Preklad klinickej štúdie

Spoľahlivý partner pre klinické štúdie od začiatku až do konca.

Prekladáme dokumenty používané v jednotlivých fázach pred, počas aj po realizácii klinických štúdií.

Vďaka využitiu najmodernejších prekladateľských nástrojov zabezpečíme jednotnú terminológiu vo všetkých prekladaných dokumentoch počas celého trvania klinickej štúdie.

Prečo LEXIKA:

✔ Prekladatelia so skúsenosťami v oblasti klinického skúšania.

✔ Detailná viacstupňová kontrola prekladov.

✔ Softvéry, ktoré šetria váš čas i financie.

✔ Termín dodania podľa vašich potrieb.

✔ Odborná terminológia.

  Získať cenovú ponuku

  Terminológia v súlade so štandardmi

  Klinické štúdie musia spĺňať vysoké nároky z legislatívneho, medicínskeho i etického hľadiska. Naši prekladatelia poznajú špecifický jazyk používaný v príslušných dokumentoch. Vo vašich prekladoch použijeme odbornú terminológiu v súlade s požiadavkami ŠÚKL a EMA.

  Skontrolujeme každý detail

  Preklady dokumentov súvisiacich s klinickým skúšaním musia sedieť s originálom do posledného čísla. Aby sme zabezpečili vysokú spoľahlivosť našich prekladov, každý z nich prechádza viackrokovou kontrolou kvality.

  Kontrolu vykonávajú špecializovaní revízori, projektoví manažéri a interní kontrolóri, ktorí okrem vlastného pozorného oka využívajú aj nástroje na kontrolu kvality (QA).

  Preložíme pre vás:

  • klinické skúšanie,
  • výskumná štúdia,
  • zmluva o klinickom skúšaní,
  • informovaný súhlas pacienta,
  • dotazník pre pacientov,
  • protokol ku klinickému skúšaniu,
  • príručka pre skúšajúceho,
  • informácie a pokyny pre pacientov/účastníkov štúdie,
  • záznamový formulár účastníka klinického skúšania (CRF),
  • záznamy a správy o klinickej štúdii,
  • propagačné materiály k štúdii,
  • a iné súvisiace dokumenty.

  Špičkové softvéry

  Pracujeme s modernými prekladateľskými nástrojmi. Na začiatku spolupráce pre vás vytvoríme terminologický slovník. To nám umožní dodržať jednotnú terminológiu naprieč všetkými prekladmi.

  Zároveň s každým ďalším prekladom môžete ušetriť  čas aj financie.

  Profesionáli k vašim službám

  Dokumenty prekladajú špecializovaní prekladatelia. Vďaka ich skúsenostiam v oblasti klinických štúdií zvolia vhodnú terminológiu a výrazové prostriedky podľa typu dokumentu.

  Výsledné preklady tak budú v súlade s legislatívou pre potreby zadávateľa, odborne správne pre plnohodnotnú prácu skúšajúceho a zároveň zrozumiteľné pre účastníkov skúšania.

  7 krokov k spoľahlivému prekladu v LEXIKE

  1. Zašlete nám dokumenty na preklad
  Spracúvame rôzne formáty súborov.

  2. Analyzujeme vašu požiadavku
  Nastavíme optimálny prekladateľský proces.

  3. Skúsený prekladateľ vyhotoví preklad
  Zapojíme špecialistu z oblasti medicíny.

  4. Preklad skontroluje odborný revízor
  Overí správnosť terminológie a gramatiky. (Preklad podľa ISO 17100.)

  5. Vykonáme
  internú kontrolu kvality
  Pomocou moderných softvérov.

  6. Pripravíme vizuálnu stránku 
  V prípade potreby upravíme grafiku podľa vašich predstáv.

  7. HOTOVO.
  Preklad môžete použiť
  Bez starostí a ďalších úprav.

  Potrebujete preložiť dokumenty ku klinickej štúdii?

  Napíšte nám, pripravíme vám ponuku na mieru do 30 minút