôležitá, pretože rešeršovanie či dohľadanie nejakého termínu môže trvať i desiatky minút.

Základným predpokladom tlmočníka je okrem komunikatívnosti aj schopnosť pracovať pod tlakom. Počas tlmočenia sa musí neustále sústrediť a jeho mozog musí pracovať na plné obrátky. V jednej chvíli totiž počúva, čo hovorí rečník, informáciu musí pochopiť, spracovať, zapamätať si ju a následne reprodukovať v inom jazyku s rovnakým významom. Ešte zložitejšie je to pri simultánnom tlmočení, kedy tlmočník naraz počúva i rozpráva.

Ešte stále si myslíte, že tlmočenie nie je také náročné? Skúste si zapnúť svoj obľúbený film či seriál a opakujte repliky hercov. Pre jednoduchosť pokojne aj v rovnakom jazyku. Verte, že ak sa pri jednej vete zdržíte alebo zamotáte, už to nedobehnete a budete musieť niektorú informáciu vynechať. Pokročilejší si môžu vyskúšať hercov tlmočiť aj do cudzieho jazyka. Ak ste sa podujali na tento malý experiment, podeľte sa s nami v komentároch, ako dlho ste vydržali „tlmočiť“. 🙂

Pracovné nástroje

Prekladatelia majú k dispozícii viacero pracovných nástrojov, ktoré im pri práci pomáhajú a do istej miery ju zjednodušujú. Či už sú to nástroje na podporu prekladu (CAT nástroje) alebo obyčajný MS Word. Počas práce môžu (a väčšinou aj musia) využívať dostupné referenčné materiály, prekladové pamäte a slovníky, aby bol výsledný preklad v požadovanej kvalite.

Tlmočník takéto „vymoženosti“ nemá. Môže si naštudovať materiály vopred – ak sú nejaké k dispozícii, čo často nebýva pravidlom. No aj po dôkladnej príprave musí byť neustále v strehu, aby mohol promptne reagovať. Situácia sa totiž kedykoľvek môže zvrtnúť iným smerom.

Čo majú spoločné?

Bezpochyby lásku k jazykom. Či už písomne alebo ústne, prekladateľ aj tlmočník musia vhodným spôsobom interpretovať informácie, aby boli pre cieľové publikum pochopiteľné. Zároveň by mali poznať kultúrne špecifiká. Ak by tomu tak nebolo, mohlo by to dopadnúť podobne nešťastne, ako v niektorom z týchto prípadov.

Špecializácia na určité odbory je taktiež kľúčovým predpokladom pre obe profesie. Prekladateľ i tlmočník musia danej téme dokonale rozumieť, aby nebola žiadna informácia nepresne interpretovaná.

Prekladateľské a tlmočnícke služby

Či už potrebujete preložiť webovú stránku, obchodnú zmluvu alebo organizujete konferenciu, mali by ste sa obrátiť na profesionálov so skúsenosťami.

Profesionálni prekladatelia a tlmočníci sa zvyčajne špecializujú na úzky okruh špecializácií. Poznajú zaužívanú terminológiu, čím sa zvyšuje kvalita prekladu.

Ak využívate prekladateľské a tlmočnícke služby pravidelne, prípadne potrebujete preklad do viacerých jazykov, správnou voľbou pre vás je obrátiť sa na prekladateľskú agentúru. Tá vám poskytne všetky potrebné služby a jazyky na jednom mieste a vďaka využitiu moderných softvérov môžete získať preklady rýchlejšie a lacnejšie.

Obe profesie majú nesporne svoje čaro a stať sa profesionálom v niektorej z nich si vyžaduje roky tvrdej práce. Ktorá profesia očarila viac vás?

Máte záujem o preklad alebo tlmočenie?

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku

Simona Pralovska
Simona Pralovska
Vendor manager

Svoju púť v LEXIKE som začala ešte počas študentských čias v roku 2017. Odvtedy mi LEXIKA, ľudia v nej i prekladateľské odvetvie prirástli k srdcu. Medzi moje každodenné výzvy patrí vyhľadávanie prekladateľských talentov. Popri tom sa venujem rozvíjaniu dobrých a otvorených vzťahov s našimi stálymi prekladateľmi, vďaka ktorým môžeme robiť to, čo nás napĺňa. Postupne sa k mojej náplni práce pričlenili aj marketingové aktivity a interné HR. Stereotyp mi teda v práci rozhodne nehrozí a každý deň sa naučím niečo nové. 🙃

Čítaj viac

Páči sa vám čo píšeme?
Povedzte to ďalej!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *