Preklad klinickej štúdie

Spoľahlivý partner pre klinické štúdie od začiatku až do konca.

Prekladáme dokumenty používané v jednotlivých fázach pred, počas aj po realizácii klinických štúdií.

Vďaka využitiu najmodernejších prekladateľských nástrojov zabezpečíme jednotnú terminológiu vo všetkých prekladaných dokumentoch počas celého trvania klinickej štúdie.

Prečo LEXIKA:

✔ Prekladatelia so skúsenosťami v oblasti klinického skúšania.

✔ Detailná viacstupňová kontrola prekladov.

✔ Softvéry, ktoré šetria váš čas i financie.

✔ Termín dodania podľa vašich potrieb.

✔ Odborná terminológia.

Objednajte online

Terminológia v súlade so štandardmi

Klinické štúdie musia spĺňať vysoké nároky z legislatívneho, medicínskeho i etického hľadiska. Naši prekladatelia poznajú špecifický jazyk používaný v príslušných dokumentoch. Vo vašich prekladoch použijeme odbornú terminológiu v súlade s požiadavkami ŠÚKL a EMA.

Skontrolujeme každý detail

Preklady dokumentov súvisiacich s klinickým skúšaním musia sedieť s originálom do posledného čísla. Aby sme zabezpečili vysokú spoľahlivosť našich prekladov, každý z nich prechádza viackrokovou kontrolou kvality.

Kontrolu vykonávajú špecializovaní revízori, projektoví manažéri a interní kontrolóri, ktorí okrem vlastného pozorného oka využívajú aj nástroje na kontrolu kvality (QA).

Preložíme pre vás:

 • klinické skúšanie,
 • výskumná štúdia,
 • zmluva o klinickom skúšaní,
 • informovaný súhlas pacienta,
 • dotazník pre pacientov,
 • protokol ku klinickému skúšaniu,
 • príručka pre skúšajúceho,
 • informácie a pokyny pre pacientov/účastníkov štúdie,
 • záznamový formulár účastníka klinického skúšania (CRF),
 • záznamy a správy o klinickej štúdii,
 • propagačné materiály k štúdii,
 • a iné súvisiace dokumenty.

Špičkové softvéry

Pracujeme s modernými prekladateľskými nástrojmi. Na začiatku spolupráce pre vás vytvoríme terminologický slovník. To nám umožní dodržať jednotnú terminológiu naprieč všetkými prekladmi.

Zároveň s každým ďalším prekladom môžete ušetriť  čas aj financie.

Profesionáli k vašim službám

Dokumenty prekladajú špecializovaní prekladatelia. Vďaka ich skúsenostiam v oblasti klinických štúdií zvolia vhodnú terminológiu a výrazové prostriedky podľa typu dokumentu.

Výsledné preklady tak budú v súlade s legislatívou pre potreby zadávateľa, odborne správne pre plnohodnotnú prácu skúšajúceho a zároveň zrozumiteľné pre účastníkov skúšania.

7 krokov k spoľahlivému prekladu v LEXIKE

1. Zašlete nám dokumenty na preklad
Spracúvame rôzne formáty súborov.

2. Analyzujeme vašu požiadavku
Nastavíme optimálny prekladateľský proces.

3. Skúsený prekladateľ vyhotoví preklad
Zapojíme špecialistu z oblasti medicíny.

4. Preklad skontroluje odborný revízor
Overí správnosť terminológie a gramatiky. (Preklad podľa ISO 17100.)

5. Vykonáme
internú kontrolu kvality
Pomocou moderných softvérov.

6. Pripravíme vizuálnu stránku 
V prípade potreby upravíme grafiku podľa vašich predstáv.

7. HOTOVO.
Preklad môžete použiť
Bez starostí a ďalších úprav.

Potrebujete preložiť dokumenty ku klinickej štúdii?

Napíšte nám, pripravíme vám ponuku na mieru do 30 minút