Preklad príbalového letáka

Bezpečné lieky potrebujú bezpečné preklady.

Príbalové letáky prekladáme už viac ako 25 rokov. Ovládame špecifickú terminológiu. Dodáme vám preklady, ktoré budú fakticky správne a zároveň zrozumiteľné pre bežného pacienta.

Prečo LEXIKA:

✔ Profesionálni prekladatelia so skúsenosťami vo farmácii.

✔ Viacstupňová kontrola kvality každého prekladu.

✔ Certifikácia podľa ISO 17100 a ISO 9001.

✔ Terminológia v súlade so štandardmi.

✔ Špičkové softvéry.

 

  Získať cenovú ponuku

  Odbornosť overená v praxi

  Preklady týkajúce sa liekov a liečiv u nás vyhotovujú skúsení prekladatelia so zázemím v oblasti farmácie. Kvalifikáciu každého prekladateľa si vopred starostlivo overujeme.

  Schválená terminológia

  Preklady vyhotovujeme v súlade s oficiálnou terminológiou ŠÚKL a EMA. Pre zabezpečenie jednotného názvoslovia, formulácií a termínov vychádzame pri prekladoch z QRD šablón.

  Prekladáme:

  • písomné informácie pre používateľov (PIL),
  • súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC),
  • texty na obale lieku, etikety,
  • dokumentáciu k registrácii lieku,
  • formulár na hlásenie nežiaducich účinkov,
  • dokumentáciu k humánnym aj veterinárnym liekom,
  • príbalové letáky k doplnkom stravy,
  • a iné.

  Kontrola kvality ako nevyhnutnosť

  Medicínske a farmaceutické texty patria medzi najcitlivejšie dokumenty, ktoré môžu ohroziť zdravie človeka. Pri každom takomto preklade je nevyhnutné vykonať dôslednú kontrolu kvality.

  Kontrolu kvality u nás zabezpečujú odborní revízori, projektoví manažéri a interní kontrolóri. Pri práci im pomáhajú najmodernejšie softvéry, ktoré zachytia aj ten najmenší nesúlad.

  Technológie, s ktorými ušetríte

  Naši prekladatelia i projektoví manažéri pracujú s najnovšími prekladateľskými softvérmi. Aby sme zabezpečili jednotnú terminológiu vo všetkých vašich prekladoch, vytvoríme pre vás terminologický slovník.

  Prekladateľské nástroje nám umožňujú pracovať rýchlo a efektívne. Ak potrebujete preklady pravidelne ušetríte nielen čas, ale aj financie.

  Cesta k odbornému prekladu v LEXIKE

  1. Zašlete nám dokumenty na preklad
  Pracujeme s rôznymi formátmi súborov.

  2. Analyzujeme vašu požiadavku
  Prekladateľský proces vám nastavíme na mieru.

  3. Overený prekladateľ texty preloží
  Preklad vyhotoví prekladateľ so skúsenosťami vo farmácii.

  4. Preklad skontroluje skúsený revízor
  Overí správnosť terminológie a pravopisu. (Preklad podľa ISO 17100.)

  5. Preklad prejde
  internou kontrolou kvality
  Zameriame sa na každé číslo, písmeno i čiarku.

  6. Doladíme
  vizuálnu stránku 
  Preklad upravíme podľa šablóny alebo vašich požiadaviek.

  7. HOTOVO.
  Preklad môžete použiť
  Bez ďalších starostí alebo úprav.

  Potrebujete preložiť príbalový leták?

  Napíšte nám, pripravíme vám ponuku na mieru do 30 minút